Ministerul Afacerilor Externe - MAE

Ordinul nr. 500/2016 privind documentele care atestă reședința în străinătate în vederea exercitării dreptului de vot la alegerile parlamentare din anul 2016

Modificări (2)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 223 din 25 martie 2016.

În vigoare de la 25 martie 2016 până la 27 august 2019, fiind abrogat și înlocuit prin Ordin 1627/2019.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Ținând cont de prevederile art. 83 alin. (4) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere dispozițiile art. 4 alin. (1) din Legea nr. 288/2015 privind votul prin corespondență, precum și modificarea și completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente,

în temeiul art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul afacerilor externe emite următorul ordin:

Art. 1. -

Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, în vederea exercitării dreptului de vot la alegerile parlamentare din anul 2016, se stabilesc documentele care atestă reședința în străinătate, prevăzute în lista din anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe.

Ministrul afacerilor externe,
Lazăr Comănescu

București, 21 martie 2016.

Nr. 500.

ANEXĂ

LISTA
documentelor care atestă reședința în străinătate în vederea exercitării dreptului de vot la alegerile parlamentare din anul 2016

NOTE:

1. Pentru cetățenii români care dețin și cetățenia statului de reședință, documentele de identitate eliberate de autoritățile locale ale statului de reședință (carte de identitate, pașaport, certificat de naturalizare/cetățenie etc.) reprezintă dovada de reședință în statul respectiv.

2. Documentele speciale emise cetățenilor români angajați ai misiunilor diplomatice/oficiilor consulare și ai organizațiilor internaționale cu sediul în străinătate, precum și cele emise membrilor de familie ai acestora reprezintă dovada de reședință în statul respectiv.

3. În vederea exercitării dreptului de vot la alegerile parlamentare din anul 2016 este necesară prezentarea unui singur document din cele enumerate mai jos.

Nr. crt. Țara Documentele
1. Afganistan 1. viză de lungă ședere
2. Africa de Sud 1. carte de identitate eliberată cetățenilor străini
2. document care atestă stabilirea domiciliului în țara de reședință eliberat de Ministerul de Interne local
3. declarație pe propria răspundere dată în fața autorităților locale de poliție prin care se atestă adresa de domiciliu
4. permis de reședință temporară, acordat sub forma unei vize
5. permis de rezidență permanentă
3. Albania 1. document care atestă domiciliul
2. permis de ședere pentru străini
4. Algeria 1. carte de reședință
2. permis de ședere
5. Andorra 1. titlu de sejur eliberat străinilor
2. permis de conducere
6. Angola 1. permis de ședere permanentă
2. permis de ședere temporară
3. viză de muncă aplicată în pașaport
4. carte de rezidență pentru cetățeni străini
7. Arabia Saudită 1. permis de rezident
2. adeverință care să ateste adresa
8. Argentina 1. document de identitate pentru străini
2. adeverință privind rezidență temporară
3. adeverință privind rezidența permanentă
9. Armenia 1. permis de rezidență temporară
2. document de călătorie pentru străini
3. permis de ședere permanentă
10. Australia 1. viză de rezidență temporară
2. viză de rezidență permanentă
3. permis de conducere
11. Austria 1. dovadă de înscriere sau înregistrare
2. adeverință de înregistrare pentru cetățenii SEE și ai Confederației Elvețiene
3. certificat privind libera circulație în UE
4. titlu de ședere sau dovadă de stabilire
5. document de identitate cu fotografie pentru cetățenii comunitari
6. adeverință de lungă ședere
12. Azerbaidjan 1. permis de rezidență temporară
2. permis de rezidență permanentă
13. Bahamas 1. permis de ședere permanentă
14. Bahrain 1. carte de identitate pentru străini
2. permis de ședere
15. Bangladesh Conform pct. 1 și 2 din notă
16. Belarus 1. permis de ședere
17. Belgia 1. permis de ședere temporară, tip E
2. permis de ședere permanentă, tip E+
3. atestat de înregistrare la primărie pentru ședere temporară
4. atestat de înregistrare la primărie pentru ședere permanentă
5. carte de identitate pentru străini
6. certificat de înregistrare în registrul străinilor
7. certificat de înregistrare
18. Bolivia Conform pct. 1 și 2 din notă
19. Bosnia și Herțegovina 1. colant privind reședința aplicat în pașaport
2. card pentru rezidenți străini
3. decizie de acordare a rezidenței
20. Botswana 1. permis de ședere
2. document privind stabilirea domiciliului
3. act eliberat de organele de poliție care conține adresa de domiciliu
21. Brazilia 1. carte de identitate pentru străini
2. carte de domiciliu
3. document de rezidență temporar

