Guvernul României

Hotărârea nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 31 octombrie 2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 8 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

(1) Se instituie regimul de arie naturală protejată și se aprobă încadrarea în categoria de management ca arie de protecție specială avifaunistică pentru siturile prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Hărțile la scara 1:100.000, cu delimitarea ariilor de protecție specială avifaunistică declarate prin prezenta hotărâre, sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Lista ariilor de protecție specială avifaunistică declarate anterior prezentei hotărâri este prevăzută în anexa nr. 3.

(4) Hărțile prevăzute la alin. (2) se pun la dispoziție factorilor interesați de către autoritatea publică centrală pentru protecția mediului pentru vizualizare, prin intermediul paginii de internet http://maps.biodiversity.ro/spa, ca serviciu ArcIMS, având ca fundal vectorii aferenți cadastrului apelor din România, hărțile Direcției Topografice Militare, ediția 2000, scara 1:100.000 și 1:50.000, precum și mozaicul de imagini satelitare Landsat 2000. Modificări (1)

(5) Limitele ariilor de protecție specială avifaunistică declarate prin prezenta hotărâre, în format digital, ca vectori cu referință geografică, se pun la dispoziție de către autoritatea publică centrală pentru protecția mediului tuturor instituțiilor și persoanelor interesate, prin intermediul paginii de internet, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. Modificări (1)

(6) În termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se delimitează ariile de protecție specială avifaunistică, de către autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, la precizia care asigură corelarea cu sistemul informațional folosit de autoritatea publică centrală pentru agricultură și silvicultură și se aprobă prin ordin comun al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului și al conducătorului autorității publice centrale pentru agricultură și silvicultură. Modificări (1)

Art. 2. -

(1) Pentru toate planurile, programele și proiectele care urmează să se desfășoare în ariile de protecție specială avifaunistică, precum și în vecinătatea acestora se aplică prevederile legale referitoare la procedura de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe și la procedura-cadru de evaluare a impactului asupra mediului.

(2) În situațiile prevăzute la alin. (1), raportul de mediu, respectiv raportul de evaluare a impactului asupra mediului trebuie să evidențieze toate speciile de păsări de interes comunitar din situl respectiv și să propună măsuri de reducere a impactului planului, programului și/sau proiectului asupra acestora, măsuri de conservare și/sau măsuri compensatorii, după caz.

(3) Managementul ariilor de protecție specială avifaunistică constituite pe terenuri forestiere se stabilește cu avizul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.

Art. 3. - Modificări (1)

(1) Se aprobă formularele standard completate pentru ariile de protecție specială avifaunistică prevăzute la art. 1, conform anexei nr. 4.

(2) Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului face demersurile necesare în vederea transmiterii formularelor standard completate pentru ariile de protecție specială avifaunistică la Comisia Europeană.

Art. 4. -

Anexele nr. 1-4*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

*) Anexele nr. 2-4 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 739 bis.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
p. Ministrul mediului și dezvoltării durabile,
Lucia Ana Varga,
secretar de stat
Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Dacian Cioloș
Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor,
Laszlo Borbely
p. Ministrul internelor și reformei administrative,
Liviu Radu,
secretar de stat
Departamentul pentru Afaceri Europene,
Adrian Ciocănea,
secretar de stat
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian

București, 24 octombrie 2007.

Nr. 1.284.

ANEXA Nr. 1 Modificări (1)

