Comisia Națională a Valorilor Mobiliare - CNVM

Regulamentul nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare

Modificări (12), Puneri în aplicare (1), Respingeri hotărâri prealabile (1), Referințe (3), Reviste (7), Doctrine (2), Referințe în jurisprudență

În vigoare de la 06 aprilie 2006 până la 20 iunie 2018

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

TITLUL I DISPOZIȚII GENERALE

Legea nr. 297/2004

"

Art. 1. -

(1) Prezenta lege reglementează înființarea și funcționarea piețelor de instrumente financiare, cu instituțiile și operațiunile specifice acestora, precum și a organismelor de plasament colectiv, în scopul mobilizării disponibilităților financiare prin intermediul investițiilor în instrumente financiare.".

Art. 1. -

(1) Prezentul regulament stabilește cadrul juridic aplicabil emitenților înregistrați la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare ("C.N.V.M.") ale căror valori mobiliare fac obiectul unei oferte publice, și/sau sunt ori urmează să fie admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau tranzacționate în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare în conformitate cu prevederile Titlului I, V, VI, VII și X din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 297/2004.

Legea nr. 297/2004

"

Art. 1. -

(2) Prezenta lege se aplică activităților și operațiunilor prevăzute la alin. (1), desfășurate pe teritoriul României.

(3) Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, denumită în continuare C.N.V.M., este autoritatea competentă care aplică prevederile prezentei legi, prin exercitarea prerogativelor stabilite în statutul său.".

(2) C.N.V.M. este autoritatea competentă care aplică prevederile prezentului regulament, prin exercitarea prerogativelor stabilite în statutul său.

Legea nr. 297/2004

"

Art. 1. -

(4) Prevederile prezentei legi nu se aplică instrumentelor pieței monetare, care sunt reglementate de Banca Națională a României, și titlurilor de stat care sunt emise de Ministerul Finanțelor Publice, dacă emitentul alege pentru tranzacționarea acestora o altă piață decât cea reglementată, definită conform art. 125.

(5) Prevederile prezentei legi nu se aplică în cazul administrării datoriei publice în care sunt implicate Banca Națională a României, băncile centrale ale statelor membre și alte entități naționale din statele membre cu funcții similare acestora, Ministerul Finanțelor Publice, precum și alte entități publice.

Art. 2. -

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...