Guvernul României

Hotărârea nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții

Modificări (3), Referințe (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 10 decembrie 1997

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 38 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții,

Guvernul României h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. -

Se aprobă regulamentele privind:

a) activitatea de metrologie în construcții;

b) conducerea și asigurarea calității în construcții;

c) stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor;

d) urmărirea comportării în exploatare, intervențiile în timp și postutilizarea construcțiilor;

e) agrementul tehnic pentru produse, procedee și echipamente noi în construcții;

f) autorizarea și acreditarea laboratoarelor de analize și încercări în construcții;

g) certificarea de conformitate a calității produselor folosite în construcții, cuprinse în anexele nr. 1-7, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -

Actualizarea și gestionarea regulamentelor prevăzute la art. 1 se realizează de către Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului. Modificări (1)

Art. 3. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă: Hotărârea Guvernului nr. 256/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind asigurarea activității metrologice în construcții, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 152 din 17 iunie 1994; Hotărârea Guvernului nr. 261/1994 pentru aprobarea unor regulamente elaborate în temeiul art. 35 și 36 din Ordonanța Guvernului nr. 2/1994 privind calitatea în construcții, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 193 din 28 iulie 1994; Hotărârea Guvernului nr. 392/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind agrementul tehnic pentru produse, procedee și echipamente noi în construcții, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 202 din 4 august 1994; Hotărârea Guvernului nr. 393/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea și acreditarea laboratoarelor de încercări în construcții, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 202 din 4 august 1994; Hotărârea Guvernului nr. 728/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind certificarea calității produselor folosite în construcții, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 325 din 24 noiembrie 1994.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemnează:
Ministru de stat, ministrul finanțelor,
Mircea Ciumara
Ministrul lucrărilor publice și amenajării teritoriului,
Nicolae Noica
Ministru de stat, ministrul industriei și comerțului,
Călin Popescu-Tăriceanu
Biroul Român de Metrologie Legală
Ștefan Ocneanu,
director general

București, 21 noiembrie 1997.

Nr. 766.

ANEXA Nr. 1

REGULAMENT
privind activitatea de metrologie în construcții

ANEXA Nr. 2 Jurisprudență

REGULAMENT
privind conducerea și asigurarea calității în construcții
Modificări (1)

ANEXA Nr. 3

REGULAMENT
privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor

ANEXA Nr. 4

REGULAMENT
privind urmărirea comportării în exploatare, intervențiile
în timp și postutilizarea construcțiilor

ANEXA Nr. 5 Modificări (1), Jurisprudență

REGULAMENT
privind agrementul tehnic pentru produse, procedee și echipamente
noi în construcții

ANEXA Nr. 6

REGULAMENT
privind autorizarea și acreditarea laboratoarelor de analize
și încercări în construcții

ANEXA Nr. 7

REGULAMENT
privind certificarea de conformitate a calității produselor
folosite în construcții

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...