22.

Bulgaria
1. permis de ședere pentru cetățenii UE
2. card de rezidență permanentă pentru străini
3. certificat de rezidență pe termen lung
4. adeverință eliberată de autoritățile locale prin care se confirmă șederea
23. Cambodgia 1. viză aplicată în pașaport
24. Canada 1. titlu de călătorie
2. titlu de călătorie pentru refugiați
3. certificat de identitate
4. card de rezident permanent
5. fișă privind dreptul de ședere IMM 1000
6. permis de ședere temporară
7. permis de muncă
8. permis de studii
9. permis pentru refugiați
10. permis de conducere
25. Capul Verde 1. permis de ședere permanentă
26. Republica Centrafricană Conform pct. 1 și 2 din notă
27. Cehia 1. permis de rezidență temporară
2. permis de rezidență permanentă
3. colant aplicat în pașaport privind permisiunea de ședere temporară/permanentă
4. adeverință privind reședința
28. Chile 1. carte de identitate pentru străini
2. permis de ședere permanentă
29. R.P. Chineză 1. permis de ședere
2. dovadă de stabilire a reședinței eliberată de secțiile de poliție:
a) tipizatul model 2008
b) tipizatul model 2009
c) dovadă de stabilire a reședinței temporare
d) dovadă de stabilire a reședinței temporare pentru vizitatori
3. permis de ședere permanentă eliberat de Hong Kong și Macao
30. Cipru 1. certificat de înregistrare
2. permis de ședere temporară
3. carte de identitate pentru străini
4. permis de ședere "RTCN" sub forma unei vize/ștampile aplicate în pașaport
31. Coasta de Fildeș 1. certificat de rezidență
2. permis de ședere temporară
32. Comore 1. document privind stabilirea domiciliului
2. act eliberat de organele de poliție care conține adresa de domiciliu
33. Congo 1. viză de ședere
2. atestat de rezidență
34. Costa Rica Conform pct. 1 și 2 din notă
35. Columbia 1. carte de identitate pentru străini
2. permis de ședere temporară
36. Croația 1. permis de rezidență
2. card de rezidență
3. carte de identitate pentru străini
4. adeverință eliberată de unitățile de poliție
5. viză aplicată în pașaport
37. Cuba 1. carte de identitate pentru străini (completată olograf)
38. Danemarca 1. permis de ședere/rezidență
2. dovadă a dreptului de ședere având forma unei adeverințe
3. certificat de înregistrare
4. permis de conducere
5. card de sănătate
39. Republica Dominicană 1. carte de identitate pentru străini
40. Egipt 1. permis de ședere temporară sub forma unui colant aplicat în pașaport
2. viză de ședere
41. El Salvador Conform pct. 1 și 2 din notă
42. Elveția 1. permis de ședere de tip card
2. permis de ședere electronic de tip card
3. permis de ședere permanentă
4. permis de ședere de scurtă durată
43. Emiratele Arabe Unite 1. viză de reședință
2. permis de rezidență
44. Estonia 1. permis de rezidență temporară
2. card de identitate pentru cetățeni UE
3. permis de reședință sub formă de colant aplicat în pașaport
4. permis de reședință pe termen lung sub formă de viză aplicată în pașaport
5. extras de reședință eliberat de Registrul Populației
45. Etiopia 1. permis de ședere temporară
46. Filipine 1. certificat de înregistrare pentru străini
2. permis de muncă pentru străini
3. viză de reședință
47. Finlanda 1. permis de rezidență
2. card de rezidență
3. permis de reședință sub formă de colant aplicat în pașaport
4. atestat de reședință eliberat de evidența populației
5. atestat de reședință eliberat de poliție
6. permis de conducere
48. Franța 1. titlu de sejur (modelul electronic și carte de rezident)
2. recipisă temporară care înlocuiește titlul de sejur expirat sau pierdut
