FORMATUL DE REDACTARE pentru scenarii de filme de ficțiune, documentare, animație și pentru dezvoltare de proiecte Descriere și exemplificări | Regulament

Acesta este un fragment din Regulamentul privind concursul de selecție a proiectelor cinematografice în vederea acordării de credite financiare directe pentru dezvoltare de proiecte, producție și distribuire de filme din 14.08.2006 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

la regulament -
FORMATUL DE REDACTARE
pentru scenarii de filme de ficțiune, documentare, animație și pentru dezvoltare de proiecte. Descriere și exemplificări

Scenariile de filme înscrise la concurs se depun într-un format care va îndeplini următoarele cerințe:

1. pe coală de hârtie format A4, cu caractere de tipar, cu corp 12, cules la un rând;

2. redactate într-un program de calculator pentru machetare scenarii: Final Draft, Movie Magic, Damatica Pro etc. sau redactate astfel încât să respecte următoarele cerințe:

a) Secvențele sunt precedate de un Cap de secvență care indică dacă este secvență de Exterior, Interior sau Exterior/Interior; locul desfășurării secvenței; efectul de lumină: Zi, Noapte, Zori, Amurg.

b) Numele personajelor se scriu cu majuscule și sunt centrate pe coala de hârtie.

c) Indicațiile referitoare la dialog se scriu într-o paranteză pe rândul care urmează numelui personajului și nu pot depăși 30 de semne tipografice, incluzând spațiile dintre cuvinte.

d) Dialogul se scrie începând cu rândul care urmează numelui personajului și eventualei indicații de regie și este centrat pe coala de hârtie, fiecare rând de dialog având maximum 40 de semne tipografice, incluzând spațiile dintre cuvinte.

e) Între fiecare Cap de secvență și paragraf de text sau dialog și între fiecare paragraf de text și dialog, precum și între fiecare text de dialog aparținând unui personaj și numele altui personaj, în cazul în care sunt consemnate mai multe replici consecutive, se va insera un rând gol.

f) Efectele: Fondu, Enchaine, Tăiat la și alte indicații de acest tip se scriu pe un rând separat, în dreapta paginii.

g) Numărul secvenței se indică pe același rând cu Capul de secvență, în stânga și în dreapta paginii.

h) Numărul paginii din scenariu se indică în colțul din dreapta sus al foii.

Mergi la:
CERERE DE ÎNSCRIERE la concursul de selecție a proiectelor cinematografice
DECLARAȚIE DE CONFIDENȚIALITATE
CENTRALIZATOR DEVIZ ESTIMATIV FILMUL
BUGET DEFALCAT
FORMATUL DE REDACTARE pentru scenarii de filme de ficțiune, documentare, animație și pentru dezvoltare de proiecte Descriere și exemplificări
PLAN DE FINANȚARE pentru proiectul cinematografic
PLANUL DE PRODUCȚIE AL FILMULUI
DECLARAȚIA PRODUCĂTORULUI*)
DECLARAȚIA REGIZORULUI*)
FIȘĂ DE NOTARE a scenariului pentru filme de ficțiune de lung și scurt metraj
FIȘĂ DE NOTARE a scenariului pentru filme de animație de lung și scurt metraj
FIȘĂ DE NOTARE a scenariului (descrierea temei) pentru filme documentare de lung și scurt metraj
FIȘĂ DE NOTARE a proiectului de dezvoltare pentru filmele de ficțiune de lung metraj
FIȘĂ DE NOTARE a proiectului de dezvoltare pentru filmele documentare de lung metraj
FIȘĂ DE NOTARE a proiectului de dezvoltare pentru filmele de animație de lung metraj

Acesta este un fragment din Regulamentul privind concursul de selecție a proiectelor cinematografice în vederea acordării de credite financiare directe pentru dezvoltare de proiecte, producție și distribuire de filme din 14.08.2006 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...