Selecția proiectelor cinematografice pentru filme de ficțiune, documentare și de animație, de lung și scurt metraj | Regulament

Acesta este un fragment din Regulamentul privind concursul de selecție a proiectelor cinematografice în vederea acordării de credite financiare directe pentru dezvoltare de proiecte, producție și distribuire de filme din 14.08.2006 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Selecția proiectelor cinematografice pentru acordarea creditului direct -
SECȚIUNEA a VI-a
Selecția proiectelor cinematografice pentru filme de ficțiune, documentare și de animație, de lung și scurt metraj

Art. 35. - Modificări (1)

(1) În a doua etapă a concursului sunt analizate dosarele de proiecte cinematografice ale căror scenarii au fost selecționate și promovate în baza mediilor finale obținute potrivit prevederilor prezentului regulament.

(2) În această a doua etapă, secretariatul tehnic al concursului predă membrilor comisiilor de selecție dosarele de proiecte cinematografice aferente scenariilor selecționate.

(3) Membrii comisiilor de selecție vor întocmi fișe de evaluare, conform anexei nr. 10 la prezentul regulament, pentru fiecare proiect cinematografic promovat în această etapă a concursului, conform următoarelor criterii de evaluare: Modificări (1)

a) calitatea scenariului - care deține, potrivit notelor acordate și coeficientului de importanță stabilit prin prezentul regulament, o pondere de maximum 50% din totalul punctajului acordat; media finală a scenariului se multiplică cu coeficientul de importanță acordat scenariului, respectiv 5, obținându-se punctajul total alocat scenariului;

b) calitatea regizorului - care deține, potrivit notelor acordate și coeficientului de importanță stabilit prin prezentul regulament o pondere de maximum 25% din totalul punctajului acordat; criteriul "calitatea regizorului" se va evalua conform fișei de evaluare prevăzute în anexa nr. 11; în cazul filmelor realizate înainte de anul 1997, se va lua în calcul pragul de referință al anului în care a avut loc premiera cinematografică, care va fi calculat pe baza datelor statistice ale anului respectiv; Modificări (2)

c) calitatea producătorului - care deține, potrivit notelor acordate și coeficientului de importanță stabilit prin prezentul regulament, o pondere de maximum 25% din totalul punctajului acordat; criteriul "calitatea producătorului" se va evalua conform fișei de evaluare prevăzute în anexa nr. 12 la prezentul regulament. Modificări (1)

(4) Punctajul maxim care poate fi obținut de un proiect este de 100 de puncte. Modificări (1)

(5) Punctajul fișei de evaluare a proiectului acordat de membrii comisiei de selecție este calculat prin însumarea notelor stabilite pentru fiecare criteriu, multiplicat cu coeficientul de importanță prevăzut la alin. (3). Modificări (1)

(6) Punctajul maxim pentru criteriul "calitatea regizorului" este în concordanță cu categoria de film regizat anterior și poate fi de 25 de puncte, iar pentru criteriul "calitatea producătorului" punctajul maxim este în concordanță cu filmul propus anterior și poate fi de 25 de puncte. Modificări (2)

Art. 36. - Modificări (1)

În cazul proiectelor de debut regizoral la categoria filmelor de ficțiune de lung metraj, proiectele vor fi evaluate fiecare în parte, iar criteriul "calitatea regizorului" se va cuantifica conform anexei nr. 11a) la prezentul regulament.

Art. 37. - Modificări (1)

(1) Proiectele de film selecționate vor fi clasificate în funcție de ordinea descrescătoare a punctajului final obținut, pe liste separate, pentru fiecare dintre următoarele categorii de filme, după cum urmează:

a) lista proiectelor cinematografice selecționate pentru filmele de ficțiune de lung metraj;

b) lista proiectelor cinematografice selecționate pentru filmele de ficțiune de lung metraj, de debut;

c) lista proiectelor cinematografice selecționate pentru filmele de scurt metraj de ficțiune;

d) lista proiectelor selecționate pentru filmele documentare și de animație.

(2) Hotărârile comisiilor de selecție reprezintă înscrisul care certifică selecționarea proiectelor pentru faza de finanțare și se transmit directorului general al Centrului Național al Cinematografiei.

(3) Hotărârile comisiilor de selecție se semnează de către membrii acestora și de către directorul general al Centrului Național al Cinematografiei. Modificări (1)

Mergi la:
Prevederi generale
Comisiile de selecție a proiectelor cinematografice
Întocmirea dosarelor de concurs
Selecția scenariilor pentru filmele de ficțiune
Selecția scenariilor pentru filmele documentare și de animație
Selecția proiectelor cinematografice pentru filme de ficțiune, documentare și de animație, de lung și scurt metraj
Selecția dosarelor pentru dezvoltarea proiectelor de film
Acordarea creditelor directe pentru producție
Acordarea creditelor directe pentru dezvoltare de proiect
Sprijinul financiar nerambursabil pentru succes de public
Sprijinul financiar nerambursabil pentru calitatea artistică
Sprijinul financiar nerambursabil pentru distribuirea și exploatarea filmelor și pentru funcționarea cinematografelor de artă
Alte tipuri de sprijin financiar nerambursabil

Acesta este un fragment din Regulamentul privind concursul de selecție a proiectelor cinematografice în vederea acordării de credite financiare directe pentru dezvoltare de proiecte, producție și distribuire de filme din 14.08.2006 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...