PLAN DE FINANȚARE pentru proiectul cinematografic | Regulament

Acesta este un fragment din Regulamentul privind concursul de selecție a proiectelor cinematografice în vederea acordării de credite financiare directe pentru dezvoltare de proiecte, producție și distribuire de filme din 14.08.2006 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

la regulament -
PLAN DE FINANȚARE
pentru proiectul cinematografic

I. Estimarea bugetului total al proiectului .................................

II. Valoarea creditului direct solicitat ....................................

III. Surse de finanțare:

a) Producătorul filmului

1. Investiții proprii de minimum 6% din bugetul total de producție în:

- numerar;

- servicii;

- natură.

2. Valoarea creditului solicitat Centrului Național al Cinematografiei .....,

respectiv .......% din buget

3. Garanții de distribuție (dacă este cazul) ...............................,

respectiv ........% din buget

4. Prevânzări (dacă este cazul):

- cinema ................................., respectiv ........%;

- TV ........................................, respectiv .....%;

- casete .................................., respectiv .......%.

5. Alte surse atrase ................., respectiv ............%

6. Total finanțare producător ............. % din buget

b) Coproducătorul/coproducătorii filmului

1. Investiții proprii

- numerar ................................, respectiv ...........% din buget;

- servicii ..............................., respectiv ...........% din buget.

2. Garanții de distribuire, prevânzări (dacă este cazul) ...................,

respectiv ................% din bugetul total

3. Total finanțare coproducător/coproducători ..............................,

respectiv .............................% din bugetul filmului

c) Cofinanțator/cofinanțatori

1. Finanțarea directă la producția filmului în condițiile art. 16 din Ordonanța Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 328/2006, reprezentând ...............% din bugetul filmului

2. Alți cofinanțatori

3. Total finanțare cofinanțatori

d) Sprijin Eurimages

1. Valoarea sprijinului ........, respectiv .....% din buget

IV. Total surse de finanțare [a)6 + b)3 + c)3 + d)1]: .......................

Producătorul filmului

Numele și prenumele:

Funcția:

Semnătura:

Ștampila:

Data:

Acesta este un fragment din Regulamentul privind concursul de selecție a proiectelor cinematografice în vederea acordării de credite financiare directe pentru dezvoltare de proiecte, producție și distribuire de filme din 14.08.2006 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Regulament:
CERERE DE ÎNSCRIERE la concursul de selecție a proiectelor cinematografice
DECLARAȚIE DE CONFIDENȚIALITATE
CENTRALIZATOR DEVIZ ESTIMATIV FILMUL
BUGET DEFALCAT
FORMATUL DE REDACTARE pentru scenarii de filme de ficțiune, documentare, animație și pentru dezvoltare de proiecte Descriere și exemplificări
PLAN DE FINANȚARE pentru proiectul cinematografic
PLANUL DE PRODUCȚIE AL FILMULUI
DECLARAȚIA PRODUCĂTORULUI*)
DECLARAȚIA REGIZORULUI*)
FIȘĂ DE NOTARE a scenariului pentru filme de ficțiune de lung și scurt metraj
FIȘĂ DE NOTARE a scenariului pentru filme de animație de lung și scurt metraj
FIȘĂ DE NOTARE a scenariului (descrierea temei) pentru filme documentare de lung și scurt metraj
FIȘĂ DE NOTARE a proiectului de dezvoltare pentru filmele de ficțiune de lung metraj
FIȘĂ DE NOTARE a proiectului de dezvoltare pentru filmele documentare de lung metraj
FIȘĂ DE NOTARE a proiectului de dezvoltare pentru filmele de animație de lung metraj
FIȘĂ DE NOTARE FINALĂ a scenariilor de filme
;
se încarcă...