LISTA ARIILOR DE PROTECȚIE SPECIALĂ AVIFAUNISTICĂ

Denumirea sitului, unitățile administrativ-teritoriale în care este localizat situl
și suprafața unității administrativ-teritoriale cuprinsă în sit (în procente)
1. ROSPA0001 Aliman-Adamclisi
Județul Constanța: Adamclisi (71%), Aliman (26%), Deleni (12%), Dobromir (2%), Ion Corvin (14%), Peștera (2%), Rasova (19%)
2. ROSPA0002 Allah Bair-Capidava
Județul Constanța: Crucea (27%), Seimeni (16%), Siliștea (1%), Topalu (24%)
Județul Ialomița: Bordușani (5%), Făcăeni (7%)
3. ROSPA0003 Avrig-Scorei-Făgăraș
Județul Brașov: Beclean (4%), Făgăraș (1%), Ucea de Jos (3%), Viștea de Sus (3%), Voila (7%)
Județul Sibiu: Arpașu de Jos (1%), Avrig (2%), Cârța (9%), Porumbacu de Jos (2%)
4. ROSPA0004 Balta Albă-Amara-Jirlău
Județul Buzău: Balta Albă (10%)
Județul Brăila: Galbenu (5%), Jirlău (7%), Vișani (5%)
5. ROSPA0005 Balta Mică a Brăilei
Județul Brăila: Berteștii de Jos (38%), Brăila (18%), Chiscani (29%), Gropeni (13%), Mărașu (5%), Stăncuța (35%)
Județul Ialomița: Giurgeni (2%)
Județul Constanța: Hârșova (1%)
6. ROSPA0006 Balta Tătaru
Județul Brăila: Dudești (2%), Roșiori (3%)
7. ROSPA0007 Balta Vederoasa
Județul Constanța: Adamclisi (<1%), Aliman (11%), Rasova (6%)
8. ROSPA0008 Băneasa-Canaraua Fetei
Județul Constanța: Băneasa (12%), Lipnița (8%), Oltina (3%)
9. ROSPA0009 Beștepe-Mahmudia
Județul Tulcea: Beștepe (11%), Mahmudia (3%), Nufăru (39%), Tulcea (<1%), Valea Nucarilor (1%)
10. ROSPA0010 Bistreț
Județul Dolj: Bistreț (6%), Cârna (14%)
11. ROSPA0011 Blahnița
Județul Mehedinți: Burila Mare (98%), Devesel (95%), Gogoșu (99%), Gruia (27%), Hinova (56%), Jiana (53%), Pătulele (1%), Vânjuleț (4%)
12. ROSPA0012 Brațul Borcea
Județul Ialomița: Bordușani (18%), Făcăeni (3%), Fetești (6%), Stelnica (19%)
Județul Călărași: Borcea (6%), Dichiseni (5%), Jegălia (4%), Modelu (1%), Roseți (5%), Unirea (16%)
13. ROSPA0013 Calafat-Ciuperceni-Dunăre
Județul Dolj: Calafat (34%), Ciupercenii Noi (60%), Desa (83%), Ghidici (27%), Piscu Vechi (69%), Poiana Mare (38%)
14. ROSPA0014 Câmpia Cermeiului
Județul Arad: Apateu (12%), Beliu (34%), Bocsig (65%), Cărand (26%), Cermei (42%), Ineu (40%)
15. ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru Județul Arad: Chișineu Criș (45%), Mișca (58%), Sintea Mare (42%), Socodor (33%), Șepreuș (20%), Zerind (35%)
Județul Bihor: Avram Iancu (8%)
16. ROSPA0016 Câmpia Nirului-Valea Ierului
Județul Bihor: Cherechiu (6%), Curtuișeni (32%), Sălacea (30%), Șimian (46%), Tarcea (47%), Valea lui Mihai (47%)
Județul Satu Mare: Andrid (42%), Carei (7%), Căuaș (5%), Ciumești (61%), Foieni (54%), Moftinu Mare (1%),Pir (18%), Pișcolt (52%), Sanislău (69%), Santău (15%), Tiream (37%), Urziceni (47%)
17. ROSPA0017 Canaralele de la Hârșova
Județul Constanța: Ghindărești (13%), Hârșova (12%)
Județul Ialomița: Făcăeni (7%), Giurgeni (20%), Vlădeni (12%)
18. ROSPA0018 Cheile Bicazului-Hășmaș
Județul Neamț: Bicaz-Chei (15%), Bicazu Ardelean (<1%), Dămuc (16%)
Județul Harghita: Gheorgheni (10%), Sândominic (9%)
19. ROSPA0019 Cheile Dobrogei
Județul Constanța: Cogealac (11%), Fântânele (6%), Grădina (22%), Mihail Kogălniceanu (6%), Pantelimon (15%), Săcele (2%), Siliștea (<1%), Târgușor (42%)
