Guvernul României

Hotărârea nr. 1362/2007 privind completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.347/2007 pentru aprobarea Planului de măsuri privind sprijinirea cetățenilor români aflați în Italia, ca urmare a situației create prin adoptarea de către statul italian a noilor reglementări ce vizează îndepărtarea de pe teritoriu

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 14 noiembrie 2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. -

În anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.347/2007 pentru aprobarea Planului de măsuri privind sprijinirea cetățenilor români aflați în Italia, ca urmare a situației create prin adoptarea de către statul italian a noilor reglementări ce vizează îndepărtarea de pe teritoriu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 751 din 6 noiembrie 2007, la capitolul I "Cooperare polițienească, judiciară și asistență consulară", secțiunea 2 "Cooperare judiciară", după poziția 2 se introduc două noi poziții, pozițiile 3 și 4, cu următorul cuprins:

"3. Acordarea de asistență juridică cetățenilor români vizați de măsurile de îndepărtare Contractarea unor firme de avocatură specializate în vederea asigurării asistenței juridice necesare cetățenilor români aflați în Italia MAE 8 noiembrie MEF va asigura
MEF MAE resursele financiare necesare acoperirii serviciilor contractate
MJ
4. Punerea în aplicare a acordului bilateral privind transferarea persoanelor condamnate cărora li s-a aplicat măsura expulzării sau aceea a conducerii la frontieră Definitivarea detaliilor tehnice pentru transferul unui număr de persoane convenit cu partea italiană MJ 1 decembrie MEF va asigura
ANP MJ și ANP resursele financiare necesare efectuării transferului"

Art. II. -

Hotărârea Guvernului nr. 1.347/2007 pentru aprobarea Planului de măsuri privind sprijinirea cetățenilor români aflați în Italia, ca urmare a situației create prin adoptarea de către statul italian a noilor reglementări ce vizează îndepărtarea de pe teritoriu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 751 din 6 noiembrie 2007, cu completările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul internelor și reformei administrative,
Cristian David
Ministrul afacerilor externe,
Adrian Mihai Cioroianu
Ministrul muncii, familiei și egalității de șanse,
Paul Păcuraru
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
p. Ministrul justiției,
Zsuzsanna Peter,
secretar de stat

București, 12 noiembrie 2007.

Nr. 1.362.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...