DREPTURILE BĂNEȘTI ale personalului din Ministerul Apărării Naționale, Ministerul de Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Protecție și Pază, Serviciul de Telecomunicații Speciale și din Ministerul Justiției, care desfășoară misiuni în străinătate | Lege 138/1999

Acesta este un fragment din Legea nr. 138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXA Nr 8 -
DREPTURILE BĂNEȘTI
ale personalului din Ministerul Apărării Naționale,
Ministerul de Interne, Serviciul Român de Informații,
Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Protecție și Pază,
Serviciul de Telecomunicații Speciale și din Ministerul Justiției,
care desfășoară misiuni în străinătate

1. Cadrele militare în activitate și militarii angajați pe bază de contract care desfășoară misiuni în străinătate m cadrul forțelor de menținere a păcii sub egida O.N.U., N.A.T.O. sau a altor organizații internaționale, beneficiază de următoarele drepturi bănești:

a) solda lunară, compusă din:

- solda de funcție prevăzută în ordinul de numire sau avută anterior, dacă este mai mare;

- solda gradului pe care îl au;

- diferența soldei de grad, în condițiile art. 10 alin. (1) și (2) din prezenta lege

- gradațiile la care au dreptul;

- solda de merit;

- indemnizația de comandă;

b) un spor lunar de 30%, calculat la solda lunară;

c) o primă de campanie neimpozabilă, o singură dată pentru toată perioada misiunii, egală cu solda lunară. Plata acestei prime se face la plecarea în zona desfășurării misiunii.

2. Drepturile bănești cuvenite personalului care încadrează batalioanele mixte constituite între Armata României și armatele altor țări se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

3. Cadrele militare în activitate și militarii angajați pe bază de contract, care se deplasează în interesul unității trimițătoare pentru a participa la cursuri stagii de practică și specializare, perfecționare sau care desfășoară orice fel de activitate în străinătate, mai puțin cele menționate la pct. 1 și 2 din prezenta anexă, beneficiază pe timpul deplasării de solda lunară avută.

Acesta este un fragment din Legea nr. 138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 138/1999:
SOLDELE militarilor în termen, militarilor cu termen redus, studenților și elevilor militari ai instituțiilor de învățământ militare și civile și fiilor regimentului
PRIMELE care se acordă personalului aeronautic din aviația militară
DREPTURILE personalului navigant de marină, ale scafandrilor și ale personalului ambarcat pe submarine
DREPTURILE personalului care execută lucrări pe șantiere de construcții, în industrie, agricultură, lucrări de geo topo fotogrammetrie și alte sectoare de activitate
UNELE REGLEMENTĂRI privind salarizarea cadrelor militare în activitate care îndeplinesc funcții în afara Ministerului Apărării Naționale, Ministerului de Interne, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații Externe, Serviciului de Protecție și Pază, Serviciului de Telecomunicații Speciale și Ministerului Justiției în societățile comerciale, în regiile autonome, precum și salarizarea personalului din compartimentele speciale și a magistraților militari, personalului auxiliar militar și civil din structurile autorității judecătorești
DREPTURILE BĂNEȘTI ale personalului din Ministerul Apărării Naționale, Ministerul de Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Protecție și Pază, Serviciul de Telecomunicații Speciale și din Ministerul Justiției, care desfășoară misiuni în străinătate
DREPTURILE specifice personalului din Ministerul Apărării Naționale, Ministerul de Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Protecție și Pază, Serviciul de Telecomunicații Speciale și din Ministerul Justiției
;
se încarcă...