Art 19 Comisiile de selecție a proiectelor cinematografice | Regulament

Acesta este un fragment din Regulamentul privind concursul de selecție a proiectelor cinematografice în vederea acordării de credite financiare directe pentru dezvoltare de proiecte, producție și distribuire de filme din 14.08.2006 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Selecția proiectelor cinematografice pentru acordarea creditului direct - Comisiile de selecție a proiectelor cinematografice -
Art. 19.
-

(1) Selecția proiectelor cinematografice se face separat, pentru fiecare secțiune de concurs, de către: Modificări (1)

a) o comisie de selecție a proiectelor cinematografice pentru producția și dezvoltarea de proiecte, formată din 5 membri, la secțiunea filmelor de ficțiune de lung și scurt metraj; Modificări (1)

b) o comisie de selecție a proiectelor cinematografice pentru producția și dezvoltarea de proiecte, formată din 3 membri, la secțiunea filmelor documentare și de animație.

(2) Comisia de selecție pentru secțiunea filmelor de ficțiune de lung și scurt metraj este sprijinită de o comisie ajutătoare de lectori fără drept de vot.

(3) Nominalizarea membrilor comisiei de lectori se face de către membrii comisiei de selecție și se aprobă prin decizie a directorului general al Centrului Național al Cinematografiei.

(4) Comisia de lectori analizează scenariile filmelor de ficțiune și întocmește referate de specialitate, pe care le pune la dispoziția membrilor comisiei de selecție. Modificări (2)

(5) Activitatea comisiei de lectori este o activitate ajutătoare destinată exclusiv membrilor respectivei comisii de selecție. Întreaga responsabilitate privind selecția și evaluarea proiectelor revine exclusiv membrilor comisiei de selecție.

Mergi la:
Art 9 Prevederi generale
Art 10 Prevederi generale
Art 11 Prevederi generale
Art 12 Prevederi generale
Art 13 Prevederi generale
Art 14 Prevederi generale
Art 15 Prevederi generale
Art 16 Prevederi generale
Art 17 Prevederi generale
Art 18 Prevederi generale
Art 19 Comisiile de selecție a proiectelor cinematografice
Art 20 Comisiile de selecție a proiectelor cinematografice
Art 21 Comisiile de selecție a proiectelor cinematografice
Art 22 Comisiile de selecție a proiectelor cinematografice
Art 23 Comisiile de selecție a proiectelor cinematografice
Art 24 Întocmirea dosarelor de concurs
Art 25 Întocmirea dosarelor de concurs
Art 26 Întocmirea dosarelor de concurs
Art 27 Întocmirea dosarelor de concurs
Art 28 Întocmirea dosarelor de concurs
Art 29 Selecția scenariilor pentru filmele de ficțiune

Acesta este un fragment din Regulamentul privind concursul de selecție a proiectelor cinematografice în vederea acordării de credite financiare directe pentru dezvoltare de proiecte, producție și distribuire de filme din 14.08.2006 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...