Act constitutiv - societate pe acțiuni - administrată în sistem unitar


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

MODEL

ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII................... S.A.
(SOCIETATE ADMINISTRATĂ ÎN SISTEM UNITAR)

ACȚIONARI FONDATORI:

D-nul/d-na…………………, cetățean român/străin, născut(ă) la data de ……………., în ……………., jud. …………., domiciliat(ă) în …………… str. ……………., nr. ….., bl. …, sc. …., et. …, ap. …, jud. .........., posesor(e) al CI/BI/Pașaport, seria ….. nr. …………………, eliberat de ……….,la data de ………, CNP ….……………………,

sau

Societatea…………………., persoană juridică română/străină , cu sediul social în ………………………., înregistrată la ………………., având următoarele date de identificare …………………………….., reprezentată de d-nul/d-na …………………………. , conform Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a asociaților/acționarilor nr. .... din data de............

după caz,

prin…………………., cetățean român/…………,CNP…………………………. identificat cu CI/BI, seria ………., nr. ………………., eliberat de ……………………., la data de………………,domiciliat în …………………. , str. ………………………, nr. ………, bl……. , sc. …, ap….., in calitate de împuternicit prin ………………, nr. ……………, din data ………………….,

și

D-nul/d-na…………………, cetățean român/străin, născut(ă) la data de ……………., în ……………., jud. …………., domiciliat(ă) în …………… str. ……………., nr. ….., bl. …, sc. …., et. …, ap. …, jud. .........., posesor(e) al CI/BI/Pașaport, seria ….. nr. …………………, eliberat de ……….,la data de ………, CNP ….……………………,

sau

Societatea ……………………., persoană juridică română/străină , cu sediul social în ………………………., înregistrată la ………………., având următoarele date de identificare …………………………….., reprezentată de d-nul/d-na …………………………. , conform Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a asociaților/acționarilor nr. .... din data de............

după caz,

prin…………………., cetățean român/…………,CNP…………………………. identificat cu CI/BI, seria ………., nr. ………………., eliberat de ……………………., la data de………………,domiciliat în …………………. , str. ………………………, nr. ………, bl……. , sc. …, ap….., in calitate de împuternicit prin ………………, nr. ……………, din data ………………….,

…………………………………………………………………………………………………………………………

CAP. I – DENUMIREA SOCIETĂȚII ȘI SEDIUL SOCIAL

Art. 1. 1.

Denumirea societății este ..................SA, conform dovezii privind disponibilitatea firmei nr. ................., din ...................... , eliberată de Oficiul Registrului Comerțului de le lângă Tribunalul .......................

Art. 1. 2.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...