Oficiul Național de prevenire și combatere a spălării banilor - ONPCSB

Ordinul nr. 46/2016 pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Declarației de cooperare dintre Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din România (ONPCSB) și Unitatea de Informații Financiare a Regatului Unit, cu autoritatea directorului general al Agenției Naționale de Combatere a Criminalității, privind schimbul de informații financiare având legătură cu spălarea banilor și finanțarea terorismului

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 285 din 14 aprilie 2016.

În vigoare de la 14 aprilie 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul:

- Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 1.599/2008 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, cu modificările ulterioare,

președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Declarației de cooperare*) dintre Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din România (ONPCSB) și Unitatea de Informații Financiare a Regatului Unit, cu autoritatea directorului general al Agenției Naționale de Combatere a Criminalității, privind schimbul de informații financiare având legătură cu spălarea banilor și finanțarea terorismului.

*) Traducere.

Art. 2. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor,
Neculae Plăiașu

București, 4 aprilie 2016.

Nr. 46.

DECLARAȚIE DE COOPERARE
între Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din România (ONPCSB) și Unitatea de Informații Financiare a Regatului Unit, cu autoritatea directorului general al Agenției Naționale de Combatere a Criminalității, privind schimbul de informații financiare având legătură cu spălarea banilor și finanțarea terorismului

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...