Art 85 Înființarea de sucursale și prestarea de servicii în alte state membre | Ordonanță de urgență 99/2006

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Desfășurarea activității în afara teritoriului României - Înființarea de sucursale și prestarea de servicii în alte state membre -
Art. 85.
-

(1) Dacă Banca Națională a României este sesizată de către autoritatea competentă din statul membru gazdă asupra faptului că, deși avertizată, o instituție de credit, persoană juridică română, care are o sucursală sau care prestează în mod direct servicii pe teritoriul statului membru respectiv nu respectă prevederile legale adoptate în acei stat membru, care implică competențele autorității în cauză, Banca Națională a României întreprinde, de îndată, măsurile necesare pentru a se asigura că instituția de credit în culpă încetează comiterea faptelor sesizate. Natura acestor măsuri se comunică autorității competente din statul membru gazdă. Modificări (2)

(2) În situația în care, contrar măsurilor dispuse de Banca Națională a României sau datorită faptului că astfel de măsuri se dovedesc a fi inadecvate sau nu se pot aplica în statul membru gazdă, instituția de credit, persoană juridică română, în culpă persistă în încălcarea prevederilor legale prevăzute la alin. (1), aceasta este supusă măsurilor sau sancțiunilor dispuse de către autoritatea competentă din statul membru respectiv, cu informarea prealabilă a Băncii Naționale a României, inclusiv, dacă este cazul, restricției de a iniția noi tranzacții pe teritoriul acelui stat membru. Modificări (1)

(3) Actele emise de autoritățile competente din statul membru gazdă prin care sunt dispuse măsuri sau sunt aplicate sancțiuni asupra instituției de credit, persoană juridică română, potrivit alin. (2) sunt recunoscute și produc efecte de plin drept în România. Modificări (1)

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 99/2006:
Art 75 Regimul instituțiilor de credit din state terțe
Art 76 Regimul instituțiilor de credit din state terțe
Art 77 Regimul instituțiilor de credit din state terțe
Art 78 Regimul instituțiilor de credit din state terțe
Art 79 Regimul instituțiilor de credit din state terțe
Art 80 Înființarea de sucursale și prestarea de servicii în alte state membre
Art 81 Înființarea de sucursale și prestarea de servicii în alte state membre
Art 82 Înființarea de sucursale și prestarea de servicii în alte state membre
Art 83 Înființarea de sucursale și prestarea de servicii în alte state membre
Art 84 Înființarea de sucursale și prestarea de servicii în alte state membre
Art 85 Înființarea de sucursale și prestarea de servicii în alte state membre
Art 86 Înființarea de sucursale și prestarea de servicii în alte state membre
Art 87 Înființarea de sucursale și prestarea de servicii în alte state membre
Art 88 Înființarea de sucursale și prestarea de servicii în alte state membre
Art 89 Înființarea de sucursale și prestarea de servicii în alte state membre
Art 90 Înființarea de sucursale și prestarea de servicii în alte state membre
Art 91 Deschiderea de sucursale în state terțe
Art 92 Fuziunea și divizarea
Art 93 Fuziunea și divizarea
Art 94 Fuziunea și divizarea
Art 95 Fuziunea și divizarea
;
se încarcă...