3. adeverință, certificat și atestat prin care primarul/funcționarul primăriei certifică și semnează faptul că solicitantul domiciliază în Franța
4. certificat sau adeverință de școlarizare
5. atestat care conține numărul național de asigurare medicală
6. ultimul aviz de impozitare
7. dovadă a calității de șomer (cu valabilitate de un an)
8. permis de conducere
9. card de asigurare medicală
10. atestat de domiciliu eliberat de Ministerul de Interne francez
49. Gabon 1. permis de ședere
50. Gambia Conform pct. 1 și 2 din notă
51. Germania 1. adeverință privind domiciliul permanent/reședința
2. adeverință privind dreptul la liberă circulație și la alegerea domiciliului în UE
3. permis de muncă (numai pentru persoanele care dețin și cetățenia germană)
4. permis de ședere pe durată determinată
5. permis de ședere
6. permisiune de stabilire permanentă
7. permisiune de ședere permanentă EU
52. Georgia 1. permis electronic de ședere temporară
2. permis de ședere permanentă
53. Grecia 1. adeverință de înregistrare
2. permis de ședere pe suport letric
3. adeverință privind domiciliul
4. adeverință de înregistrare ca membru de familie al unui cetățean european
5. carte de rezidență pentru membrul de familie al unui cetățean european
54. Ghana Conform pct. 1 și 2 din notă
55. Guatemala 1. viză aplicată în pașaport
2. permis de ședere
56. Guineea Bissau 1. permis de ședere
57. Guineea Conakry Conform punctelor 1 și 2 din notă
58. Guyana Conform pct. 1 și 2 din notă
59. India 1. PIO Card
2. certificat de înregistrare
3. viză aplicată în pașaport
60. Indonezia 1. permis de ședere temporară
2. permis de ședere permanentă
61. Iordania 1. permis de ședere
2. permis de muncă
3. viză de ședere aplicată în pașaport
62. Irak 1. document care atestă dreptul de ședere
2. document care atestă domiciliul
63. Iran 1. viza de muncă
2. viza de rezidență
64. Irlanda 1. adeverința privind adresa de domiciliu emisă de poliție sau de serviciile sociale
2. certificat de înregistrare
3. atestat privind încadrarea în muncă și plata taxelor și impozitelor (formularele P45 și P60)
4. document care conține numărul de înregistrare socială (card social și scrisoare de atribuire a numărului de înregistrare socială)
5. contract de închiriere a locuinței înregistrat la autorități
6. contract de proprietate a unui imobil rezidențial
7. permis de conducere
65. Islanda 1. permis de ședere
2. certificat de rezidență
66. Israel 1. carte de identitate emisă pentru persoanele care urmează să primească cetățenia
2. carte de identitate emisă pentru cetățenii străini rezidenți
3. viză de reședință sau de muncă
67. Italia 1. carte de identitate pentru cetățenii străini
2. atestat de ședere/de înscriere în registrul populației
3. certificat de rezidență emis de primăria locală
4. certificat privind componența familiei - dacă pe acesta este înscrisă reședința titularilor
5. certificat cumulativ privind reședința și alte drepturi
6. permis de ședere
68. Japonia 1. card de rezidență
2. certificat de rezidență
3. certificat de atestare a rezidenței
4. viză aplicată în pașaport
69. Kazahstan 1. permis de ședere
2. certificat de rezidență eliberat de primăria locală
3. carte de migrațiune
4. atestat de înscriere în registrul de populație
5. permis de muncă
70. Kenya 1. carte de identitate pentru străini
2. viză de reședință aplicată în pașaport
71. Kuweit 1. carte de identitate pentru străini
2. viză de reședință aplicată în pașaport
