Parlamentul României

Legea nr. 54/2016 pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, a sumelor necesare acoperirii plății TVA aferente bunurilor și serviciilor achiziționate în cadrul Programului privind reducerea poverii tuberculozei în România, prin reformarea sistemului de control al tuberculozei și consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic și tratament și abordarea nevoilor grupurilor de populație cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015-31 martie 2018, implementat de Fundația Romanian Angel Appeal

Modificări (2), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 08 aprilie 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

(1) Se aprobă plata de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, a sumei de 3.049 mii lei, necesară acoperirii plății TVA aferente bunurilor și serviciilor achiziționate din țară sau importate, care fac obiectul Programului privind reducerea poverii tuberculozei în România, prin reformarea sistemului de control al tuberculozei și consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic și tratament și abordarea nevoilor grupurilor de populație cu risc, cu finanțare nerambursabilă de la Fondul global de combatere a HIV/SIDA, tuberculozei și malariei - ROU-T-RAA.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) este aferentă derulării programului în perioada 1 aprilie 2015-31 martie 2018 și este plătibilă astfel: Modificări (1)

a) 2.620 mii lei, din bugetul aprobat pe anul 2016;

b) 414 mii lei, din bugetul aprobat pe anul 2017;

c) 15 mii lei, din bugetul aprobat pe anul 2018.

(3) Prevederile alin. (1) și (2) se aplică pentru Programul "Reducerea poverii tuberculozei în România, prin reformarea sistemului de control al tuberculozei și consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic și tratament și abordarea nevoilor grupurilor de populație cu risc", finanțat prin Acordul- cadru ROU-T-RAA semnat la data de 1 aprilie 2015 între Fundația Romanian Angel Appeal, în calitate de primitor principal, și Fondul global de combatere a HIV/SIDA, tuberculozei și malariei.

(4) Programul prevăzut la alin. (3) este implementat de Fundația Romanian Angel Appeal și de autorități ale administrației publice centrale și locale, unități subordonate, în coordonarea acestora, organisme neguvernamentale nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică sau organisme neguvernamentale nonprofit, cu personalitate juridică.

Art. 2. -

(1) Documentele justificative pentru TVA aferente bunurilor și serviciilor achiziționate din țară sau importate în nume propriu sau de autorități ale administrației publice centrale și locale, unități subordonate, în coordonarea acestora, organisme neguvernamentale nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică sau organisme neguvernamentale nonprofit, cu personalitate juridică, se depun trimestrial la Ministerul Sănătății de către Fundația Romanian Angel Appeal.

(2) Decontarea sumelor către Fundația Romanian Angel Appeal se face de Ministerul Sănătății pe baza documentației depuse, în termen de 30 de zile de la finele fiecărui trimestru, potrivit prevederilor Metodologiei de rambursare de către Ministerul Sănătății a sumelor aferente TVA pentru bunurile și serviciile achiziționate în cadrul programelor privind combaterea HIV/SIDA și tuberculozei în România, finanțate din fonduri nerambursabile, aprobată prin Ordinul ministrului sănătății publice nr. 2.008/2008.

(3) Documentele justificative pentru TVA aferente bunurilor și serviciilor achiziționate până la intrarea în vigoare a prezentei legi se depun până la finele lunii decembrie 2015 și se decontează din bugetul anului 2016.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
PREȘEDINTELE SENATULUI
CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

București, 30 martie 2016.

Nr. 54.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...