Ministerul Afacerilor Externe - MAE

Protocolul de cooperare între Ministerul Afacerilor Externe al României și Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Federale Democratice Etiopia din 09.03.2006

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 09 martie 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Ministerul Afacerilor Externe al României și Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Federale Democratice Etiopia, denumite în continuare părți,

dorind să consolideze, în conformitate cu principiile Cartei Națiunilor Unite, relațiile lor în domeniul politic, economic, comercial, cultural și în alte domenii,

determinate să consolideze în continuare cooperarea strânsă și amicală între părți în domenii de interes reciproc,

au convenit următoarele:

ARTICOLUL 1

a) Părțile hotărăsc să desfășoare întâlniri bianuale regulate în vederea trecerii în revistă a relațiilor bilaterale, în conformitate cu acordurile existente între părți, identificării modalităților și domeniilor care conduc la o cooperare mai strânsă și discutării problemelor internaționale și regionale de interes comun.

b) De asemenea, la cererea oricăreia dintre ele, părțile pot organiza oricând întâlniri în vederea discutării unor probleme specifice de interes comun.

c) Părțile vor sprijini schimburile de personal în vederea efectuării unor stagii de practică în cadrul celor două ministere ale afacerilor externe sau în cadrul instituțiilor de formare profesională a diplomaților.

ARTICOLUL 2

a) Întâlnirile vor avea loc la nivel de ministru al afacerilor externe, director general, director și experți ai celor două părți, alternativ în România și în Etiopia.

b) Perioada, locul și agenda fiecărei întâlniri vor fi stabilite pe canale diplomatice.

ARTICOLUL 3

Rezultatul întâlnirilor nu va fi făcut public, dacă părțile nu hotărăsc în alt fel.

ARTICOLUL 4

Misiunile diplomatice și reprezentanții părților în țări terțe, pe lângă Națiunile Unite și alte organizații internaționale vor acționa pentru lărgirea și consolidarea relațiilor de colaborare și schimbului de informații, în special în privința problemelor curente de interes pentru una sau ambele părți.

ARTICOLUL 5

Părțile vor coopera pentru modernizarea cadrului juridic bilateral și vor acționa în vederea încheierii de noi acorduri în domenii de interes reciproc. De asemenea, vor întreprinde demersuri în vederea implementării prevederilor acordurilor bilaterale.

ARTICOLUL 6

Prezentul protocol de cooperare poate fi modificat prin acordul mutual al părților. Orice dispută între părți privind interpretarea prezentului protocol de cooperare va fi soluționată prin consultări sau negocieri.

ARTICOLUL 7

Prezentul protocol de cooperare va intra în vigoare la data semnării.

Prezentul protocol de cooperare va rămâne în vigoare pentru o perioadă de 5 ani și va fi reînnoit în mod automat pentru perioade consecutive de câte 2 ani, dacă nu va fi denunțat de una dintre părți printr-o notificare transmisă cu 6 luni înainte de expirarea acestei perioade.

Semnat la Addis Abeba, la 9 martie 2006, în două exemplare originale, fiecare în limba română și în limba engleză, textele fiind egal autentice. În caz de divergență în interpretare, va prevala textul în limba engleză.

Pentru Ministerul Afacerilor Externe Pentru Ministerul Afacerilor Externe
al României, al Republicii Federale Democratice Etiopia,
Marius Nicolescu, Tekeda Alemu,
însărcinat cu afaceri a.i. al României ministru de stat pentru afaceri externe
în Republica Federală Democratică Etiopia

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...