72. Lesotho 1. act eliberat de organele de poliție care conține adresa de domiciliu
73. Letonia 1. permis de ședere temporară
2. permis de ședere permanentă
74. Liban 1. permis de ședere
2. extras individual de stare civilă cu datele personale
75. Libia 1. carte de familie pentru persoanele căsătorite cu cetățeni libieni
2. viză de reședință
3. adeverință de reședință
76. Liechtenstein 1. permis de ședere de tip card
2. permis de ședere electronic de tip card
3. permis de ședere permanentă
4. permis de ședere de scurtă durată
77. Lituania 1. permis de ședere
2. adeverință care atestă domiciliul
78. Luxemburg 1. legitimația de înregistrare și sejur permanent pentru cetățenii UE
2. certificat de reședință familial
3. certificat de reședință nominal
79. Macedonia 1. carte de identitate pentru străini
2. permis de ședere temporară sub forma unui card
3. permis de ședere temporară sub forma unei vize aplicată în pașaport
4. permis de ședere permanentă sub forma unui card
80. Madagascar 1. document privind stabilirea domiciliului în țara de reședință
2. act eliberat de organele de poliție care conține adresa exactă de domiciliu
81. Malaezia 1. carte de identitate pentru străini
2. permis de ședere
3. viză de lungă ședere
4. viză de reședință
5. colant aplicat în pașaport care atestă reședința temporară
82. Mali 1. certificat de rezidență
83. Malta 1. permis de ședere
2. carte de reședință pentru cetățenii UE
3. certificat de înregistrare
84. Marea Britanie 1. colant/ștampilă aplicat(ă) în pașaport care atestă reședința
2. colant/vinietă aplicat(ă) în pașaport privind dreptul de ședere
3. certificat de înregistrare
4. autorizație de muncă
5. document care atestă reședința permanentă
6. document care atestă înregistrarea la autoritățile locale privind confirmarea și stabilirea taxelor locale, respectiv adeverința de plată a impozitelor la autoritățile centrale sau locale
7. permis de conducere
8. document care conține numărul național de asigurare
9. document care conține numărul de asigurare medicală
10. contract de închiriere a locuinței înregistrat la autoritățile locale
11. extras de cont bancar curent de la o bancă din Marea Britanie
12. facturi de plată utilități în Marea Britanie
85. Maroc 1. permis de ședere/carte de rezidență
2. carte de sejur
3. certificat de înregistrare
4. recipisă (echivalentul certificatului de înregistrare)
86. Mauritania 1. permis de ședere
87. Mauritius 1. certificat de înregistrare
2. act eliberat de organele de poliție care conține adresa de domiciliu
88. Mexic 1. atestat de reședință temporară
2. atestat de reședință permanentă
3. document unic de migrare
89. Mongolia 1. permis de ședere
2. autorizație de muncă
3. viză de muncă
90. Republica Moldova 1. permis de ședere temporară
91. Monaco 1. titlu de sejur
2. permis de conducere
92. Mozambic 1. adeverință de reședință
2. act eliberat de organele de poliție care conține adresa de domiciliu
93. Muntenegru 1. adeverință privind dreptul de ședere temporară sau permanentă
2. permis de ședere temporară
3. permis de ședere permanentă
4. permis de muncă
5. viză aplicată în pașaport
94. Namibia 1. document privind stabilirea domiciliului în țara de reședință
2. act eliberat de organele de poliție care conține adresa exactă de domiciliu
3. permis de muncă
4. permis de ședere permanentă
5. viză aplicată în pașaport
95. Nicaragua Conform pct. 1 și 2 din notă
96. Nigeria 1. permis de ședere
97. Norvegia 1. dovadă de domiciliu/certificat de înregistrare
