Guvernul României

Hotărârea nr. 945/1997 pentru modificarea și completarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 695/1997 privind acordarea burselor pentru elevii, studenții, doctoranzii și cursanții din învățământul postuniversitar din Republica Moldova, Ucraina, pentru cei de origine etnică română din afara granițelor țării, pentru cetățenii români cu domiciliul în străinătate, precum și pentru cetățenii străini, bursieri ai statului român, care studiază în instituții și în unități de învățământ din România

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 decembrie 1997 până la 19 august 2008, fiind abrogat prin Hotărâre 844/2008.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Guvernul României h o t ă r ă ș t e:

Articol unic. -

Articolul 1 din Hotărârea Guvernului nr. 695/1997 privind acordarea burselor pentru elevii, studenții, doctoranzii și cursanții din învățământul postuniversitar din Republica Moldova, Ucraina, pentru cei de origine etnică română din afara granițelor țării, pentru cetățenii români cu domiciliul în străinătate, precum și pentru cetățenii străini, bursieri ai statului român, care studiază în instituții și unități de învățământ din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 14 noiembrie 1997, se modifică și se completează după cum urmează:

"

Art. 1. -

Cuantumurile burselor pentru elevii, studenții, doctoranzii și cursanții din învățământul postuniversitar din Republica Moldova, Ucraina, pentru cei de origine etnică română din afara granițelor țării, pentru cetățenii români cu domiciliul în străinătate, precum și pentru cetățenii străini, bursieri ai statului român, care studiază în instituții și unități de învățământ din România, se stabilesc astfel:

- pentru elevi - 325.000 lei/lună;

- pentru studenți - 400.000 lei/lună;

- pentru cursanții din învățământul postuniversitar (studii aprofundate, doctorat, studii academice postuniversitare, studii de specializare și cursuri de perfecționare) - 450.000 lei/lună.

Ministerul Finanțelor, la propunerea Ministerului Educației Naționale, va stabili, trimestrial, nivelul cuantumurilor lunare ale burselor pentru studenți, la echivalentul în lei al sumei de 50 dolari S.U.A./lună, la cursul valutar oficial. Pentru celelalte burse nivelul cuantumurilor se va stabili corespunzător proporției care rezultă din prezenta hotărâre."

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemnează:
Ministrul educației naționale,
Andrei Marga
Ministrul finanțelor,
Daniel Dăianu
Ministru de stat,
ministrul muncii și protecției sociale,
Alexandru Athanasiu

București, 29 decembrie 1997.

Nr. 945.

;
se încarcă...