Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 1155/2016 privind emiterea prin intermediul centrului de imprimare masivă a unor acte administrative fiscale și procedurale

Modificări (3), Reviste (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 274 din 12 aprilie 2016.

În vigoare de la 12 aprilie 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile art. 46 alin. (6) și (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Jurisprudență

Prin prezentul ordin se stabilesc categoriile de acte administrative fiscale și procedurale, emise de către organele fiscale centrale și tipărite prin intermediul centrului de imprimare masivă, valabile fără semnătura persoanelor împuternicite ale organului fiscal central, potrivit legii, și ștampila organului emitent, îndeplinind cerințele legale aplicabile în materie.

Art. 2. - Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Actele administrative fiscale și procedurale prevăzute la art. 1 sunt următoarele:

1. titlu executoriu;

2. somație;

3. decizie referitoare la obligațiile fiscale accesorii reprezentând dobânzi și penalități de întârziere;

4. decizie referitoare la obligațiile fiscale accesorii reprezentând penalități de nedeclarare;

5. înștiințare privind stingerea obligațiilor fiscale;

6. adresă de înființare a popririi asupra disponibilităților bănești;

7. adresă de înființare a popririi asupra disponibilităților bănești pentru sedii secundare;

8. adresă de înștiințare privind înființarea popririi;

9. decizie de ridicare a măsurilor de executare silită asupra disponibilităților bănești;

10. decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice;

11. decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din străinătate de persoanele fizice;

12. decizie de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice;

13. înștiințare de compensare;

14. înștiințare de restituire;

15. document de restituire;

16. decizie de impunere privind recalcularea impozitului pe veniturile din salarii;

17. decizie privind restituirea sumelor reprezentând cheltuieli cu bursele private;

18. decizie de impunere din oficiu pentru impozitele, taxele și contribuțiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă;

19. notificare privind îndeplinirea condițiilor pentru declararea ca inactiv potrivit prevederilor art. 92 alin. (1) lit. a) și lit. f)/g) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare; Jurisprudență

20. notificare privind neconcordanțe între documentele furnizate și evidența fiscală;

21. notificare privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA, potrivit prevederilor art. 316 alin. (10)/art. 317 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

22. decizie privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, potrivit prevederilor art. 316 alin. (11)/art. 317 alin. (9) sau (11) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

23. decizie privind radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari;

24. notificare privind nedepunerea în termen a declarațiilor fiscale;

25. notificare privind modul de completare a declarațiilor fiscale;

26. decizie de impunere privind plățile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuții de asigurări sociale de sănătate/contribuții de asigurări sociale;

27. decizie de impunere privind plățile anticipate cu titlu de contribuții de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din cedarea folosinței bunurilor;

28. decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate;

29. notificare privind obligațiile fiscale restante.

Art. 3. -

Direcția generală de reglementare a colectării creanțelor bugetare, Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de tehnologia informației, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, precum și organele fiscale din subordinea acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Eugen-Dragoș Doroș

București, 7 aprilie 2016.

Nr. 1.155.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Ordin ANAF: Redirecționarea 2% din impozit, confirmată prin notificare fiscală
;
se încarcă...