Selecția dosarelor pentru dezvoltarea proiectelor de film | Regulament

Acesta este un fragment din Regulamentul privind concursul de selecție a proiectelor cinematografice în vederea acordării de credite financiare directe pentru dezvoltare de proiecte, producție și distribuire de filme din 14.08.2006 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Selecția proiectelor cinematografice pentru acordarea creditului direct -
SECȚIUNEA a VII-a
Selecția dosarelor pentru dezvoltarea proiectelor de film

Art. 38. -

(1) Comisiile de selecție analizează, în vederea acordării creditului direct pentru dezvoltare, numai proiectele filmelor de lung metraj de ficțiune, documentare și de animație.

(2) Proiectele vor fi lecturate și analizate conform prevederilor prezentului regulament.

(3) Comisiile de selecție analizează și notează, potrivit secțiunii de concurs la care a fost depus proiectul, proiectele prezentate, astfel: Modificări (1)

a) pentru filmele de ficțiune, aprecierea valorii artistice a proiectului se face prin acordarea de note de la 1 la 10 pentru fiecare criteriu de selecție prevăzut în fișa de notare, conform anexei nr. 9d) la prezentul regulament, astfel:

- subiectul sau gradul de interes al operei literare a cărei adaptare se propune;

- calitatea sinopsisului sau a scenariului în faza în care a fost înaintat la concurs, dacă este cazul;

- potențialul de interes și impactul asupra publicului;

- potențialul de reprezentare pe plan internațional;

b) pentru filmele documentare, aprecierea valorii artistice a proiectului se face prin acordarea de note de la 1 la 10 pentru fiecare criteriu de selecție prevăzut în fișa de notare, conform anexei nr. 9e) la prezentul regulament, astfel:

- calitatea și originalitatea temei propuse;

- originalitatea tratării cinematografice a temei propuse;

- potențialul de interes și impactul asupra publicului;

- potențialul de reprezentare pe plan internațional;

c) pentru filmele de animație, aprecierea valorii artistice a proiectului se face prin acordarea de note de la 1 la 10 pentru fiecare criteriu de selecție prevăzut în fișa de notare, conform anexei nr. 9f) la prezentul regulament, astfel:

1. subiectul;

2. calitatea desenelor, a schițelor și a prezentării personajelor;

3. potențialul de interes și impactul asupra publicului;

4. potențialul de reprezentare artistică și publică pe plan internațional.

(4) Dosarele de proiect vor cuprinde, pe lângă scenariu sau sinopsis, după caz, bugetul de dezvoltare al proiectului, planul de finanțare, descrierea activităților preconizate a fi realizate, concepția regizorală, dacă regizorul a fost nominalizat, și CV-ul scenaristului. Modificări (2)

(5) Întocmirea dosarelor pentru dezvoltarea proiectelor de film se face potrivit prevederilor art. 26 pct. 4 și ale art. 27, aplicat în mod corespunzător acestui tip de credit.

(6) Dosarele de la această categorie, care nu au obținut cel puțin media finală 7 la criteriul valoare artistică, vor fi eliminate din concurs.

Art. 39. -

(1) Dosarele proiectelor de dezvoltare vor fi evaluate separat.

(2) În etapa a 2-a a concursului, membrii comisiilor de selecție vor întocmi fișe de evaluare, conform anexei nr. 13 la prezentul regulament, pentru fiecare proiect de dezvoltare promovat în această etapă a concursului, conform următoarelor ponderi de evaluare:

a) valoarea artistică a proiectului deține o pondere de 50%;

b) calitatea producătorului, care deține, potrivit coeficientului de importanță stabilit prin prezentul regulament, o pondere de 50% din totalul punctajului acordat; criteriul "calitatea producătorului" se va evalua conform fișei de evaluare prevăzute în anexa nr. 12 la prezentul regulament.

(3) Punctajul maxim care poate fi obținut de un proiect de dezvoltare este de 100 de puncte.

(4) În situația în care regizorul este nominalizat și, ca urmare, la dosar există și concepția regizorală, aceasta este inclusă în valoarea artistică a proiectului, dar nu se acordă punctaj pentru criteriul "calitatea regizorului".

(5) Un producător nu poate primi în aceeași sesiune de concurs credit direct pentru dezvoltare de proiect pentru mai mult de două proiecte.

Art. 40. -

(1) La finalul procesului de evaluare, comisia de selecție împreună cu directorul general al Centrului Național al Cinematografiei vor stabili clasamentul proiectelor de dezvoltare, în ordinea descrescătoare a punctelor obținute. Clasamentul astfel întocmit se semnează de către toți membii comisiei de selecție și de către directorul general al Centrului Național al Cinematografiei. Modificări (1)

(2) Hotărârile comisiilor de selecție reprezintă înscrisul care certifică selecționarea proiectelor pentru faza de finanțare.

Mergi la:
Prevederi generale
Comisiile de selecție a proiectelor cinematografice
Întocmirea dosarelor de concurs
Selecția scenariilor pentru filmele de ficțiune
Selecția scenariilor pentru filmele documentare și de animație
Selecția proiectelor cinematografice pentru filme de ficțiune, documentare și de animație, de lung și scurt metraj
Selecția dosarelor pentru dezvoltarea proiectelor de film
Acordarea creditelor directe pentru producție
Acordarea creditelor directe pentru dezvoltare de proiect
Sprijinul financiar nerambursabil pentru succes de public
Sprijinul financiar nerambursabil pentru calitatea artistică
Sprijinul financiar nerambursabil pentru distribuirea și exploatarea filmelor și pentru funcționarea cinematografelor de artă
Alte tipuri de sprijin financiar nerambursabil

Acesta este un fragment din Regulamentul privind concursul de selecție a proiectelor cinematografice în vederea acordării de credite financiare directe pentru dezvoltare de proiecte, producție și distribuire de filme din 14.08.2006 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...