Art 32 Selecția scenariilor pentru filmele documentare și de animație | Regulament

Acesta este un fragment din Regulamentul privind concursul de selecție a proiectelor cinematografice în vederea acordării de credite financiare directe pentru dezvoltare de proiecte, producție și distribuire de filme din 14.08.2006 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Selecția proiectelor cinematografice pentru acordarea creditului direct - Selecția scenariilor pentru filmele documentare și de animație -
Art. 32.
-

(1) Comisia de selecție pentru proiectele filmelor documentare și de animație analizează într-o primă etapă, pentru fiecare proiect, calitatea scenariilor pentru filmele de animație, respectiv de descriere a proiectului pentru filmele documentare.

(2) Scenariile și descrierile de proiect vor fi lecturate și analizate sub formă securizată, conform prevederilor prezentului regulament.

(3) Aprecierea valorii artistice a scenariului pentru filmele de animație se face prin acordarea de note de la 1 la 10 pentru fiecare criteriu de selecție prevăzut în fișa de notare a scenariului, conform anexei nr. 9b) la prezentul regulament, astfel: Modificări (1)

1. subiectul;

2. schițele, desenele personajelor; descrierea lor;

3. potențialul de interes și impactul asupra publicului;

4. potențialul de reprezentare pe plan internațional.

(4) Aprecierea valorii descrierii proiectelor pentru filme documentare se face prin acordarea de note de la 1 la 10, pentru fiecare criteriu de evaluare prevăzut în fișa de notare, conform anexei nr. 9c) la prezentul regulament, astfel: Modificări (1)

1. originalitatea și gradul de interes și de noutate ale temei propuse;

2. originalitatea tratării temei cinematografice propuse;

3. potențialul de interes și impactul asupra publicului;

4. potențialul de reprezentare pe plan internațional.

Acesta este un fragment din Regulamentul privind concursul de selecție a proiectelor cinematografice în vederea acordării de credite financiare directe pentru dezvoltare de proiecte, producție și distribuire de filme din 14.08.2006 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Regulament:
Art 22 Comisiile de selecție a proiectelor cinematografice
Art 23 Comisiile de selecție a proiectelor cinematografice
Art 24 Întocmirea dosarelor de concurs
Art 25 Întocmirea dosarelor de concurs
Art 26 Întocmirea dosarelor de concurs
Art 27 Întocmirea dosarelor de concurs
Art 28 Întocmirea dosarelor de concurs
Art 29 Selecția scenariilor pentru filmele de ficțiune
Art 30 Selecția scenariilor pentru filmele de ficțiune
Art 31 Selecția scenariilor pentru filmele de ficțiune
Art 32 Selecția scenariilor pentru filmele documentare și de animație
Art 33 Selecția scenariilor pentru filmele documentare și de animație
Art 34 Selecția scenariilor pentru filmele documentare și de animație
Art 35 Selecția proiectelor cinematografice pentru filme de ficțiune, documentare și de animație, de lung și scurt metraj
Art 36 Selecția proiectelor cinematografice pentru filme de ficțiune, documentare și de animație, de lung și scurt metraj
Art 37 Selecția proiectelor cinematografice pentru filme de ficțiune, documentare și de animație, de lung și scurt metraj
Art 38 Selecția dosarelor pentru dezvoltarea proiectelor de film
Art 39 Selecția dosarelor pentru dezvoltarea proiectelor de film
Art 40 Selecția dosarelor pentru dezvoltarea proiectelor de film
Art 41 Acordarea creditelor directe pentru producție
Art 42 Acordarea creditelor directe pentru producție
;
se încarcă...