Art 41 Acordarea creditelor directe pentru producție | Regulament

Acesta este un fragment din Regulamentul privind concursul de selecție a proiectelor cinematografice în vederea acordării de credite financiare directe pentru dezvoltare de proiecte, producție și distribuire de filme din 14.08.2006 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Selecția proiectelor cinematografice pentru acordarea creditului direct - Acordarea creditelor directe pentru producție -
Art. 41.
-

(1) Pot solicita credite directe pentru producție persoanele fizice și persoanele juridice, autorizate ca atare, care au câștigat o sesiune de selecție și care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 21 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 39/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 328/2006.

(2) Pot încheia contracte de credite directe, pentru producția filmelor realizate în sistem de coproducție, persoanele fizice și juridice autorizate, care au câștigat o sesiune de selecție și care îndeplinesc cumulativ condițiile prevăzute la alin. (1), precum și următoarele condiții:

a) coproducătorii români au o participare de minimum 10% din bugetul de producție al filmului, în cazul coproducțiilor multilaterale, și de minimum 20% din bugetul de producție al filmului, în cazul coproducțiilor bilaterale, în condițiile prevăzute de prezentul regulament;

b) coproducătorii dețin, pe bază de contract de coproducție, dreptul de coproprietate asupra negativului filmului, corespunzător contribuției fiecăruia, și sunt deținători ai dreptului de exploatare a filmului pe teritoriul României;

c) coproducătorii își asumă obligația ca pe genericul filmului și în toate materialele publicitare să menționeze faptul că filmul a fost realizat cu sprijinul financiar al Centrului Național al Cinematografiei.

(3) Coproducțiile care se realizează în baza Convenției europene asupra coproducțiilor cinematografice se produc în baza criteriilor și condițiilor stabilite pentru această categorie de filme prin Legea nr. 28/2002.

Acesta este un fragment din Regulamentul privind concursul de selecție a proiectelor cinematografice în vederea acordării de credite financiare directe pentru dezvoltare de proiecte, producție și distribuire de filme din 14.08.2006 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Regulament:

   Art 31   Selecția scenariilor pentru filmele de ficțiune

   Art 32   Selecția scenariilor pentru filmele documentare și de animație

   Art 33   Selecția scenariilor pentru filmele documentare și de animație

   Art 34   Selecția scenariilor pentru filmele documentare și de animație

   Art 35   Selecția proiectelor cinematografice pentru filme de ficțiune, documentare și de animație, de lung și scurt metraj

   Art 36   Selecția proiectelor cinematografice pentru filme de ficțiune, documentare și de animație, de lung și scurt metraj

   Art 37   Selecția proiectelor cinematografice pentru filme de ficțiune, documentare și de animație, de lung și scurt metraj

   Art 38   Selecția dosarelor pentru dezvoltarea proiectelor de film

   Art 39   Selecția dosarelor pentru dezvoltarea proiectelor de film

   Art 40   Selecția dosarelor pentru dezvoltarea proiectelor de film

   Art 41   Acordarea creditelor directe pentru producție

   Art 42   Acordarea creditelor directe pentru producție

   Art 43   Acordarea creditelor directe pentru producție

   Art 44   Acordarea creditelor directe pentru producție

   Art 45   Acordarea creditelor directe pentru producție

   Art 46   Acordarea creditelor directe pentru producție

   Art 47   Acordarea creditelor directe pentru producție

   Art 48   Acordarea creditelor directe pentru producție

   Art 49   Acordarea creditelor directe pentru producție

   Art 50   Acordarea creditelor directe pentru producție

   Art 51   Acordarea creditelor directe pentru producție
;
se încarcă...