Acordarea creditelor directe pentru dezvoltare de proiect | Regulament

Acesta este un fragment din Regulamentul privind concursul de selecție a proiectelor cinematografice în vederea acordării de credite financiare directe pentru dezvoltare de proiecte, producție și distribuire de filme din 14.08.2006 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Selecția proiectelor cinematografice pentru acordarea creditului direct -
SECȚIUNEA a IX-a
Acordarea creditelor directe pentru dezvoltare de proiect

Art. 54. -

(1) Creditul direct pentru dezvoltarea de proiect se acordă exclusiv proiectelor filmelor de lung metraj de ficțiune, documentare sau de animație, care au fost declarate câștigătoare ale concursurilor de selecție pentru această categorie de credit, conform hotărârilor finale emise de comisiile de selecție și Consiliu.

(2) Creditul direct pentru dezvoltare de proiect se poate acorda pentru documentare și prospecții, pentru scrierea sau rescrierea scenariului, angajarea de specialiști dramaturgi sau pentru acoperirea altor cheltuieli legate de dezvoltarea proiectului.

(3) Creditul direct pentru dezvoltare de proiect nu va depăși pragul minim prevăzut la art. 29 din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, republicată.

(4) Creditul direct pentru dezvoltare de proiect nu poate depăși cuantumul de 3% din valoarea creditului mediu de producție al unui film de ficțiune, documentar sau de animație, după caz, realizat în anul precedent.

Art. 55. -

Pot solicita credit direct pentru dezvoltare de proiect persoanele fizice sau juridice autorizate ale căror proiecte de dezvoltare au fost declarate câștigătoare ale unei sesiuni de concurs și îndeplinesc următoarele condiții:

a) sunt înscrise în Registrul cinematografiei;

b) au un capital social de minimum 20.000 lei, în cazul persoanelor juridice, respectiv prezintă o scrisoare de garanție bancară, în echivalent sumă, emisă în favoarea Centrului Național al Cinematografiei, în cazul persoanelor fizice;

c) prezintă dosarul proiectului întocmit în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

Art. 56. -

(1) Creditul direct pentru dezvoltare de proiect se acordă în baza contractului de creditare încheiat între Centrul Național al Cinematografiei, în calitate de creditor, și producătorul filmului, în calitate de beneficiar.

(2) Cuantumul creditului direct ce se acordă prin contractul încheiat între Centrul Național al Cinematografiei și producătorul filmului este stabilit de Consiliu în etapa de finanțare a concursului de selecție a proiectelor cinematografice.

Art. 57. -

(1) Proiectele care au beneficiat de credite pentru dezvoltare vor fi înscrise în mod obligatoriu la concursurile de selecție pentru producția proiectelor cinematografice, în termen de maximum un an de la încheierea contractului de creditare pentru dezvoltare.

(2) În cazul în care proiectul respectiv nu este declarat câștigător la 4 concursuri succesive, beneficiarul creditului este obligat să îl restituie.

(3) În cazul proiectelor câștigătoare, suma acordată drept credit de dezvoltare se cumulează cu creditul de producție acordat proiectului și nu poate depăși 50% din bugetul filmului, cu excepția filmelor dificile și de buget redus.

Mergi la:
Prevederi generale
Comisiile de selecție a proiectelor cinematografice
Întocmirea dosarelor de concurs
Selecția scenariilor pentru filmele de ficțiune
Selecția scenariilor pentru filmele documentare și de animație
Selecția proiectelor cinematografice pentru filme de ficțiune, documentare și de animație, de lung și scurt metraj
Selecția dosarelor pentru dezvoltarea proiectelor de film
Acordarea creditelor directe pentru producție
Acordarea creditelor directe pentru dezvoltare de proiect
Sprijinul financiar nerambursabil pentru succes de public
Sprijinul financiar nerambursabil pentru calitatea artistică
Sprijinul financiar nerambursabil pentru distribuirea și exploatarea filmelor și pentru funcționarea cinematografelor de artă
Alte tipuri de sprijin financiar nerambursabil

Acesta este un fragment din Regulamentul privind concursul de selecție a proiectelor cinematografice în vederea acordării de credite financiare directe pentru dezvoltare de proiecte, producție și distribuire de filme din 14.08.2006 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...