20. ROSPA0020 Cheile Nerei-Beușnița
Județul Caraș-Severin: Anina (41%), Bozovici (22%), Cărbunari (42%), Ciclova Română (39%), Lăpușnicu Mare (74%), Oravița (20%), Sasca Montană (37%), Șopotu Nou (22%)
21. ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre
Județul Călărași: Ciocănești (6%)
22. ROSPA0022 Comana
Județul Giurgiu: Băneasa (20%), Călugăreni (33%), Comana (83%), Gostinari (17%), Greaca (2%), Hotarele (14%), Izvoarele (<1%), Mihai Bravu (66%), Prundu (18%), Singureni (18%)
23. ROSPA0023 Confluența Jiu-Dunăre
Județul Olt: Ianca (4%)
Județul Dolj: Bechet (27%), Bratovoești (23%), Calopăr (16%), Călărași (10%), Dăbuleni (7%), Dobrești (12%), Drănic (13%), Gângiova (28%), Ghindeni (4%), Gighera (26%), Malu Mare (5%), Mârșani (2%), Ostroveni (62%), Podari (3%), Rojiște (3%), Sadova (12%), Segarcea (<1%), Teasc (15%), Țuglui (9%), Valea Stanciului (6%)
24. ROSPA0024 Confluența Olt-Dunăre
Județul Olt: Corabia (16%), Gârcov (35%), Giuvărăști (73%), Izbiceni (2%), Orlea (2%)
Județul Teleorman: Islaz (99%), Lița (25%), Lunca (9%), Saelele (5%), Segarcea-Vale (24%), Turnu Măgurele (19%)
25. ROSPA0025 Cozia-Buila-Vânturarița
Județul Vâlcea: Bărbătești (15%), Berislăvești (14%), Brezoi (31%), Călimănești (46%), Costești (20%), Olănești (11%), Perișani (12%), Racovița (23%), Sălătrucel (31%)
26. ROSPA0026 Cursul Dunării-Baziaș-Porțile de Fier
Județul Mehedinți: Drobeta-Turnu Severin (10%), Dubova (5%), Eșelnița (3%), Orșova (21%), Șvinița (11%)
Județul Caraș-Severin: Berzasca (3%), Moldova Nouă (15%), Pojejena (8%), Sfânta Elena (27%), Sichevița (4%), Socol (6%)
27. ROSPA0027 Dealurile Homoroadelor
Județul Harghita: Lueta (4%), Mărtiniș (38%), Merești (55%), Ocland (70%)
Județul Covasna: Baraolt (29%), Brăduț (<1%), Vârghiș (90%)
Județul Brașov: Augustin (5%), Cața (19%), Homorod (40%), Ormeniș (<1%), Racoș (50%)
28. ROSPA0028 Dealurile Tărnavelor-Valea Nirajului
Județul Mureș: Acățari (67%), Albești (4%), Bălăușeri (16%), Beica de Jos (2%), Bereni (>99%), Chibed (66%), Chiheru de Jos (2%), Coroisâmărtin (1%), Crăciunești (48%), Daneș (4%), Eremitu (50%), Ernei (<1%), Fântânele (89%), Gălești (57%), Gheorghe Doja (7%), Ghindari (91%), Gornești (<1%), Hodoșa (81%), Măgherani (>99%), Miercurea Nirajului (45%), Nadeș (74%), Neaua (>99%), Păsăreni (45%), Sângeorgiu de Pădure (78%), Sărățeni (54%), Sighișoara (12%), Sovata (7%), Suplac (<1%), Vărgata (75%), Vețca (78%)
Județul Harghita: Atid (43%), Corund (8%), Lupeni (3%), Praid (9%), Săcel (24%)
29. ROSPA0029 Defileul Mureșului Inferior-Dealurile Lipovei
Județul Arad: Bârzava (3%), Bata (11%), Birchiș (7%), Petriș (5%), Săvârșin (9%), Vărădia de Mureș (9%)
Județul Hunedoara: Zam (2%)
30. ROSPA0030 Defileul Mureșului Superior
Județul Mureș: Deda (3%), Lunca Bradului (12%), Răstolița (14%), Stânceni (14%)
31. ROSPA0031 Delta Dunării și Complexul Razim-Sinoie
Județul Constanța: Cogealac (10%), Corbu (62%), Fântânele (1%), Istria (85%), Mihai Viteazu (75%), Săcele (63%)
