Sprijinul financiar nerambursabil pentru distribuirea și exploatarea filmelor și pentru funcționarea cinematografelor de artă | Regulament

Acesta este un fragment din Regulamentul privind concursul de selecție a proiectelor cinematografice în vederea acordării de credite financiare directe pentru dezvoltare de proiecte, producție și distribuire de filme din 14.08.2006 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Acordarea sprijinului financiar nerambursabil -
SECȚIUNEA a III-a
Sprijinul financiar nerambursabil pentru distribuirea și exploatarea filmelor și pentru funcționarea cinematografelor de artă

Art. 64. -

Centrul Național al Cinematografiei acordă, în condițiile legii și ale prezentului regulament, sprijin financiar nerambursabil pentru distribuirea și exploatarea filmelor și pentru funcționarea cinematografelor de artă.

Art. 65. -

Pot solicita sprijin financiar nerambursabil pentru distribuirea și exploatarea filmelor românești sau realizate în coproducție cu participare românească persoanele fizice și persoanele juridice autorizate ca atare, care îndeplinesc condițiile stabilite la art. 29 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 39/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 328/2006.

Art. 66. -

Dosarul pentru acordarea sprijinului financiar pentru distribuirea de filme românești sau realizate în coproducție se întocmește de către distribuitorii de filme și va conține următoarele documente:

1. cererea pentru acordarea sprijinului de distribuire întocmită conform anexei nr. 14 la prezentul regulament;

2. catalogul filmelor distribuite;

3. devizul de cheltuieli pentru distribuirea filmului, care va include următoarele categorii de costuri:

a) costuri pentru realizarea materialelor publicitare, afișe, fotografii, vorșpane și altele de acest gen;

b) costuri pentru spații publicitare, spoturi radio și TV, afișaj, publicitate în presa scrisă;

c) costuri promoționale pentru organizarea unor avanpremiere, vizionări cu presa, recepții, gala filmului;

d) costuri pentru realizarea copiilor de filme, subtitrare, dublaj, transport;

e) costuri legate de achiziționarea drepturilor de distribuție;

f) alte cheltuieli în vederea distribuirii filmului;

4. planul de distribuire al filmului și contracte de exploatare sau acorduri de exploatare, după caz;

5. copie a contractului încheiat între distribuitor și titularul drepturilor asupra filmului.

Art. 67. -

(1) Sprijinul financiar pentru distribuirea și exploatarea filmelor românești sau realizate în coproducție cu participare românească nu va depăși pragul minim prevăzut la art. 29 din Legea nr. 143/1999, republicată. Modificări (1)

(2) Consiliul va decide, cu majoritate simplă a numărului de voturi, asupra cuantumului sprijinului financiar acordat pentru fiecare cerere.

(3) Hotărârea Consiliului de acordare a cuantumului sprijinului financiar pentru distribuire de filme se va lua în funcție de calitatea filmului distribuit, devizul de cheltuieli și fezabilitatea planului de distribuire a filmului.

(4) În luarea hotărârii, Consiliul poate solicita sprijinul unei comisii formate din 3 membri, care să reprezinte distribuitori și exploatanți de săli. Avizul comisiei este consultativ și se referă la necesitatea ca filmul să fie distribuit cu numărul de copii prevăzute în deviz.

(5) În baza hotărârii emise de Consiliu, Centrul Național al Cinematografiei încheie cu distribuitorul filmului contractul de acordare a sprijinului financiar pentru distribuirea de film.

Art. 68. -

Pot solicita sprijin financiar nerambursabil pentru funcționarea cinematografului de artă persoanele fizice și persoanele juridice autorizate ca atare, care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 30 din Ordonanța Guvernului nr. 39/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 328/2006, și în prezentul regulament.

