Guvernul României

Hotărârea nr. 909/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr. 54/1997

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 08 ianuarie 1998

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul prevederilor art. II din Ordonanța Guvernului nr. 54/1997,

Guvernul României h o t ă r ă ș t e:

Articol unic. -

Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 80 din 29 martie 1994, astfel cum a fost modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr. 54/1997, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemnează:
Ministrul finanțelor,
Daniel Dăianu

București, 29 decembrie 1997.

Nr. 909.

ANEXĂ

NORME METODOLOGICE
de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului
imobilizat în active corporale și necorporale,
cu modificările ulterioare

;
se încarcă...