Județul Tulcea: Babadag (21%), Baia (9%), Beștepe (41%), C.A. Rosetti (>99%), Ceamurlia de Jos (83%), Ceatalchioi (99%), Chilia Veche (>99%), Crișan (>99%), Grindu (97%), Isaccea (44%), Jijila (10%), Jurilovca (84%), Luncavița (38%), Mahmudia (63%), Maliuc (>99%), Mihai Bravu (1%), Murighiol (94%), Niculițel (1%), Nufăru (40%), Pardina (>99%), Sarichioi (50%), Sfântu Gheorghe (>99%), Somova (54%), Sulina (>99%), Tulcea (31%), Valea Nucarilor (28%), Văcăreni (48%)
Județul Galați: Galați (<1%)
32. ROSPA0032 Deniz Tepe
Județul Tulcea: Mihai Bravu (14%), Mihail Kogălniceanu (6%), Nalbant (<1%)
33. ROSPA0033 Depresiunea și Munții Giurgeului
Județul Mureș: Chiheru de Jos (21%), Ibănești (27%), Sovata (20%)
Județul Harghita: Cârța (12%), Ciumani (88%), Joseni (68%), Lăzarea (15%), Praid (4%), Remetea (52%), Suseni (47%), Voșlăbeni (36%)
34. ROSPA0034 Depresiunea și Munții Ciucului
Județul Harghita: Cârța (3%), Ciucsângeorgiu (11%), Frumoasa (34%), Leliceni (55%), Lunca de Sus (<1%), Miercurea Ciuc (6%), Mihăileni (73%), Păuleni-Ciuc (61%), Racu (8%), Sâncrăieni (<1%)
35. ROSPA0035 Domogled-Valea Cernei
Județul Caraș-Severin: Băile Herculane (74%), Cornereva (55%), Mehadia (25%), Zăvoi (<1%)
Județul Mehedinți: Balta (16%), Isverna (19%), Obârșia-Cloșani (56%), Podeni (2%)
Județul Hunedoara: Râu de Mori (<1%)
Județul Gorj: Padeș (71%), Tismana (10%)
36. ROSPA0036 Dumbrăveni
Județul Constanța: Deleni (<1%), Dumbrăveni (17%)
37. ROSPA0037 Dumbrăvița-Rotbav-Măgura Codlei
Județul Brașov: Codlea (22%), Dumbrăvița (7%), Feldioara (6%), Hălchiu (5%), Holbav (2%), Măieruș (5%)
Județul Covasna: Belin (1%), Hăghig (4%)
38. ROSPA0038 Dunăre-Oltenița
Județul Giurgiu: Prundu (2%)
Județul Călărași: Chirnogi (27%), Oltenița (1%)
39. ROSPA0039 Dunăre-Ostroave
Județul Constanța: Aliman (6%), Cernavodă (4%), Ion Corvin (1%), Lipnița (6%), Oltina (14%), Ostrov (22%), Rasova (11%)
Județul Călărași: Borcea (9%), Călărași (5%), Dichiseni (9%), Jegălia (6%), Modelu (1%), Roseți (6%), Unirea (9%)
40. ROSPA0040 Dunărea Veche-Brațul Măcin
Județul Constanța: Ciobanu (8%), Gârliciu (42%), Hârșova (7%), Saraiu (<1%)
Județul Brăila: Frecăței (14%), Mărașu (1%)
Județul Tulcea: Carcaliu (14%), Cerna (1%), Dăeni (24%), Greci (<1%), Măcin (6%), Ostrov (27%), Peceneaga (17%), Smârdan (2%), Topolog (4%), Turcoaia (27%)
41. ROSPA0041 Eleșteele Iernut-Cipău
Județul Mureș: Iernut (4%)
42. ROSPA0042 Eleșteele Jijiei și Miletinului
Județul Iași: Andrieșeni (3%), Coarnele Caprei (1%), Focuri (11%), Gropnița (72%), Movileni (31%), Popricani (19%), Probota (14%), Șipote (8%), Trifești (2%), Țigănași (46%), Victoria (6%), Vlădeni (38%)
43. ROSPA0043 Frumoasa
Județul Vâlcea: Brezoi (5%), Câineni Mari (5%), Malaia (4%), Voineasa (48%)
Județul Sibiu: Boița (88%), Cisnădie (52%), Cristian (78%), Gura Râului (55%), Jina (84%), Orlat (29%), Poplaca (55%), Râu Sadului (44%), Rășinari (42%), Sadu (16%), Săliște (>99%), Tălmaciu (78%), Tilișca (>99%)
Județul Alba: Cugir (16%), Pianu de Sus (1%), Șugag (72%)
44. ROSPA0044 Grădiștea-Căldărușani-Dridu
Județul Ilfov: Grădiștea (20%), Gruiu (40%), Moara Vlăsiei (12%), Nuci (23%)
Județul Ialomița: Dridu (8%), Fierbinți-Târg (17%)
45. ROSPA0045 Grădiștea Muncelului-Cioclovina