2. drept de ședere/viza de reședință
3. permis de conducere
98. Noua Zeelandă 1. viză de rezidență sub forma unui colant aplicat în pașaport
2. permis de conducere
3. card de asigurare socială și medicală și de protecție socială, care include adresa de reședință a posesorului și numărul de referință al persoanei
4. notificare a autorităților/administrației pentru taxe/impozite
5. contract de închiriere a locuinței
6. factură de plată a utilităților
7. extract bancar care să includă și adresa persoanei
99. Olanda 1. permis de ședere
2. adeverință (extras) din evidențele primăriei care atestă reședința
3. extras internațional al înregistrării persoanelor în registrul populației
100. Sultanatul Oman 1. card de rezidență
2. viză aplicată în pașaport
101. Palestina 1. viză de lungă ședere acordată cetățenilor străini căsătoriți cu cetățeni palestinieni
102. Pakistan 1. card pentru persoane de origine pakistaneză
103. Papua Noua Guinee 1. permis de rezidență permanentă
2. viză de lucru cu multiple intrări
104. Panama 1. carte de identitate pentru străini
105. Paraguay 1. document de identitate pentru străini
2. adeverință privind rezidența temporară
3. adeverință privind rezidența permanentă
106. Peru 1. carte de identitate pentru străini
2. carnet de străin
3. permis de ședere
107. Polonia 1. adeverință privind înregistrarea șederii cetățeanului UE
2. document care confirmă dreptul de ședere definitivă
108. Portugalia 1. permis de reședință permanentă
2. titlu de reședință
3. certificat de cetățean european
109. Qatar 1. carte de identitate pentru străini
2. colant privind reședința
110. R.P.D. Coreea 1. permis de reședință
111. R. Coreea 1. card de înregistrare pentru străini
2. certificat de înregistrare pentru străini
3. viză care atestă șederea legală
112. Federația Rusă 1. permis de ședere pentru cetățenii străini
2. permis de reședință temporară pentru cetățenii străini
3. ștampilă aplicată în pașaport cu menționarea adresei de domiciliu/termenului de ședere
4. viză de lungă ședere de muncă și studii
5. talon separat de viză de lungă ședere
6. adeverință eliberată de Direcția Serviciului Federal pentru Migrațiune - complementară eliberării buletinului de identitate/pașaportului intern
113. Rwanda 1. viză aplicată în pașaport
114. San Marino 1. carte de identitate pentru străini
2. permis de reședință
3. permis de ședere
4. permis de ședere special
5. carte verde
6. permis de muncă
7. certificat de înscriere sau de rezidență
115. Seychelles 1. document privind stabilirea domiciliului în țara de reședință
2. act eliberat de organele de poliție care conține adresa de domiciliu
116. Serbia 1. carte de identitate pentru străini
2. permis de ședere permanentă aplicat în pașaport sub forma unui colant de viză
3. viză de ședere temporară aplicată în pașaport
4. adeverință care atestă adresa de domiciliu
5. permis de ședere kosovar
117. Senegal 1. permis de ședere
2. viză de lungă ședere
3. autorizație de ședere
118. Singapore 1. card de identitate pentru rezidenți permanenți
2. card de identitate pentru cetățeni străini
3. permis de angajat
4. permis de muncă
5. permis de aparținător
6. permis de student
7. permis de vizită
8. permis de întreprinzător
119. Siria 1. document de reședință
2. permis de ședere
3. viză de reședință aplicată în pașaport
4. permis de muncă
120. Slovacia 1. carte de identitate pentru străini
2. permis de reședință permanentă
3. adeverință de domiciliu
121. Slovenia 1. permis de ședere sub formă de carnet
