Art 81 Înființarea de sucursale și prestarea de servicii în alte state membre | Ordonanță de urgență 99/2006

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Desfășurarea activității în afara teritoriului României - Înființarea de sucursale și prestarea de servicii în alte state membre -
Art. 81.
-

(1) Instituția de credit, persoană juridică română, care intenționează să înființeze o sucursală într-un alt stat membru, trebuie să transmită Băncii Naționale a României o notificare în acest sens, însoțită de următoarele date și informații:

a) statul membru pe teritoriul căruia urmează să fie înființată sucursala;

b) un program de activitate al sucursalei, incluzând cel puțin tipurile de activități care urmează să fie desfășurate de aceasta și structura organizatorică a sucursalei;

c) adresa sediului sucursalei de unde pot fi obținute documente;

d) identitatea persoanelor desemnate să asigure conducerea operativă a sucursalei și informații privind reputația și experiența profesională a acestora. Modificări (1)

(2) În termen de 3 luni de la primirea notificării, Banca Națională a României transmite autorității competente din statul membru gazdă informațiile primite și informează în consecință instituția de credit, cu excepția cazului în care, având în vedere activitățile ce urmează să fie desfășurate de sucursală, are motive să considere că structura administrativă sau situația financiară a instituției de credit sunt inadecvate; în acest caz, poate să se opună înființării sucursalei, refuzând, în consecință, să transmită informații către autoritatea competentă din statul membru gazdă.

(3) Pe lângă informațiile furnizate de instituția de credit potrivit alin. (1), Banca Națională a României comunică autorității competente din statul membru gazdă și informații privind nivelul fondurilor proprii și al cerințelor de capital ale instituției de credit. Modificări (1), Derogări (1)

(4) Dacă Banca Națională a României refuză transmiterea informațiilor către autoritatea competentă din statul membru gazdă informează în consecință instituția de credit și comunică acesteia motivele care au stat la baza deciziei sale, în termenul prevăzut la alin. (2).

(5) Actul prin care se comunică refuzul transmiterii informațiilor, precum și lipsa unui răspuns din partea Băncii Naționale a României în termen de 3 luni de la primirea notificării din partea instituției de credit, pot fi contestate în condițiile prevăzute în Capitolul IX din Titlul III, Partea I.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 99/2006:
Art 71 Regimul instituțiilor de credit din state terțe
Art 72 Regimul instituțiilor de credit din state terțe
Art 73 Regimul instituțiilor de credit din state terțe
Art 74 Regimul instituțiilor de credit din state terțe
Art 75 Regimul instituțiilor de credit din state terțe
Art 76 Regimul instituțiilor de credit din state terțe
Art 77 Regimul instituțiilor de credit din state terțe
Art 78 Regimul instituțiilor de credit din state terțe
Art 79 Regimul instituțiilor de credit din state terțe
Art 80 Înființarea de sucursale și prestarea de servicii în alte state membre
Art 81 Înființarea de sucursale și prestarea de servicii în alte state membre
Art 82 Înființarea de sucursale și prestarea de servicii în alte state membre
Art 83 Înființarea de sucursale și prestarea de servicii în alte state membre
Art 84 Înființarea de sucursale și prestarea de servicii în alte state membre
Art 85 Înființarea de sucursale și prestarea de servicii în alte state membre
Art 86 Înființarea de sucursale și prestarea de servicii în alte state membre
Art 87 Înființarea de sucursale și prestarea de servicii în alte state membre
Art 88 Înființarea de sucursale și prestarea de servicii în alte state membre
Art 89 Înființarea de sucursale și prestarea de servicii în alte state membre
Art 90 Înființarea de sucursale și prestarea de servicii în alte state membre
Art 91 Deschiderea de sucursale în state terțe
;
se încarcă...