Județul Hunedoara: Baru (41%), Bănița (58%), Beriu (<1%), Boșorod (42%), Orăștioara de Sus (59%), Petroșani (<1%), Pui (38%)
46. ROSPA0046 Gruia-Gârla Mare
Județul Mehedinți: Gârla Mare (10%), Gruia (6%), Pristol (<1%), Vrata (37%)
47. ROSPA0047 Hunedoara Timișană
Județul Timiș: Orțișoara (3%)
Județul Arad: Șagu (5%), Vinga (5%)
48. ROSPA0048 Ianca-Plopu-Sărat
Județul Brăila: Ianca (5%), Movila Miresii (13%), Traian (<1%)
49. ROSPA0049 Iazurile de pe valea Ibănesei-Bașeului-Podrigăi
Județul Botoșani: Concești (2%), Cordăreni (1%), Darabani (1%), Havârna (4%), Hănești (4%), Hudești (3%), Mileanca (2%), Săveni (3%), Știubieni (4%), Ungureni (1%), Vlăsinești (8%), Vorniceni (2%)
50. ROSPA0050 Iazurile Miheșu de Câmpie-Tăureni
Județul Mureș: Mihăeșu de Câmpie (9%), Pogăceaua (3%), Sânger (2%), Șăulia (4%), Tăureni (9%), Zău de Câmpie (4%)
51. ROSPA0051 Iezerul Călărași
Județul Călărași: Călărași (17%), Cuza Vodă (14%)
52. ROSPA0052 Lacul Beibugeac
Județul Tulcea: Murighiol (<1%)
53. ROSPA0053 Lacul Bugeac
Județul Constanța: Lipnița (<1%), Ostrov (8%)
54. ROSPA0054 Lacul Dunăreni
Județul Constanța: Aliman (6%), Ion Corvin (2%)
55. ROSPA0055 Lacul Gălățui
Județul Călărași: Alexandru Odobescu (1%), Grădiștea (4%), Independența (<1%)
56. ROSPA0056 Lacul Oltina
Județul Constanța: Lipnița (2%), Oltina (26%)
57. ROSPA0057 Lacul Siutghiol
Județul Constanța: Constanța (16%), Lumina (<1%), Năvodari (1%)
58. ROSPA0058 Lacul Stânca Costești
Județul Botoșani: Manoleasa (3%), Ripiceni (22%), Ștefănești (1%)
59. ROSPA0059 Lacul Strachina
Județul Ialomița: Țăndărei (8%), Valea Ciorii (3%)
60. ROSPA0060 Lacurile Tașaul-Corbu
Județul Constanța: Corbu (3%), Mihail Kogălniceanu (1%), Năvodari (33%)
61. ROSPA0061 Lacul Techirghiol
Județul Constanța: Techirghiol (24%), Tuzla (2%)
62. ROSPA0062 Lacurile de acumulare de pe Argeș
Județul Argeș: Bascov (6%), Băiculești (2%), Bradu (2%), Budeasa Mare (3%), Călinești (1%), Căteasca (6%), Curtea de Argeș (2%), Merișani (9%), Pitești (3%), Ștefănești (2%), Topoloveni (<1%)
63. ROSPA0063 Lacurile de acumulare Buhuși-Bacău-Berești
Județul Bacău: Bacău (5%), Cleja (3%), Corbasca (6%), Faraoani (1%), Gârleni (<1%), Gioseni (9%), Hemeiuș (6%), Horgești (4%), Itești (5%), Letea Veche (5%), Nicolae Bălcescu (5%), Orbeni (7%), Pâncești (<1%), Răcăciuni (11%), Sascut (4%), Tamași (13%), Tătărăști (10%), Valea Seacă (9%)
64. ROSPA0064 Lacurile Fălticeni
Județul Suceava: Bunești (2%), Fălticeni (6%), Horodniceni (1%), Moara Nica (4%), Rădășeni (6%)
65. ROSPA0065 Lacurile Fundata-Amara
Județul Ialomița: Amara (2%), Gheorghe Doja (7%), Slobozia (<1%)
66. ROSPA0066 Limanu-Herghelia
Județul Constanța: Mangalia (2%)
67. ROSPA0067 Lunca Barcăului
Județul Bihor: Mihai Bravu-Roșiori (26%), Tămășeu (27%)
68. ROSPA0068 Lunca inferioară a Turului
Județul Satu Mare: Agriș (21%), Botiz (<1%), Călinești-Oaș (43%), Gherța Mică (35%), Halmeu (3%), Lazuri (21%), Livada (44%), Medieșu Aurit (15%), Micula (57%), Orașu Nou (25%), Porumbești (23%), Turț (1%), Turulung (42%)
69. ROSPA0069 Lunca Mureșului Inferior
Județul Arad: Arad (7%), Felnac (30%), Nădlac (3%), Pecica (16%), Secusigiu (38%), Șeitin (11%), Șemlac (9%), Zădăreni (17%)
