Transformarea unei alte entități la instituție de credit | Ordonanță de urgență 99/2006

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

DISPOZIȚII GENERALE - Autorizarea în situații speciale -
Secțiunea a 2-a
Transformarea unei alte entități la instituție de credit

Art. 97. -

În cazul transformării unei alte entități în instituție de credit se au în vedere condițiile prevăzute pentru autorizare la paragraful 1.1 al Secțiunii I a Capitolului II al Titlului I.

Art. 98. -

O instituție de credit din una din categoriile prevăzute la art. 3 se poate transforma într-o instituție de credit din altă categorie, numai dacă satisface toate cerințele specifice aplicabile respectivei categorii.

Art. 99. -

Instituțiile financiare se pot transforma în instituții, de credit, în condițiile respectării tuturor dispozițiilor cu caracter general și special aplicabile respectivei categorii de instituție de credit.

Art. 100. -

Procesul de transformare este supus aprobării Băncii Naționale a României, iar instituția de credit rezultată este supusă autorizării acesteia. Prevederile referitoare la fuziune se aplică în mod corespunzător.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 99/2006:
Cerințe minime de acces la activitate
Condiții minime de desfășurare a activității
Procedura de autorizare și motive de respingere a cererii
Retragerea autorizației
Instituțiile de credit din alte state membre
Instituțiile financiare din alte state membre
Competențele Băncii Naționale a României
Înființarea de sucursale și prestarea de servicii în alte state membre
Deschiderea de sucursale în state terțe
Fuziunea și divizarea
Transformarea unei alte entități la instituție de credit
Nivelul de aplicare
Fondurile proprii și nivelul minimul acestora pentru acoperirea riscurilor
Riscul de credit
Riscurile de piață
Riscul operațional
Expuneri mari
Participații calificate ale instituțiilor de credit
Procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri
Alte cerințe prudențiale
Autoritatea competentă cu supravegherea pe bază consolidată
;
se încarcă...