Art 89 Înființarea de sucursale și prestarea de servicii în alte state membre | Ordonanță de urgență 99/2006

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Desfășurarea activității în afara teritoriului României - Înființarea de sucursale și prestarea de servicii în alte state membre -
Art. 89.
-

(1) Instituțiile financiare, persoane juridice române, pot desfășura în alte state membre, activitățile prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. b) -n), prin deschiderea de sucursale sau prin prestarea de servicii în mod direct, dacă:

a) aceste instituții financiare sunt filiale ale uneia sau mai multor instituții de credit, persoane juridice române;

b) activitățile respective sunt prevăzute în actele constitutive ale instituției financiare;

c) sunt îndeplinite în mod cumulativ condițiile prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. a) -e), care se aplică în mod corespunzător.

(2) Dispozițiile art. 45 alin. (2) și 81-83 se aplică în mod corespunzător instituțiilor financiare din România prevăzute la alin. (1).

(3) Verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (1) se realizează de către Banca Națională a României, care atestă îndeplinirea acestora concomitent cu efectuarea notificării potrivit dispozițiilor art. 81, respectiv ale art. 83. Prin excepție de la dispozițiile art. 81 alin. (3), notificarea cuprinde informații privind nivelul fondurilor proprii ale instituției financiare-filială și nivelul fondurilor proprii și al cerințelor de capital, la nivel consolidat, ale instituției de credit, persoană juridică română, societate-mamă. Modificări (1)

(4) Supravegherea instituției financiare-filială se asigură de către Banca Națională a României în conformitate cu dispozițiile art. 23-31, 172-174, 234-223 și 225.

(5) În situația în care instituția financiară nu mai îndeplinește una dintre condițiile prevăzute la alin. (1), Banca Națională a României notifică autoritatea competentă din statul membru gazdă, caz în care activitățile desfășurate în statul membru gazdă de către respectiva instituție financiară intră sub incidența legislației acelui stat, dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență nemaifiind incidente.

(6) Dispozițiile prezentului articol se aplică în mod corespunzător și filialelor din România ale instituțiilor financiare prevăzute la alin. (1).

(7) Nu beneficiază de regimul prevăzut în prezentul articol, instituțiile financiare a căror instituție de credit-mamă este o instituție emitentă de monedă electronică, persoană juridică română.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 99/2006:
Art 79 Regimul instituțiilor de credit din state terțe
Art 80 Înființarea de sucursale și prestarea de servicii în alte state membre
Art 81 Înființarea de sucursale și prestarea de servicii în alte state membre
Art 82 Înființarea de sucursale și prestarea de servicii în alte state membre
Art 83 Înființarea de sucursale și prestarea de servicii în alte state membre
Art 84 Înființarea de sucursale și prestarea de servicii în alte state membre
Art 85 Înființarea de sucursale și prestarea de servicii în alte state membre
Art 86 Înființarea de sucursale și prestarea de servicii în alte state membre
Art 87 Înființarea de sucursale și prestarea de servicii în alte state membre
Art 88 Înființarea de sucursale și prestarea de servicii în alte state membre
Art 89 Înființarea de sucursale și prestarea de servicii în alte state membre
Art 90 Înființarea de sucursale și prestarea de servicii în alte state membre
Art 91 Deschiderea de sucursale în state terțe
Art 92 Fuziunea și divizarea
Art 93 Fuziunea și divizarea
Art 94 Fuziunea și divizarea
Art 95 Fuziunea și divizarea
Art 96 Fuziunea și divizarea
Art 97 Transformarea unei alte entități la instituție de credit
Art 98 Transformarea unei alte entități la instituție de credit
Art 99 Transformarea unei alte entități la instituție de credit
;
se încarcă...