Selecția scenariilor pentru filmele de ficțiune | Regulament

Acesta este un fragment din Regulamentul privind concursul de selecție a proiectelor cinematografice în vederea acordării de credite financiare directe pentru dezvoltare de proiecte, producție și distribuire de filme din 14.08.2006 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Selecția proiectelor cinematografice pentru acordarea creditului direct -
SECȚIUNEA a IV-a
Selecția scenariilor pentru filmele de ficțiune

Art. 29. -

(1) Comisia de selecție pentru proiectele filmelor de ficțiune de lung și scurt metraj analizează într-o primă etapă calitatea scenariilor pentru fiecare proiect, care vor fi lecturate și analizate sub formă securizată, conform prevederilor prezentului regulament. Modificări (1)

(2) Aprecierea valorii artistice a scenariilor pentru filmele de ficțiune se face prin acordarea de note de la 1 la 10 pentru fiecare criteriu de selecție prevăzut în fișa de notare a scenariului, conform anexei nr. 9a) la prezentul regulament, astfel: Modificări (1)

1. subiectul;

2. dialogul;

3. construcția dramaturgică;

4. potențialul de interes și impactul asupra publicului autohton;

5. potențialul de reprezentare artistică și de public pe plan internațional.

Art. 30. -

(1) Nota acordată fiecărui scenariu de către fiecare membru al comisiei va rezulta din efectuarea mediei aritmetice a notelor acordate pentru fiecare criteriu de mai sus.

(2) Stabilirea notei finale a fiecărui scenariu de către comisia de selecție se face, conform anexei nr. 9g) la prezentul regulament, prin efectuarea mediei aritmetice a notelor pentru scenariu acordate de către fiecare membru al comisiei, în condițiile alin. (1).

(3) În cazul filmelor de ficțiune, de lung și scurt metraj, la evaluarea finală a scenariilor, fișele de notare ale fiecărui scenariu, completate conform condițiilor alin. (2), care conțin cea mai mare și cea mai mică medie, nu se vor lua în considerare la stabilirea notei finale a scenariului. Modificări (1)

Art. 31. -

(1) La finalul procesului de evaluare a scenariilor, comisia de selecție, împreună cu directorul general al Centrului Național al Cinematografiei, va stabili clasamentul scenariilor în ordinea descrescătoare a notelor obținute. Clasamentul astfel stabilit se semnează de toți membrii comisiei de selecție, precum și de directorul general al Centrului Național al Cinematografiei. Modificări (1)

(2) Scenariile care nu au obținut cel puțin media finală 7 vor fi eliminate din concurs.

Mergi la:
Prevederi generale
Comisiile de selecție a proiectelor cinematografice
Întocmirea dosarelor de concurs
Selecția scenariilor pentru filmele de ficțiune
Selecția scenariilor pentru filmele documentare și de animație
Selecția proiectelor cinematografice pentru filme de ficțiune, documentare și de animație, de lung și scurt metraj
Selecția dosarelor pentru dezvoltarea proiectelor de film
Acordarea creditelor directe pentru producție
Acordarea creditelor directe pentru dezvoltare de proiect
Sprijinul financiar nerambursabil pentru succes de public
Sprijinul financiar nerambursabil pentru calitatea artistică
Sprijinul financiar nerambursabil pentru distribuirea și exploatarea filmelor și pentru funcționarea cinematografelor de artă
Alte tipuri de sprijin financiar nerambursabil

Acesta este un fragment din Regulamentul privind concursul de selecție a proiectelor cinematografice în vederea acordării de credite financiare directe pentru dezvoltare de proiecte, producție și distribuire de filme din 14.08.2006 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...