Camera Deputaților

Hotărârea nr. 32/2016 privind aprobarea opiniei referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2008/98/CE privind deșeurile COM (2015) 595

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 12 aprilie 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul prevederilor art. 67 și ale art. 148 din Constituția României, republicată, ale Legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre Parlament și Guvern în domeniul afacerilor europene și ale art. 160-185 din Regulamentul Camerei Deputaților, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr. 8/1994, republicat, cu modificările și completările ulterioare,

Camera Deputaților adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. -

Luând în considerare Opinia nr. 4 c-19/258 adoptată de Comisia pentru afaceri europene în ședința din 15 martie 2016, Camera Deputaților:

1. Semnalează că, deși se recunoaște că prevenirea generării de deșeuri este cea mai eficace modalitate de a îmbunătăți utilizarea eficientă a resurselor și de a reduce impactul deșeurilor asupra mediului, este lăsată la latitudinea statelor membre modalitatea de a lua măsuri corespunzătoare pentru a preveni generarea de deșeuri și pentru a monitoriza și a evalua progresele înregistrate în ceea ce privește punerea în aplicare a măsurilor respective, ceea ce poate avea efecte nedorite în ce privește libera circulație a mărfurilor.

2. Își exprimă preocuparea pentru nivelul prea ridicat de generalitate al normei prevăzute la art. 9 "Prevenirea generării de deșeuri" și își exprimă speranța că vor fi identificate de către Comisia Europeană căi și mijloace care să confere acestui articol un caracter concret și aplicabil.

3. Semnalează că, deși este binevenit îndemnul adresat statelor membre de a lua măsuri de mediu și economice pentru a preveni generarea de deșeuri alimentare și deși prevederea unei raportări armonizate (pe baza unei metodologii unificate) a progresului privind reducerea deșeurilor alimentare este justificată, acestea nu sunt suficiente pentru atingerea scopului declarat; ar fi necesar ca schimbul de bune practici să fie însoțit și de o mult mai eficientă educație pentru o viață sănătoasă și o alimentație rațională, începând de la vârsta școlară, și consideră că se impune o acțiune concertată la nivelul Uniunii în această direcție, cel puțin la nivel de recomandare.

4. Recomandă ca orientarea declarată, potrivit căreia sunt necesare obiective de politică pe termen lung pentru a orienta măsurile și investițiile, în special prin prevenirea creării de capacități excedentare structurale și blocarea materialelor reciclabile în partea inferioară a ierarhiei deșeurilor, să fie transpusă în practică prin politici și norme clare, agreate la nivelul Uniunii.

5. Își exprimă rezerva cu privire la stabilirea listei deșeurilor din construcții și demolări prin act delegat și asupra definiției pregătirii pentru reutilizare prin act delegat.

6. Admite că obiectivele propunerii pot fi atinse numai prin măsuri la nivelul Uniunii și că propunerea nu depășește ceea ce este necesar, fiind astfel respectat principiul subsidiarității.

Această hotărâre a fost adoptată de către Camera Deputaților în ședința din 6 aprilie 2016, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
FLORIN IORDACHE

București, 6 aprilie 2016.

Nr. 32.

;
se încarcă...