Prim-ministru

Decizia nr. 133/2016 privind înființarea Comitetului "Coaliția anti-sărăcie"

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 280 din 13 aprilie 2016.

În vigoare de la 13 aprilie 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 18 alin. (1) și al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

Art. 1. -

(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii se înființează Comitetul "Coaliția anti-sărăcie", având componența prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Comitetul "Coaliția anti-sărăcie" se organizează și funcționează în coordonarea Cancelariei Primului-Ministru.

Art. 2. -

(1) Comitetul are ca obiective principale:

a) monitorizarea implementării Pachetului Integrat pentru Combaterea Sărăciei, inițiat de Cancelaria Primului-Ministru, și a tuturor strategiilor sectoriale din domeniu, în scopul atingerii obiectivelor asumate de România în cadrul Strategiei Europa 2020, potrivit anexei nr. 2;

b) sprijinirea autorităților publice locale în elaborarea și aplicarea programelor anti-sărăcie;

c) monitorizarea activităților de asistență tehnică în domeniu, asigurate de Banca Mondială, Comisia Europeană și alte organizații internaționale.

(2) Comitetul "Coaliția anti-sărăcie" îndeplinește orice alte atribuții stabilite de prim-ministru.

Art. 3. -

(1) În termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei decizii, organizațiile neguvernamentale și instituțiile publice prevăzute în anexa nr. 1 își desemnează reprezentanții în cadrul Comitetului "Coaliția anti-sărăcie".

(2) Președintele este desemnat, prin votul majorității membrilor prezenți, la prima întrunire a Comitetului "Coaliția anti-sărăcie".

(3) La ședințele Comitetului "Coaliția anti-sărăcie" pot participa, în calitate de invitați, reprezentanți ai altor entități publice, specialiști și reprezentanți ai societății civile.

Art. 4. -

(1) Comitetul "Coaliția anti-sărăcie" se reunește în ședințe ordinare lunare sau, ori de câte ori este necesar, în ședințe extraordinare, la solicitarea unei treimi dintre membrii acesteia.

(2) Convocarea în ședințe ordinare și extraordinare se face prin grija Cancelariei Primului-ministru, care asigură secretariatul tehnic al Comitetului "Coaliția anti-sărăcie".

(3) Comitetul "Coaliția anti-sărăcie" prezintă, din propria inițiativă sau la solicitarea prim-ministrului, rapoarte cu privire la îndeplinirea obiectivului prevăzut la art. 2.

(4) Ședințele Comitetului "Coaliția anti-sărăcie" au loc la sediul Guvernului României - Palatul Victoria, Piața Victoriei nr. 1, sectorul 1, municipiul București.

Art. 5. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta decizie.

PRIM-MINISTRU
DACIAN JULIEN CIOLOȘ
Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Sorin Sergiu Chelmu

București, 13 aprilie 2016.

Nr. 133.

ANEXA Nr. 1

COMPONENȚA COMITETULUI "COALIȚIA ANTI-SĂRĂCIE"*)

*) Organizațiile neguvernamentale care fac parte din Comitetul "Coaliția anti-sărăcie" sunt cele care și-au manifestat interesul de a contribui la implementarea măsurilor din Pachetul Integrat pentru Combaterea Sărăciei, prin transmiterea unui e-mail la adresa antisaracie@gov.ro până la data de 31 martie 2016.

1. ActiveWatch - Agenția de Monitorizare a Presei;

2. Agenția de Dezvoltare Comunitară "Împreună";

3. Alianța Națională pentru Boli Rare România;

4. Asociația FRONTAL;

5. Asociația OvidiuRo;

6. Asociația The Social Incubator;

7. Asociația Municipiilor din România;

8. Asociația Arhipera;

9. Asociația Teach for Romania;

10. Asociația Salvați Copiii;

11. Cancelaria Prim-Ministrului;

12. Centrul pentru Monitorizarea Politicilor Publice;

13. Centrul pentru Politici și Servicii de Sănătate;

14. Centrul pentru Resurse Juridice;

15. Centrul Român pentru Politici Europene;

16. Centrul pentru dezvoltare urbană și teritorială;

17. Confederația Caritas România;

18. Liga asociațiilor de proprietari Habitat;

19. Institutul de Cercetare a Calității Vieții;

20. Institutul pentru Economie Socială;

21. Institutul Național de Statistică;

22. Institutul de Științe ale Educației;

23. Federația Națională "OMENIA" a Caselor de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor din România;

24. Frontul Comun pentru Dreptul la Locuire;

25. UNICEF;

26. Fundația Alături de Voi România;

27. Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile;

28. Fundația PARADA;

29. Fundația PACT;

30. Fundația Motivation România;

31. Fundația World Vision România;

32. Fundația Institutul Național Democrat România;

33. Fundația pentru o societate deschisă;

34. Habitat for Humanity Romania;

35. Hopes and Homes for Children;

36. Human Catalyst;

37. Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice;

38. Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice;

39. Ministerul Sănătății;

40. Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;

41. Ministerul Fondurilor Europene;

42. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;

43. Rețeaua română a întreprinderilor sociale de inserție (RISE);

44. SOS Satele Copiilor;

45. Uniunea Națională a Caselor de Ajutor Reciproc ale Salariaților din România (UNCAR);

46. Universitatea București - Facultatea de Geografie, Facultatea de Sociologie.

ANEXA Nr. 2

Recomandări, programe și strategii monitorizate de Comitetul "Coaliția anti-sărăcie"

1. Recomandările Specifice de Țară (RST) (componenta socială);

2. Programul Național de Reformă (PNR) (componenta socială);

3. Strategia Națională privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei pentru perioada 2015-2020;

4. Strategia Națională privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii;

5. Strategia pentru Învățarea pe tot Parcursul Vieții;

6. Strategia Națională de Sănătate 2014-2020 (componenta socială);

7. Strategia Națională pentru Sănătatea Mintală a Copilului și Adolescentului 2015-2020 (componenta socială);

8. Strategia Națională pentru Protecția și Promovarea Drepturilor Copilului 2014-2020;

9. Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (SNOFM) 2014-2020;

10. Strategia Națională pentru Promovarea Îmbătrânirii Active și Protecția Persoanelor Vârstnice pentru perioada 2015-2020;

11. Strategia Guvernului României de Incluziune a Cetățenilor Români aparținând Minorității Romilor 2012-2020;

12. Strategia Națională privind Incluziunea Socială a Persoanelor cu Dizabilități 2014-2020;

13. alte strategii relevante pentru combaterea sărăciei.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...