Art 74 Alte tipuri de sprijin financiar nerambursabil | Regulament

Acesta este un fragment din Regulamentul privind concursul de selecție a proiectelor cinematografice în vederea acordării de credite financiare directe pentru dezvoltare de proiecte, producție și distribuire de filme din 14.08.2006 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Acordarea sprijinului financiar nerambursabil - Alte tipuri de sprijin financiar nerambursabil -
Art. 74.
- Modificări (1)

(1) Consiliul analizează cererile și dosarele depuse și decide asupra acordării sprijinului financiar nerambursabil, în funcție de următoarele criterii de evaluare, cu excepția editării de lucrări de specialitate în domeniul cinematografiei:

a) experiența și gradul de specializare ale persoanei juridice sau fizice implicate în proiect, precum și ale personalului atras în derularea proiectului; acest criteriu se punctează cu 0-15 puncte;

b) calitatea proiectului, criteriu punctat cu 0-50 de puncte, în funcție de:

- necesitatea și utilitatea obiectivelor propuse;

- rezultatele finale predictibile;

- realismul și eficiența bugetului propus;

- existența unor parteneriate pentru realizarea proiectului;

c) rezultatele proiectului, criteriu punctat cu 0-35 de puncte, în funcție de:

- gradul de comunicare publică sau, după caz, în cadrul altor comunități culturale;

- contribuția adusă la dezvoltarea culturii și educației cinematografice;

- promovarea potențialului cultural și a imaginii României în plan internațional;

- complementaritatea cu alte proiecte culturale.

(2) Dosarele analizate potrivit criteriilor de evaluare și care au obținut un punctaj de cel puțin 70 de puncte din 100 de puncte vor beneficia de acordarea sprijinului financiar nerambursabil.

(3) Punctajul este calculat astfel:

a) experiența și gradul de specializare:
- ale persoanei juridice sau fizice implicate în proiect - 0-8 puncte;
- ale personalului atras în proiect - 0-7 puncte;
b) calitatea proiectului:
- necesitatea și utilitatea obiectivelor propuse - 0-20 de puncte;
- rezultatele finale planificate - 0-10 puncte;
- realismul și eficiența bugetului propus - 0-10 puncte;
- existența unor parteneriate pentru realizarea proiectului - 0-10 puncte;
c) rezultatele proiectului:
- gradul de comunicare publică sau în cadrul altor comunități culturale - 0-10 puncte;
- contribuția adusă la dezvoltarea culturii și educației cinematografice - 0-10 puncte;
- promovarea imaginii României în plan internațional - 0-10 puncte;
- complementaritatea cu alte proiecte culturale - 0-5 puncte.
TOTAL: 100 de puncte

(4) Acordarea sprijinului financiar nerambursabil nu va depăși pragul minim prevăzut la art. 29 din Legea nr. 143/1999, republicată.

(5) Cererile se depun în cadrul unor sesiuni de finanțare organizate astfel:

- 15 martie, pentru manifestări organizate în perioada 1 iulie - 31 decembrie a anului în curs;

- 15 septembrie, pentru manifestări organizate în perioada 1 ianuarie - 30 iunie a anului următor.

(6) Sesiunile de finanțare se anunță prin mijloace de informare în masă, prin publicarea în cel puțin 3 ziare cu acoperire națională, prin publicarea pe site-ul Centrului Național al Cinematografiei și prin afișarea la sediul Centrului Național al Cinematografiei, cu cel puțin 15 zile înainte de organizarea lor.

(7) În cazul editării de lucrări de specialitate în domeniul cinematografiei, grila de punctare este următoarea:

a) anvergura proiectului editorial (internațională, națională, regională) - 0-15 puncte;
b) diversitatea și distribuția geografică a beneficiarilor direcți ale căror nevoi culturale urmează să fie satisfăcute prin acestea - 0-10 puncte;
c) capacitatea organizatorică și funcțională a operatorului cultural (editura) de realizare a proiectelor editoriale, dovedită prin:
- experiența în derularea proiectelor editoriale și/sau calitatea partenerilor și colaboratorilor implicați în proiectul editorial propus - 0-10 puncte;
- calitatea proiectelor editoriale organizate până în prezent - 0-10 puncte;
- experiența națională, regională sau internațională, colaborările și parteneriatele cu autoritățile publice, cu organizații guvernamentale din țară și din străinătate, după caz - 0-10 puncte;
- raportul dintre cheltuielile estimate și necesarul pentru realizarea proiectului editorial - 0-20 de puncte;
d) justificarea proiectului editorial - 0-15 puncte.
TOTAL: 100 de puncte
Modificări (1)

Mergi la:
Art 64 Sprijinul financiar nerambursabil pentru distribuirea și exploatarea filmelor și pentru funcționarea cinematografelor de artă
Art 65 Sprijinul financiar nerambursabil pentru distribuirea și exploatarea filmelor și pentru funcționarea cinematografelor de artă
Art 66 Sprijinul financiar nerambursabil pentru distribuirea și exploatarea filmelor și pentru funcționarea cinematografelor de artă
Art 67 Sprijinul financiar nerambursabil pentru distribuirea și exploatarea filmelor și pentru funcționarea cinematografelor de artă
Art 68 Sprijinul financiar nerambursabil pentru distribuirea și exploatarea filmelor și pentru funcționarea cinematografelor de artă
Art 69 Sprijinul financiar nerambursabil pentru distribuirea și exploatarea filmelor și pentru funcționarea cinematografelor de artă
Art 70 Sprijinul financiar nerambursabil pentru distribuirea și exploatarea filmelor și pentru funcționarea cinematografelor de artă
Art 71 Sprijinul financiar nerambursabil pentru distribuirea și exploatarea filmelor și pentru funcționarea cinematografelor de artă
Art 72 Sprijinul financiar nerambursabil pentru distribuirea și exploatarea filmelor și pentru funcționarea cinematografelor de artă
Art 73 Alte tipuri de sprijin financiar nerambursabil
Art 74 Alte tipuri de sprijin financiar nerambursabil
Art 75 Alte tipuri de sprijin financiar nerambursabil
Art 76 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 77 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 78 Dispoziții tranzitorii și finale

Acesta este un fragment din Regulamentul privind concursul de selecție a proiectelor cinematografice în vederea acordării de credite financiare directe pentru dezvoltare de proiecte, producție și distribuire de filme din 14.08.2006 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...