Art 20 Comisiile de selecție a proiectelor cinematografice | Regulament

Acesta este un fragment din Regulamentul privind concursul de selecție a proiectelor cinematografice în vederea acordării de credite financiare directe pentru dezvoltare de proiecte, producție și distribuire de filme din 14.08.2006 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Selecția proiectelor cinematografice pentru acordarea creditului direct - Comisiile de selecție a proiectelor cinematografice -
Art. 20.
-

(1) Componența comisiilor de selecție a proiectelor cinematografice se stabilește, până la data limită de depunere a dosarelor de concurs, prin ordin al ministrului culturii și cultelor, după consultarea uniunilor și asociațiilor din domeniul cinematografiei. Modificări (1)

(2) Componența comisiilor poate include și persoane care nu fac parte din uniunile sau asociațiile din domeniul cinematografiei, cum ar fi: exploatanți de cinematografe, scriitori, actori sau specialiști din domeniul audiovizualului. Modificări (2)

(3) Membrii comisiilor de selecție sunt desemnați pentru fiecare sesiune de concurs.

(4) Persoanele propuse pentru comisiile de selecție și pentru comisia de lectori, membrii familiilor acestora sau rudele lor de gradul I nu pot participa, în nicio calitate, la realizarea unui proiect cinematografic înscris în sesiunea respectivă de concurs. Modificări (1)

(5) Pentru activitatea desfășurată în cadrul comisiilor, pe perioada sesiunii de concurs, membrii acestora, inclusiv membrii comisiei de lectori, vor fi remunerați, pe bază de contracte, din bugetul Fondului cinematografic, într-un cuantum stabilit de Consiliu.

Acesta este un fragment din Regulamentul privind concursul de selecție a proiectelor cinematografice în vederea acordării de credite financiare directe pentru dezvoltare de proiecte, producție și distribuire de filme din 14.08.2006 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Regulament:
Art 10 Prevederi generale
Art 11 Prevederi generale
Art 12 Prevederi generale
Art 13 Prevederi generale
Art 14 Prevederi generale
Art 15 Prevederi generale
Art 16 Prevederi generale
Art 17 Prevederi generale
Art 18 Prevederi generale
Art 19 Comisiile de selecție a proiectelor cinematografice
Art 20 Comisiile de selecție a proiectelor cinematografice
Art 21 Comisiile de selecție a proiectelor cinematografice
Art 22 Comisiile de selecție a proiectelor cinematografice
Art 23 Comisiile de selecție a proiectelor cinematografice
Art 24 Întocmirea dosarelor de concurs
Art 25 Întocmirea dosarelor de concurs
Art 26 Întocmirea dosarelor de concurs
Art 27 Întocmirea dosarelor de concurs
Art 28 Întocmirea dosarelor de concurs
Art 29 Selecția scenariilor pentru filmele de ficțiune
Art 30 Selecția scenariilor pentru filmele de ficțiune
;
se încarcă...