CERERE DE ÎNSCRIERE la concursul de selecție a proiectelor cinematografice | Regulament

Acesta este un fragment din Regulamentul privind concursul de selecție a proiectelor cinematografice în vederea acordării de credite financiare directe pentru dezvoltare de proiecte, producție și distribuire de filme din 14.08.2006 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

la regulament -
CERERE DE ÎNSCRIERE
la concursul de selecție a proiectelor cinematografice

Sesiunea ............................................... din anul ..........

Secțiunea ..................................................................

Persoana fizică sau juridică autorizată:

........................................... cod fiscal ....................., nr. de înregistrare în Registrul cinematografic ..............................., cu sediul în ........................, str. ....................... nr. ......., sectorul (județul) ....................., cod poștal .........................., telefon ..........., fax ........, cont bancar ....................., societatea bancară .............................., în calitate de producător al proiectului cinematografic ............................, regia ............................, solicită înscrierea la concursul de selecție a proiectelor cinematografice organizat de Centrul Național al Cinematografiei în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 328/2006, și ale regulamentului de concurs.

Creditul direct solicitat este în valoare de ........................... lei, adică ..........% din valoarea devizului proiectului de ................... lei.

La prezenta cerere se anexează următoarele documente:

copie de pe certificatul de înscriere în Registrul cinematografic;
dovada oficială pentru atestarea capitalului social de minimum 20.000 lei, pentru persoanele juridice, sau garanție bancară în echivalentul sumei de 20.000 lei, în cazul persoanelor fizice;
dosarul proiectului, respectiv dosarul de scenariu de film și dosarul de proiect, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
declarație pe propria răspundere, sub sancțiunea legilor penale, că nu are datorii la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum și la Fondul cinematografic, cu excepția ratelor scadente.
Producător, Data
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Acesta este un fragment din Regulamentul privind concursul de selecție a proiectelor cinematografice în vederea acordării de credite financiare directe pentru dezvoltare de proiecte, producție și distribuire de filme din 14.08.2006 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Regulament:
CERERE DE ÎNSCRIERE la concursul de selecție a proiectelor cinematografice
DECLARAȚIE DE CONFIDENȚIALITATE
CENTRALIZATOR DEVIZ ESTIMATIV FILMUL
BUGET DEFALCAT
FORMATUL DE REDACTARE pentru scenarii de filme de ficțiune, documentare, animație și pentru dezvoltare de proiecte Descriere și exemplificări
PLAN DE FINANȚARE pentru proiectul cinematografic
PLANUL DE PRODUCȚIE AL FILMULUI
DECLARAȚIA PRODUCĂTORULUI*)
DECLARAȚIA REGIZORULUI*)
FIȘĂ DE NOTARE a scenariului pentru filme de ficțiune de lung și scurt metraj
FIȘĂ DE NOTARE a scenariului pentru filme de animație de lung și scurt metraj
;
se încarcă...