Selecția scenariilor pentru filmele documentare și de animație | Regulament

Acesta este un fragment din Regulamentul privind concursul de selecție a proiectelor cinematografice în vederea acordării de credite financiare directe pentru dezvoltare de proiecte, producție și distribuire de filme din 14.08.2006 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Selecția proiectelor cinematografice pentru acordarea creditului direct -
SECȚIUNEA a V-a
Selecția scenariilor pentru filmele documentare și de animație

Art. 32. -

(1) Comisia de selecție pentru proiectele filmelor documentare și de animație analizează într-o primă etapă, pentru fiecare proiect, calitatea scenariilor pentru filmele de animație, respectiv de descriere a proiectului pentru filmele documentare.

(2) Scenariile și descrierile de proiect vor fi lecturate și analizate sub formă securizată, conform prevederilor prezentului regulament.

(3) Aprecierea valorii artistice a scenariului pentru filmele de animație se face prin acordarea de note de la 1 la 10 pentru fiecare criteriu de selecție prevăzut în fișa de notare a scenariului, conform anexei nr. 9b) la prezentul regulament, astfel: Modificări (1)

1. subiectul;

2. schițele, desenele personajelor; descrierea lor;

3. potențialul de interes și impactul asupra publicului;

4. potențialul de reprezentare pe plan internațional.

(4) Aprecierea valorii descrierii proiectelor pentru filme documentare se face prin acordarea de note de la 1 la 10, pentru fiecare criteriu de evaluare prevăzut în fișa de notare, conform anexei nr. 9c) la prezentul regulament, astfel: Modificări (1)

1. originalitatea și gradul de interes și de noutate ale temei propuse;

2. originalitatea tratării temei cinematografice propuse;

3. potențialul de interes și impactul asupra publicului;

4. potențialul de reprezentare pe plan internațional.

Art. 33. - Modificări (1)

Stabilirea notei scenariului pentru filmele de animație sau a descrierii proiectului pentru filmele documentare, precum și a mediei finale se face în condițiile procedurale prevăzute la art. 30.

Art. 34. -

(1) La finalul procesului de evaluare, comisia de selecție împreună cu directorul general al Centrului Național al Cinematografiei vor stabili clasamentul scenariilor și al descrierii de proiect, în ordinea descrescătoare a notelor obținute. Clasamentul astfel întocmit se semnează de toți membrii comisiei de selecție și de directorul general al Centrului Național al Cinematografiei. Modificări (1)

(2) Scenariile sau descrierile de proiect care nu au obținut cel puțin media finală 7 vor fi eliminate din concurs.

(3) Clasamentele întocmite conform alin. (1) pot suferi modificări în etapa a doua, cea a selecției proiectelor cinematografice.

Mergi la:
Prevederi generale
Comisiile de selecție a proiectelor cinematografice
Întocmirea dosarelor de concurs
Selecția scenariilor pentru filmele de ficțiune
Selecția scenariilor pentru filmele documentare și de animație
Selecția proiectelor cinematografice pentru filme de ficțiune, documentare și de animație, de lung și scurt metraj
Selecția dosarelor pentru dezvoltarea proiectelor de film
Acordarea creditelor directe pentru producție
Acordarea creditelor directe pentru dezvoltare de proiect
Sprijinul financiar nerambursabil pentru succes de public
Sprijinul financiar nerambursabil pentru calitatea artistică
Sprijinul financiar nerambursabil pentru distribuirea și exploatarea filmelor și pentru funcționarea cinematografelor de artă
Alte tipuri de sprijin financiar nerambursabil

Acesta este un fragment din Regulamentul privind concursul de selecție a proiectelor cinematografice în vederea acordării de credite financiare directe pentru dezvoltare de proiecte, producție și distribuire de filme din 14.08.2006 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...