Art 21 Comisiile de selecție a proiectelor cinematografice | Regulament

Acesta este un fragment din Regulamentul privind concursul de selecție a proiectelor cinematografice în vederea acordării de credite financiare directe pentru dezvoltare de proiecte, producție și distribuire de filme din 14.08.2006 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Selecția proiectelor cinematografice pentru acordarea creditului direct - Comisiile de selecție a proiectelor cinematografice -
Art. 21.
-

Comisiile de selecție vor primi, prin grija secretariatului tehnic, următoarele documente, la termenele precizate, pe bază de proces-verbal de predare-primire, după cum urmează:

Documentul Termen de predare
1. Regulamentul de concurs Prima sesiune de lucru a comisiei
2. Dosarele de scenariu, conform art. 25 alin. (2) și (3) și art. 27 Prima sesiune de lucru a comisiei
3. Formularele-tip pentru fișele de evaluare și notare a scenariilor, conform anexelor nr. 9a)-9f) la prezentul regulament Prima sesiune de lucru a comisiei
4. Plicurile sigilate conform art. 28 alin. (5) și (6) La finalizarea evaluării scenariilor și după semnarea de către toți membrii a clasamentului întocmit
5. Dosarele de proiect aferente scenariilor selecționate de comisie, întocmite conform art. 27 și art. 38 alin. (5) După întocmirea clasamentului și deschiderea plicurilor
Modificări (1)

Mergi la:
Art 11 Prevederi generale
Art 12 Prevederi generale
Art 13 Prevederi generale
Art 14 Prevederi generale
Art 15 Prevederi generale
Art 16 Prevederi generale
Art 17 Prevederi generale
Art 18 Prevederi generale
Art 19 Comisiile de selecție a proiectelor cinematografice
Art 20 Comisiile de selecție a proiectelor cinematografice
Art 21 Comisiile de selecție a proiectelor cinematografice
Art 22 Comisiile de selecție a proiectelor cinematografice
Art 23 Comisiile de selecție a proiectelor cinematografice
Art 24 Întocmirea dosarelor de concurs
Art 25 Întocmirea dosarelor de concurs
Art 26 Întocmirea dosarelor de concurs
Art 27 Întocmirea dosarelor de concurs
Art 28 Întocmirea dosarelor de concurs
Art 29 Selecția scenariilor pentru filmele de ficțiune
Art 30 Selecția scenariilor pentru filmele de ficțiune
Art 31 Selecția scenariilor pentru filmele de ficțiune

Acesta este un fragment din Regulamentul privind concursul de selecție a proiectelor cinematografice în vederea acordării de credite financiare directe pentru dezvoltare de proiecte, producție și distribuire de filme din 14.08.2006 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...