Județul Timiș: Cenad (12%), Periam (2%), Sânnicolau Mare (1%), Sânpetru Mare (9%), Saravale (3%)
70. ROSPA0070 Lunca Prutului-Vlădești-Frumușița
Județul Vaslui: Murgeni (<1%)
Județul Galați: Cavadinești (11%), Foltești (3%), Frumușița (5%), Galați (15%), Măstăcani (3%), Oancea (15%), Suceveni (6%), Tulucești (1%), Vlădești (9%)
71. ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior
Județul Brăila: Măxineni (4%), Siliștea (4%), Vădeni (5%)
Județul Vrancea: Adjud (31%), Biliești (35%), Garoafa (18%), Homocea (18%), Mărășești (16%), Nănești (10%), Ploscuțeni (30%), Pufești (17%), Ruginești (4%), Suraia (21%), Vânători (12%), Vulturu (6%)
Județul Galați: Brăniștea (58%), Cosmești (28%), Fundeni (79%), Independența (46%), Ivești (4%), Liești (5%), Movileni (30%), Nămoloasa (40%), Nicorești (15%), Piscu (33%), Poiana (39%), Schela (2%), Slobozia Conachi (<1%), Șendreni (3%), Tudor Vladimirescu (59%), Umbrărești (15%)
72. ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu
Județul Neamț: Doljești (14%), Gâdinți (12%), Horia (15%), Icușești (15%), Ion Creangă (21%), Roman (8%), Sagna (6%), Secuieni (4%), Tămășeni (17%)
Județul Iași: Alexandru I. Cuza (16%), Butea (15%), Hălăucești (14%), Mircești (3%), Mogoșești-Siret (12%), Răchiteni (22%), Stolniceni-Prăjescu (6%)
Județul Bacău: Dămienești (8%), Filipești (22%), Negri (<1%)
73. ROSPA0073 Măcin-Niculițel
Județul Tulcea: Carcaliu (33%), Cerna (36%), Frecăței (11%), Greci (96%), Hamcearca (78%), Horia (29%), I.C. Brătianu (10%), Isaccea (22%), Izvoarele (63%), Jijila (44%), Luncavița (53%), Măcin (42%), Nalbant (4%), Niculițel (45%), Smârdan (14%), Turcoaia (36%), Valea Teilor (>99%), Văcăreni (39%)
74. ROSPA0074 Maglavit
Județul Dolj: Calafat (5%), Cetate (10%), Maglavit (21%)
75. ROSPA0075 Măgura Odobești
Județul Vrancea: Bolotești (39%), Broșteni (43%), Jariștea (17%), Mera (48%), Reghiu (6%), Valea Sării (1%), Vidra (18%)
76. ROSPA0076 Marea Neagră
Județul Constanța: CorbuMarea Neagră (<1%), Marea Neagră (<1%)
Județul Tulcea: Marea Neagră (<1%)
77. ROSPA0077 Măxineni
Județul Brăila: Măxineni (11%)
78. ROSPA0078 Mlaștina Satchinez
Județul Timiș: Satchinez (2%)
79. ROSPA0079 Mlaștinile Murani
Județul Timiș: Orțișoara (1%), Pișchia (1%)
80. ROSPA0080 Munții Almăjului-Locvei
Județul Mehedinți: Breznița-Ocol (22%), Drobeta-Turnu Severin (41%), Dubova (89%), Eșelnița (55%), Ilovița (65%), Orșova (78%), Șvinița (87%)
Județul Caraș-Severin: Bănia (<1%), Berzasca (90%), Cărbunari (36%), Gârnic (>99%), Moldova Nouă (85%), Naidăș (<1%), Pojejena (91%), Sfânta Elena (72%), Sichevița (81%), Socol (13%), Șopotu Nou (28%), Topleț (9%)
81. ROSPA0081 Munții Apuseni-Vlădeasa
Județul Alba: Albac (32%), Arieșeni (60%), Gârda de Sus (65%), Horea (55%), Scărișoara (66%)
Județul Cluj: Beliș (99%), Călățele (1%), Măguri-Răcătău (<1%), Mărgău (51%), Mărișel (5%), Poieni (11%), Rișca (15%), Săcuieu (75%)
Județul Bihor: Budureasa (45%), Buntești (11%), Câmpani (46%), Nucet (46%), Pietroasa (84%)
82. ROSPA0082 Munții Bodoc-Baraolt