Art. 69. -

Condițiile de eligibilitate ale exploatanților de cinematografe sunt următoarele:

a) să dețină clasificarea sălii de cinematograf emisă de Registrul cinematografiei;

b) să dețină autorizațiile legale de funcționare pentru cinematograf;

c) să asigure o capacitate a sălii de cinematograf de minimum 50 de locuri;

d) să funcționeze în regim public de vânzare a biletelor de intrare la spectacole cinematografice cel puțin 8 luni pe an;

e) să asigure un minimum de 5% din numărul anual de spectacole cu producții cinematografice realizate conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 39/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 328/2006, și ale prezentului regulament, din care cel puțin 1% la orele de maximă audiență.

Art. 70. -

Dosarul pentru acordarea sprijinului financiar nerambursabil pentru funcționarea cinematografelor de artă se completează de către exploatanții de cinematografe și va conține următoarele documente:

a) cererea pentru acordarea sprijinului, întocmită conform anexei nr. 15 la prezentul regulament;

b) fișa de identificare a sălii, cu adresa exactă, capacitatea în număr de locuri și dotarea tehnică a cinematografului;

c) programarea filmelor de artă pentru ultimele 6 luni;

d) declarație privind numărul de bilete vândute și contravaloarea acestora încasată în ultimele 6 luni;

e) bugetul de venituri și cheltuieli al cinematografului pentru ultimele 6 luni;

f) fotografii, planuri ale clădirii și alte informații.

Art. 71. -

(1) Cuantumul sprijinului financiar nerambursabil acordat pentru funcționarea cinematografelor de artă nu va depăși pragul minim prevăzut la art. 29 din Legea nr. 143/1999, republicată. Modificări (1)

(2) Consiliul va decide, cu majoritate simplă a numărului de voturi, asupra cuantumului sprijinului acordat pentru fiecare cinematograf.

(3) Hotărârea Consiliului privind acordarea sprijinului financiar nerambursabil pentru funcționarea cinematografului de artă se va lua în funcție de concluziile rezultate din analiza dosarului prezentat și prin luarea în considerație a angajamentului exploatantului sălii de a respecta criteriile de eligibilitate stabilite prin prezentul regulament.

(4) În baza hotărârii emise de Consiliu, Centrul Național al Cinematografiei încheie cu exploatantul sălii contractul de acordare a sprijinului financiar nerambursabil pentru funcționarea cinematografului de artă.

Art. 72. -

(1) Cererile se depun în cadrul unor sesiuni de finanțare organizate în datele de 30 martie și 30 septembrie ale fiecărui an, iar dosarele se vor depune cu cel puțin 7 zile înainte.

(2) Sesiunile de finanțare se anunță prin mijloace de informare în masă, prin publicarea în cel puțin 3 ziare cu acoperire națională, prin publicarea pe site-ul Centrului Național al Cinematografiei și prin afișarea la sediul Centrului Național al Cinematografiei, cu cel puțin 15 zile înainte de organizarea lor. Modificări (1)

Mergi la:
Comisiile de selecție a proiectelor cinematografice
Întocmirea dosarelor de concurs
Selecția scenariilor pentru filmele de ficțiune
Selecția scenariilor pentru filmele documentare și de animație
Selecția proiectelor cinematografice pentru filme de ficțiune, documentare și de animație, de lung și scurt metraj
Selecția dosarelor pentru dezvoltarea proiectelor de film
Acordarea creditelor directe pentru producție
Acordarea creditelor directe pentru dezvoltare de proiect
Sprijinul financiar nerambursabil pentru succes de public
Sprijinul financiar nerambursabil pentru calitatea artistică
Sprijinul financiar nerambursabil pentru distribuirea și exploatarea filmelor și pentru funcționarea cinematografelor de artă
Alte tipuri de sprijin financiar nerambursabil

Acesta este un fragment din Regulamentul privind concursul de selecție a proiectelor cinematografice în vederea acordării de credite financiare directe pentru dezvoltare de proiecte, producție și distribuire de filme din 14.08.2006 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...