Art 415 Dispoziții tranzitorii | Ordonanță de urgență 99/2006

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE - Dispoziții tranzitorii -
Art. 415.
-

(1) Instituțiile de credit, persoane juridice române, sucursalele instituțiilor de credit din state terțe, și administratorii de sisteme care la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență funcționează în România, se consideră că dispun de o autorizație conform dispozițiilor acestei ordonanțe de urgență. Modificări (1)

(2) Instituțiile de credit din alte state membre care, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență desfășoară activitate în România printr-o sucursală se consideră că sunt notificate potrivit dispozițiilor Capitolului IV din Titlul I, Partea I. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, autorizațiile emise de Banca Națională a României acestor sucursale își încetează de drept valabilitatea, acestea funcționând pe baza autorizației acordate instituției de credit de către autoritatea competentă din statul membru de origine. Dispozițiile art. 41 alin. (2) nu sunt aplicabile în aceste cazuri.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 99/2006:
Art 405 Dispoziții generale
Art 406 Dispoziții generale
Art 407 Măsuri de remediere și sancțiuni
Art 408 Măsuri de remediere și sancțiuni
Art 409 Măsuri de remediere și sancțiuni
Art 410 INFRACȚIUNI
Art 411 INFRACȚIUNI
Art 412 INFRACȚIUNI
Art 413 INFRACȚIUNI
Art 414 Dispoziții tranzitorii
Art 415 Dispoziții tranzitorii
Art 416 Dispoziții tranzitorii
Art 417 Dispoziții finale
Art 418 Dispoziții finale
Art 419 Dispoziții finale
Art 420 Dispoziții finale
Art 421 Dispoziții finale
Art 422 Dispoziții finale
;
se încarcă...