Județul Covasna: Aita Mare (65%), Arcuș (64%), Baraolt (27%), Bățani Mari (39%), Belin (59%), Bixad (59%), Bodoc (76%), Cernat (<1%), Dalnic (6%), Ghidfalău (45%), Hăghig (47%), Ilieni (46%), Malnaș (92%), Micfalău (75%), Moacșa (20%), Sfântu Gheorghe (18%), Turia (3%), Vâlcele (84%), Valea Crișului (61%)
Județul Harghita: Cozmeni (1%)
Județul Brașov: Bod (<1%), Hărman (3%), Măieruș (<1%), Ormeniș (<1%), Sânpetru (<1%)
83. ROSPA0083 Munții Rarău-Giumalău
Județul Suceava: Câmpulung Moldovenesc (4%), Crucea (4%), Dorna-Arini (<1%), Stulpicani (5%)
84. ROSPA0084 Munții Retezat
Județul Caraș-Severin: Zăvoi (11%)
Județul Gorj: Padeș (<1%), Tismana (2%)
Județul Hunedoara: Pui (1%), Râu de Mori (52%), Sălașu de Sus (40%), Uricani (17%)
85. ROSPA0085 Munții Rodnei
Județul Maramureș: Borșa (10%), Moisei (42%), Săcel (9%)
Județul Bistrița-Năsăud: Maieru (56%), Parva (17%), Rebrișoara (32%), Rodna (55%), Romuli (8%), Sângeorz-Băi (39%), Șanț (28%), Telciu (11%)
86. ROSPA0086 Munții Semenic-Cheile Carașului
Județul Caraș-Severin: Anina (34%), Bozovici (23%), Carașova (68%), Goruia (4%), Prigor (22%), Reșița (8%),Teregova (8%), Văliug (59%)
87. ROSPA0087 Munții Trascăului
Județul Cluj: Iara (6%), Moldovenești (7%)
Județul Alba: Aiud (23%), Bucium (1%), Galda de Jos (41%), Ighiu (13%), Întregalde (34%), Livezile (67%),Meteș (15%), Mirăslău (11%), Mogoș (1%), Ocoliș (73%), Ponor (10%), Poșaga de Jos (30%), Râmeț (74%),Rimetea (79%), Sălciua de Jos (10%), Stremț (15%), Zlatna (18%)
88. ROSPA0088 Munții Vrancei
Județul Covasna: Brețcu (<1%)
Județul Vrancea: Nistorești (9%), Păulești (86%), Tulnici (92%)
Județul Bacău: Mănăstirea Cașin (1%)
89. ROSPA0089 Obcina Feredeului
Județul Suceava: Breaza (39%), Brodina (41%), Câmpulung Moldovenesc (23%), Frumosu (17%), Fundu Moldovei (6%), Izvoarele Sucevei (59%), Moldova-Sulița (35%), Moldovița (56%), Pojorâta (<1%), Sadova (88%), Ulma (81%), Vama (13%), Vatra Moldoviței (30%)
90. ROSPA0090 Ostrovu Lung-Gostinu
Județul Giurgiu: Gostinu (24%), Oinacu (3%), Prundu (6%)
91. ROSPA0091 Pădurea Babadag
Județul Tulcea: Babadag (38%), Baia (38%), Ceamurlia de Jos (2%), Cerna (9%), Ciucurova (97%), Dorobanțu (45%), Horia (4%), Jurilovca (2%), Mihai Bravu (6%), Nalbant (35%), Ostrov (2%), Peceneaga (14%), Sarichioi (11%), Slava Cercheză (99%), Stejaru (41%), Topolog (10%)
92. ROSPA0092 Pădurea Bârnova
Județul Iași: Bârnova (32%), Ciurea (12%), Comarna (2%), Dobrovăț (49%), Grajduri (1%), Schitu Duca (50%), Tomești (11%)
Județul Vaslui: Tăcuta (2%)
93. ROSPA0093 Pădurea Bogata
Județul Brașov: Apața (<1%), Crizbav (<1%), Hoghiz (22%), Măieruș (38%)
94. ROSPA0094 Pădurea Hagieni
Județul Constanța: Limanu (5%)
95. ROSPA0095 Pădurea Macedonia
Județul Timiș: Banloc (<1%), Ciacova (12%), Ghilad (23%), Giulvăz (3%)
96. ROSPA0096 Pădurea Miclești
Județul Iași: Ciortești (34%), Dolhești (56%)
Județul Vaslui: Boțești (10%), Bunești (9%), Miclești (46%)
97. ROSPA0097 Pescăria Cefa-Pădurea Rădvani
Județul Bihor: Cefa (13%)
98. ROSPA0098 Piemontul Făgăraș
Județul Sibiu: Arpașu de Jos (51%), Avrig (27%), Cârța (<1%), Cârțișoara (72%), Porumbacu de Jos (65%), Racovița (59%), Turnu Roșu (12%)
Județul Brașov: Drăguș (51%), Hârseni (39%), Lisa (60%), Recea (43%), Sâmbăta de Sus (41%), Șinca Nouă (22%), Șinca Veche (52%), Ucea de Jos (17%), Victoria (45%), Viștea de Sus (22%)
