Art 82 Înființarea de sucursale și prestarea de servicii în alte state membre | Ordonanță de urgență 99/2006

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Desfășurarea activității în afara teritoriului României - Înființarea de sucursale și prestarea de servicii în alte state membre -
Art. 82.
-

(1) Sucursala poate să înceapă activitatea de la data la care instituției de credit, persoană juridică română, i se comunică de către autoritatea competentă din statul membru gazdă, dacă este cazul, condițiile în care, în scopul protejării interesului general, activitățile pot fi desfășurate în statul membru gazdă sau, în lipsa unei asemenea comunicări, la expirarea unui termen de 2 luni de la primirea de către autoritatea competentă respectivă a informațiilor comunicate de Banca Națională a României.

(2) Orice intenție de modificare a informațiilor furnizate de instituția de credit, persoană juridică română, potrivit art. 81 alin. (1) lit. b) -d) se notifică de către aceasta Băncii Naționale a României și autorității competente din statul membru gazdă, cu cel puțin o lună înainte de data la care modificarea urmează să fie efectuată; în acest termen, Banca Națională a României decide potrivit art. 81 alin. (2), putând să se opună continuării activității sucursalei în noile condiții.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 99/2006:
Art 72 Regimul instituțiilor de credit din state terțe
Art 73 Regimul instituțiilor de credit din state terțe
Art 74 Regimul instituțiilor de credit din state terțe
Art 75 Regimul instituțiilor de credit din state terțe
Art 76 Regimul instituțiilor de credit din state terțe
Art 77 Regimul instituțiilor de credit din state terțe
Art 78 Regimul instituțiilor de credit din state terțe
Art 79 Regimul instituțiilor de credit din state terțe
Art 80 Înființarea de sucursale și prestarea de servicii în alte state membre
Art 81 Înființarea de sucursale și prestarea de servicii în alte state membre
Art 82 Înființarea de sucursale și prestarea de servicii în alte state membre
Art 83 Înființarea de sucursale și prestarea de servicii în alte state membre
Art 84 Înființarea de sucursale și prestarea de servicii în alte state membre
Art 85 Înființarea de sucursale și prestarea de servicii în alte state membre
Art 86 Înființarea de sucursale și prestarea de servicii în alte state membre
Art 87 Înființarea de sucursale și prestarea de servicii în alte state membre
Art 88 Înființarea de sucursale și prestarea de servicii în alte state membre
Art 89 Înființarea de sucursale și prestarea de servicii în alte state membre
Art 90 Înființarea de sucursale și prestarea de servicii în alte state membre
Art 91 Deschiderea de sucursale în state terțe
Art 92 Fuziunea și divizarea
;
se încarcă...