Art 38 Selecția dosarelor pentru dezvoltarea proiectelor de film | Regulament

Acesta este un fragment din Regulamentul privind concursul de selecție a proiectelor cinematografice în vederea acordării de credite financiare directe pentru dezvoltare de proiecte, producție și distribuire de filme din 14.08.2006 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Selecția proiectelor cinematografice pentru acordarea creditului direct - Selecția dosarelor pentru dezvoltarea proiectelor de film -
Art. 38.
-

(1) Comisiile de selecție analizează, în vederea acordării creditului direct pentru dezvoltare, numai proiectele filmelor de lung metraj de ficțiune, documentare și de animație.

(2) Proiectele vor fi lecturate și analizate conform prevederilor prezentului regulament.

(3) Comisiile de selecție analizează și notează, potrivit secțiunii de concurs la care a fost depus proiectul, proiectele prezentate, astfel: Modificări (1)

a) pentru filmele de ficțiune, aprecierea valorii artistice a proiectului se face prin acordarea de note de la 1 la 10 pentru fiecare criteriu de selecție prevăzut în fișa de notare, conform anexei nr. 9d) la prezentul regulament, astfel:

- subiectul sau gradul de interes al operei literare a cărei adaptare se propune;

- calitatea sinopsisului sau a scenariului în faza în care a fost înaintat la concurs, dacă este cazul;

- potențialul de interes și impactul asupra publicului;

- potențialul de reprezentare pe plan internațional;

b) pentru filmele documentare, aprecierea valorii artistice a proiectului se face prin acordarea de note de la 1 la 10 pentru fiecare criteriu de selecție prevăzut în fișa de notare, conform anexei nr. 9e) la prezentul regulament, astfel:

- calitatea și originalitatea temei propuse;

- originalitatea tratării cinematografice a temei propuse;

- potențialul de interes și impactul asupra publicului;

- potențialul de reprezentare pe plan internațional;

c) pentru filmele de animație, aprecierea valorii artistice a proiectului se face prin acordarea de note de la 1 la 10 pentru fiecare criteriu de selecție prevăzut în fișa de notare, conform anexei nr. 9f) la prezentul regulament, astfel:

1. subiectul;

2. calitatea desenelor, a schițelor și a prezentării personajelor;

3. potențialul de interes și impactul asupra publicului;

4. potențialul de reprezentare artistică și publică pe plan internațional.

(4) Dosarele de proiect vor cuprinde, pe lângă scenariu sau sinopsis, după caz, bugetul de dezvoltare al proiectului, planul de finanțare, descrierea activităților preconizate a fi realizate, concepția regizorală, dacă regizorul a fost nominalizat, și CV-ul scenaristului. Modificări (2)

(5) Întocmirea dosarelor pentru dezvoltarea proiectelor de film se face potrivit prevederilor art. 26 pct. 4 și ale art. 27, aplicat în mod corespunzător acestui tip de credit.

(6) Dosarele de la această categorie, care nu au obținut cel puțin media finală 7 la criteriul valoare artistică, vor fi eliminate din concurs.

Acesta este un fragment din Regulamentul privind concursul de selecție a proiectelor cinematografice în vederea acordării de credite financiare directe pentru dezvoltare de proiecte, producție și distribuire de filme din 14.08.2006 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Regulament:
Art 28 Întocmirea dosarelor de concurs
Art 29 Selecția scenariilor pentru filmele de ficțiune
Art 30 Selecția scenariilor pentru filmele de ficțiune
Art 31 Selecția scenariilor pentru filmele de ficțiune
Art 32 Selecția scenariilor pentru filmele documentare și de animație
Art 33 Selecția scenariilor pentru filmele documentare și de animație
Art 34 Selecția scenariilor pentru filmele documentare și de animație
Art 35 Selecția proiectelor cinematografice pentru filme de ficțiune, documentare și de animație, de lung și scurt metraj
Art 36 Selecția proiectelor cinematografice pentru filme de ficțiune, documentare și de animație, de lung și scurt metraj
Art 37 Selecția proiectelor cinematografice pentru filme de ficțiune, documentare și de animație, de lung și scurt metraj
Art 38 Selecția dosarelor pentru dezvoltarea proiectelor de film
Art 39 Selecția dosarelor pentru dezvoltarea proiectelor de film
Art 40 Selecția dosarelor pentru dezvoltarea proiectelor de film
Art 41 Acordarea creditelor directe pentru producție
Art 42 Acordarea creditelor directe pentru producție
Art 43 Acordarea creditelor directe pentru producție
Art 44 Acordarea creditelor directe pentru producție
Art 45 Acordarea creditelor directe pentru producție
Art 46 Acordarea creditelor directe pentru producție
Art 47 Acordarea creditelor directe pentru producție
Art 48 Acordarea creditelor directe pentru producție
;
se încarcă...