Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Procedura de solicitare a verificării valabilității codului de înregistrare în scopuri de TVA și a datelor de identificare ale persoanelor înregistrate în scopuri de TVA în celelalte state membre, de către persoane înregistrate în scopuri de TVA în România din 17.10.2006

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 ianuarie 2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

1. În conformitate cu prevederile art. 143 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, livrarea intracomunitară de bunuri este scutită de TVA în cazul în care cumpărătorul furnizează vânzătorului un cod de înregistrare valabil în scopuri de TVA, atribuit de autoritățile fiscale din alt stat membru al Uniunii Europene.

2. Verificarea valabilității codurilor de înregistrare în scopuri de TVA, furnizate vânzătorilor din România de către cumpărători din alte state membre, cade în sarcina vânzătorului; informațiile obținute ca urmare a solicitării de verificare au caracter informativ și nu obligă în nici un fel furnizorul informației.

3. Persoanele înregistrate în scopuri de TVA în România pot verifica valabilitatea codurilor de înregistrare în scopuri de TVA și a datelor de identificare ale persoanelor înregistrate în scopuri de TVA în celelalte state membre, astfel:

a) accesând pagina de internet a Comisiei Europene, la adresa: http://ec.europa.eu/taxation customs/vies/en/vieshome.htm, utilizând adresa: http://anaf.mfinante.ro/wps/portal/VIES.htm;

b) transmițând o solicitare, prin poșta electronică, la adresa/adresele menționată/menționate pe portalul A.N.A.F., utilizând: http://anaf.mfinante.ro/wps/portal/;

c) transmițând o solicitare în scris, prin poștă sau direct la registratura direcțiilor generale ale finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București, sau a Direcției generale de administrare a marilor contribuabili.

4. Solicitarea de verificare a valabilității codurilor de înregistrare în scopuri de TVA și a datelor de identificare ale persoanelor înregistrate în scopuri de TVA în celelalte state membre, denumită în continuare Solicitare de verificare, poate fi transmisă exclusiv de persoanele înregistrate în scopuri de TVA în România, direct sau printr-un reprezentant legal.

5. Solicitarea de verificare transmisă prin mijloacele prevăzute la pct. 3 lit. b) și c) se adresează, utilizându-se formularul tipizat prevăzut în anexa nr. 2, direcțiilor generale ale finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București, sau direcției generale de administrare a marilor contribuabili în a cărei rază teritorială își are domiciliul fiscal solicitantul.

6. În cazul solicitării de verificare transmise prin poștă electronică, formularul tipizat completat se va atașa mesajului transmis de solicitant către adresa/adresele menționată/menționate pe portalul A.N.A.F., potrivit pct. 3 lit. b).

7. În cazul în care codul de identificare fiscală completat de solicitant în formularul transmis unității fiscale este incorect, nu se va da curs solicitării.

8. Verificarea corectitudinii datelor transmise de solicitant va fi realizată de către compartimentele cu atribuții în domeniul schimbului de informații din cadrul direcțiilor generale ale finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București, sau al Direcției generale de administrare a marilor contribuabili, prin introducerea datelor într-o aplicație informatică, aplicație care va emite automat răspunsul la solicitarea de verificare, în formatul tipizat prevăzut în anexa nr. 3.

9. Răspunsul la solicitarea de verificare va consta, în mod obligatoriu, în confirmarea sau infirmarea codului de TVA și, în măsura în care statul membru emitent al codului de TVA respectiv a făcut publice aceste informații, și a denumirii și adresei persoanelor înregistrate în scopuri de TVA în celelalte state membre, completate de solicitant; în cazul în care se constată că datele cunoscute de acesta și transmise unității fiscale spre verificare sunt incorecte, unitatea fiscală nu va pune la dispoziție contribuabilului român informațiile corecte asupra contribuabilului din celălalt stat membru, care face obiectul verificării.

10. Răspunsul la solicitarea de verificare a valabilității codurilor de înregistrare în scopuri de TVA și a datelor de identificare a persoanelor înregistrate în scopuri de TVA în celelalte state membre va fi transmis solicitantului, în termen de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării solicitării, la adresa poștală sau de poștă electronică completată de contribuabil în formularul de solicitare, în funcție de modalitatea prin care aceasta a fost transmisă organului fiscal.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...