Comisia Națională a Valorilor Mobiliare - CNVM

Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare

Modificări (15), Referințe (3), Reviste (1), Doctrine (1), Proceduri (1), Referințe în jurisprudență

În vigoare de la 27 februarie 2007 până la 18 iunie 2019

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

TITLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Prezentul regulament stabilește reguli și proceduri în aplicarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 297/2004, cu privire la serviciile de investiții financiare.

(2) Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, denumită în continuare C.N.V.M., este autoritatea competentă să aplice prevederile prezentului regulament, prin exercitarea prerogativelor stabilite în statutul său.

Art. 2. -

(1) Termenii, abrevierile și expresiile utilizate în prezentul regulament au semnificația prevăzută în Legea nr. 297/2004.

(2) În înțelesul prezentului regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) administrarea portofoliilor clienților - administrarea portofoliilor clienților în conformitate cu mandatele date de aceștia în mod discreționar, incluzând unul sau mai multe instrumente financiare;

b) agent delegat - un agent pentru servicii de investiții financiare care, sub responsabilitatea deplină și necondiționată a unei singure societăți de servicii de investiții financiare în numele căreia acționează, în baza unui contract de muncă, de mandat sau de agent, promovează clienților sau clienților potențiali servicii de investiții și/sau servicii conexe, preia și transmite instrucțiunile sau ordinele de la clienți referitoare la instrumente financiare sau servicii de investiții, plasează instrumente financiare și/sau furnizează clienților sau clienților potențiali servicii de consultanță privind aceste instrumente sau servicii;

c) agent pentru servicii de investiții financiare - persoana fizică aflată sub responsabilitatea unui singur intermediar, care prestează servicii de investiții financiare exclusiv în numele intermediarului al cărui angajat este;

d) analist financiar - persoană relevantă care furnizează datele și informațiile pentru cercetarea în domeniul investițiilor;

e) canale de distribuție - calea prin care informația este sau ar putea fi făcută publică, iar prin "informație care ar putea fi făcută publică" se înțelege orice informație la care are ori poate avea acces un număr mare de persoane;

f) client - orice investitor persoană fizică sau juridică pentru care o S.S.I.F. prestează servicii de investiții financiare principale și/sau conexe;

g) client profesional - orice client care îndeplinește criteriile prevăzute în anexa nr. 8;

h) client de retail ("retail client") - clientul care nu este client profesional;

i) conducător - persoana sau persoanele care conduc efectiv activitatea societății de servicii de investiții astfel cum este prevăzut în art. 6 alin. (3) lit. a), lit. b) pct. 1 și lit. c);

j) consultanță pentru investiții prestată de o firmă de investiții - recomandarea personală dată unui client, la cererea acestuia sau la inițiativa firmei de investiții, în legătură cu una sau mai multe tranzacții cu instrumente financiare;

k) externalizarea - un contract de orice tip încheiat între firma de investiții și un furnizor de servicii prin care acel furnizor de servicii desfășoară un serviciu sau o activitate care, dacă n-ar fi fost externalizat(ă) ar fi fost efectuat(ă) de firma de investiții;

l) grup în legătură cu o firmă de investiții - grupul din care face parte o firmă de investiții format dintr-o societate mamă, filialele sale și entitățile în care societatea mamă sau filialele sale dețin o participare, precum și entitățile legate una de alta printr-o relație având următorul înțeles:

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...