2. permis de ședere permanentă sub formă de card
3. permis de ședere temporară sub formă de card
4. permis de ședere sub formă de viză
5. certificat de înregistrare a cetățeanului UE
6. adeverință de domiciliu
122. Spania 1. certificat de înregistrare ca cetățean comunitar
2. adeverință de înregistrare în Registrul municipal
3. permis de conducere
4. card de sănătate
5. carnet de elev/student
6. documente care conțin NIE/numărul de identificare al străinului, respectiv:
a) carte de muncă
b) certificat de persoană în căutarea unui loc de muncă
c) certificat de înscriere la asigurările sociale
123. Sri Lanka 1. viză de lungă ședere aplicată în pașaport
124. SUA 1. permis de reședință permanentă
2. permis de muncă
3. viză aplicată în pașaport
4. formular I-797 sau I-797A
5. permis de conducere
6. ID-card
125. Sudan 1. permis de ședere
2. permis pentru străinii de origine sudaneză
3. viză care atestă dreptul de ședere aplicată în pașaport
126. Suedia 1. orice act emis de Agenția de Taxe, indiferent de forma și titlul acestuia, prin care se demonstrează că titularul posedă număr personal suedez
2. permis de conducere
3. adeverință de înregistrare la Agenția pentru Ocuparea în Muncă, împreună cu adeverință de deținere a unui număr de coordonare suedez eliberat de Agenția de Taxe.
4. document emis de universitatea la care studiază - pentru studenții care se află la studii pentru mai mult de 3 luni și mai puțin de sau egal cu 12 luni
127. Swaziland 1. document privind stabilirea domiciliului în țara de reședință
2. act eliberat de organele de poliție care conține adresa de domiciliu
128. Thailanda 1. pașaport special eliberat cetățenilor străini
2. permis de ședere având forma unei vize aplicate în pașaport
3. permis de muncă
4. permis de conducere
129. Timorul de Est 1. permis de ședere permanent
2. viză de lucru
130. Togo 1. permis de rezidență
131. Trinidad & Tobago 1. certificat de înregistrare a șederii
132. Tunisia 1. permis de ședere
2. viză aplicată în pașaport
133. Turcia 1. permis de ședere
2. permis de muncă
134. Turkmenistan 1. adeverință eliberată de Serviciul pentru Migrație care confirmă dreptul de ședere
2. permis de ședere
3. viză de lungă ședere aplicată în pașaport
135. Ucraina 1. permis de ședere temporară
2. permis de ședere permanentă
3. viză de lungă ședere
4. adeverință de înregistrare eliberată fiecărui cetățean de peste 16 ani la eliberarea buletinului de identitate
136. Ungaria 1. card de domiciliu
2. card de înregistrare pentru cetățenii SEE
3. permis de ședere permanentă
4. permis de ședere
5. adeverință de stabilire a domiciliului
137. Uruguay 1. carte de identitate pentru străini
2. carte de identitate provizorie
138. Uzbekistan 1. drept de ședere permanentă sub formă de viză aplicată în pașaport
2. drept de ședere temporară sub formă de viză aplicată în pașaport însoțit de un document care atestă adresa la care este înregistrată persoana
139. Venezuela 1. dovadă de domiciliu
140. Vietnam 1. permis de ședere temporară
2. permis de ședere permanentă
3. viză aplicată în pașaport
141. Yemen 1. viză aplicată în pașaport
142. Zambia 1. document privind stabilirea domiciliului în țara de reședință
2. act eliberat de organele de poliție care conține adresa de domiciliu
143. Zimbabwe 1. permis de rezidență
2. viză aplicată în pașaport
3. permis de ședere temporară
4. permis de ședere permanentă
5. permis de muncă temporar

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...