Ministerul Administrației și Internelor

Protocolul între Ministerul Administrației și Internelor din România și Ministerul Afacerilor Interne din Republica Muntenegru privind cooperarea în domeniul polițienesc din 25.08.2006

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 mai 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Ministerul Administrației și Internelor din România și Ministerul Afacerilor Interne din Republica Muntenegru, denumite în continuare părți contractante,

în dorința de a contribui la dezvoltarea relațiilor bilaterale,

fiind convinse de importanța cooperării în prevenirea criminalității internaționale,

fiind îngrijorate de amploarea traficului ilicit de droguri, substanțe psihotrope și precursori, precum și a altor forme de criminalitate internațională, care amenință securitatea și celelalte interese fundamentale ale ambelor state,

în dorința de a-și coordona activitățile în lupta împotriva criminalității organizate internaționale și a migrației ilegale,

au convenit următoarele:

ARTICOLUL 1 Scopul și obiectul cooperării

(1) Părțile contractante vor coopera și își vor acorda asistență în eliminarea riscurilor la adresa securității și ordinii publice, precum și în prevenirea și soluționarea infracțiunilor, în conformitate cu legislațiile lor naționale.

(2) Cooperarea se va realiza în următoarele domenii:

1. cultivarea ilegală, producerea, importul, exportul și traficul de droguri, substanțe psihotrope și precursori;

2. alte forme de criminalitate organizată internațională, inclusiv traficul de ființe umane și migrația ilegală, criminalitatea economică și spălarea banilor.

(3) Părțile contractante vor coopera, în conformitate cu legislațiile lor naționale, în cazul transmiterii unor circulare cu persoane date în urmărire sau bunuri.

ARTICOLUL 2 Formele cooperării

(1) Cooperarea părților contractante în cadrul acestui protocol se va desfășura în conformitate cu legislațiile lor naționale și va include în mod specific:

a) informarea reciprocă asupra oricăror circumstanțe cunoscute care pot contribui la apărarea împotriva riscurilor la adresa ordinii publice și a securității, precum și la prevenirea și combaterea criminalității;

b) schimburi de experiență pentru implementarea reglementărilor legale, în prevenirea criminalității și a folosirii metodelor criminologice, dispozitive și tehnici;

c) schimburi de experiență la nivel de experți în diferite domenii și organizarea de reuniuni;

d) luarea măsurilor polițienești de către părțile contractante pe teritoriile statelor lor în vederea eliminării amenințărilor la adresa siguranței și ordinii publice, precum și în ceea ce privește prevenirea și soluționarea infracțiunilor;

e) oferirea de asistență în combaterea migrației ilegale, în special dacă aceasta este considerată ca fiind o amenințare la adresa cetățenilor statelor părților contractante, precum și luarea eventualelor măsuri legale sau organizaționale.

(2) Părțile contractante se vor asista reciproc în conformitate cu cererea de asistență.

(3) Fiecare parte contractantă, în conformitate cu legislația ei națională, va transmite informațiile de la art. 1 și 2 celeilalte părți contractante și fără o cerere prealabilă, dacă există indicații concrete că acestea sunt necesare celeilalte părți contractante în vederea eliminării riscurilor la adresa siguranței și ordinii publice sau pentru a preveni și rezolva infracțiunile.

(4) Părțile contractante se vor asista reciproc dacă pe teritoriul statului uneia dintre părțile contractante se află în curs de pregătire o infracțiune și dacă există informații privind existența unor legături pe teritoriul statului celeilalte părți contractante.

ARTICOLUL 3 Autorități competente

(1) Părțile contractante se vor informa reciproc în ceea ce privește autoritățile care, în conformitate cu legislațiile lor naționale, sunt competente în cooperarea în cadrul prezentului protocol. De asemenea, părțile contractante se vor informa reciproc despre orice modificări sau completări în legătură cu competențele sau cu denumirea autorităților menționate.

(2) Schimbul de informații dintre părțile contractante poate fi făcut prin intermediul unor contacte directe reciproce sau între autoritățile competente.

(3) Stabilirea unei cooperări între părțile contractante se poate, de asemenea, face prin intermediul ofițerilor de legătură. Ofițerii de legătură desfășoară activități de consultare și informative și nu au competențe de execuție.

(4) Competențele ofițerilor de legătură vor fi stabilite de autoritățile competente, în conformitate cu legislațiile lor naționale.

ARTICOLUL 4 Protecția informațiilor

(1) Informațiile transmise în conformitate cu prezentul protocol sunt considerate confidențiale.

(2) Partea contractantă care primește informațiile, în conformitate cu prezentul protocol, va acorda același nivel de secretizare al informațiilor, conform legislației naționale a părții contractante care le furnizează.

ARTICOLUL 5 Consultări

Dacă este necesar, șefii autorităților competente se pot consulta reciproc în vederea discutării mijloacelor și căilor pentru implementarea eficientă a prezentului protocol, precum și a măsurilor pentru îmbunătățirea viitoare a cooperării.

ARTICOLUL 6 Refuzul îndeplinirii cererii de cooperare

(1) Dacă una dintre părțile contractante estimează că îndeplinirea unei cereri sau a altor forme de cooperare poate amenința suveranitatea, securitatea națională sau alte interese ale statului său ori încalcă principiile ordinii de drept, poate refuza, complet sau parțial, să acorde asistență ori poate condiționa îndeplinirea respectivei cereri.

(2) Partea contractantă care transmite cererea va fi informată în scris despre decizia luată în fiecare caz în parte.

ARTICOLUL 7 Relațiile cu alte acorduri internaționale

Prevederile prezentului protocol nu vor afecta acordurile bilaterale sau multilaterale internaționale încheiate de către părțile contractante sau pe care acestea intenționează să le încheie.

ARTICOLUL 8 Dispoziții finale

(1) Prezentul protocol intră în vigoare în prima zi a celei de-a doua luni după ce părțile contractante se vor informa reciproc despre îndeplinirea condițiilor pentru intrarea în vigoare, în conformitate cu legislațiile naționale ale statelor părților contractante.

(2) Părțile contractante încheie prezentul protocol pentru o perioadă nedeterminată de timp. Prezentul protocol poate fi amendat sau modificat în orice moment, cu acordul părților contractante.

(3) Orice parte contractantă poate denunța prezentul protocol prin canale diplomatice. În acest caz, protocolul își încetează valabilitatea după primirea unei notificări prin canale diplomatice, transmisă de către cealaltă parte contractantă.

Semnat la București la 25 august 2006, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, sârbă (dialectul jekavian) și engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de diferențe în interpretare, textul în limba engleză va prevala.

Pentru Ministerul Administrației și Pentru Ministerul Afacerilor Interne
Internelor din România, din Republica Muntenegru,
Vasile Blaga Jusuf Kalamperovic

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...