99. ROSPA0099 Podișul Hârtibaciului
Județul Brașov: Beclean (54%), Bunești (67%), Cincu (100%), Comana de Jos (46%), Făgăraș (23%), Hoghiz (5%), Jibert (93%), Mândra (24%), Părău (1%), Rupea (18%), Șercaia (32%), Șoarș (100%), Ticușu Vechi (100%), Ucea de Jos (2%), Ungra (63%), Viștea de Sus (12%), Voila (21%)
Județul Sibiu: Agnita (100%), Alțina (100%), Arpașu de Jos (15%), Avrig (10%), Bârghiș (100%), Biertan (64%), Brădeni (100%), Bruiu (100%), Cârța (25%), Chirpăr (100%), Dumbrăveni (21%), Hoghilag (44%), Iacobeni (100%), Laslea (98%), Marpod (100%), Merghindeal (100%), Mihăileni (54%), Moșna (47%), Nocrich (100%), Porumbacu de Jos (5%), Roșia (23%), Valea Viilor (8%), Vurpăr (29%)
Județul Mureș: Albești (34%), Apold (100%), Daneș (74%), Saschiz (52%), Sighișoara (33%), Vânători (15%)
100. ROSPA0100 Stepa Casimcea
Județul Constanța: Vulturu (<1%), Vulturu (<1%)
Județul Tulcea: Baia (1%), Baia (1%), Beidaud (32%), Beidaud (32%), Casimcea (53%), Casimcea (53%), Stejaru (7%), Stejaru (7%), Topolog (13%), Topolog (13%)
101. ROSPA0101 Stepa Saraiu-Horea
Județul Constanța: Gârliciu (3%), Horia (13%), Saraiu (27%), Vulturu (1%)
102. ROSPA0102 Suhaia
Județul Teleorman: Lisa (<1%), Suhaia (11%)
103. ROSPA0103 Valea Alceului
Județul Bihor: Girișu de Criș (<1%), Nojorid (8%), Sânnicolau Român (<1%)
104. ROSPA0104 Valea Fizeșului-Sic-Lacul Știucilor
Județul Cluj: Fizeșu Gherlii (2%), Geaca (4%), Gherla (2%), Sic (11%), Țaga (3%)
105. ROSPA0105 Valea Mostiștea
Județul Călărași: Dorobanțu (3%), Frăsinet (10%), Mânăstirea (12%), Ulmu (12%), Valea Argovei (10%)
106. ROSPA0106 Valea Oltului Inferior
Județul Teleorman: Beciu (35%), Lunca (12%), Plopii-Slăvitești (43%), Saelele (89%), Segarcea-Vale (<1%), Slobozia Mândra (40%), Uda-Clocociov (44%)
Județul Olt: Băbiciu (21%), Brâncoveni (19%), Cilieni (15%), Coteana (4%), Curtișoara (32%), Dăneasa (52%), Dobrosloveni (17%), Dobroteasa (8%), Drăgănești-Olt (12%), Fălcoiu (47%), Fărcașele (49%), Găneasa (2%), Giuvărăști (11%), Gostavățu (16%), Grădinari (12%), Ipotești (18%), Izbiceni (31%), Mărunței (22%), Milcovu din Deal (46%), Osica de Sus (14%), Piatra-Olt (5%), Pleșoiu (7%), Rusănești (16%), Scărișoara (22%), Slatina (3%), Slătioara (27%), Sprâncenata (58%), Stoenești (21%), Strejești (4%), Teslui (26%), Tia Mare (31%),Verguleasa (20%), Vulturești (17%)
Județul Vâlcea: Băbeni (30%), Budești (12%), Drăgășani (11%), Drăgoești (20%), Galicea (24%), Ionești (35%), Mihăești (2%), Olanu (14%), Orlești (19%), Prundeni (14%), Râmnicu Vâlcea (10%), Voicești (35%)
107. ROSPA0107 Vânători-Neamț
Județul Suceava: Boroaia (<1%)
Județul Neamț: Agapia (58%), Bălțătești (41%), Brusturi (33%), Crăcăoani (80%), Gârcina (<1%), Pipirig (1%), Răucești (9%), Târgu Neamț (9%), Vânători-Neamț (75%)
108. ROSPA0108 Vedea-Dunăre
Județul Giurgiu: Găujani (37%), Giurgiu (<1%), Malu (55%), Slobozia (44%), Vedea (47%)
Județul Teleorman: Bragadiru (13%), Bujoru (16%), Cervenia (16%), Conțești (9%), Frumoasa (4%), Năsturelu (7%), Pietroșani (55%)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...