Guvernul României

Hotărârea nr. 446/1997 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 21 august 1997 până la 21 decembrie 2000, fiind abrogat și înlocuit prin Hotărâre 1275/2000.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul dispozițiilor art. 68 din Legea locuinței nr. 114/1996, cu modificările ulterioare,

Guvernul României h o t ă r ă ș t e:

Articol unic. -

Se aprobă Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996 prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemnează:
Ministrul lucrărilor publice
și amenajării teritoriului,
Ioan Lucăcel,
secretar de stat
Ministru delegat pe lângă
primul-ministru pentru coordonarea
Secretariatului General al Guvernului
și a Departamentului
pentru Administrație Publică Locală,
Remus Opriș
Ministru de stat, ministrul finanțelor,
Mircea Ciumara

București, 12 august 1997.

Nr. 446.

ANEXĂ

NORME METODOLOGICE
pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței
nr. 114/1996, cu modificările ulterioare

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...