Art 414 Dispoziții tranzitorii | Ordonanță de urgență 99/2006

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE - Dispoziții tranzitorii -
Art. 414.
-

(1) Cererile de autorizare nesoluționate la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență care nu sunt conforme cu dispozițiile legii și/sau cu reglementările emise în aplicarea acesteia, pot fi retrase și prezentate din nou de titularii cererilor după înlăturarea deficiențelor.

(2) Prin excepție de la dispozițiile alin. (1), cererile de autorizare depuse de instituții de credit autorizate și supravegheate de autoritatea competentă dintr-un alt stat membru se clasează ca fiind lipsite de obiect și aceste instituții de credit trebuie să urmeze procedura notificării prevăzută în Secțiunea 1 a Capitolul IV din Titlul I, Partea I.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 99/2006:
Art 404 Dispoziții generale
Art 405 Dispoziții generale
Art 406 Dispoziții generale
Art 407 Măsuri de remediere și sancțiuni
Art 408 Măsuri de remediere și sancțiuni
Art 409 Măsuri de remediere și sancțiuni
Art 410 INFRACȚIUNI
Art 411 INFRACȚIUNI
Art 412 INFRACȚIUNI
Art 413 INFRACȚIUNI
Art 414 Dispoziții tranzitorii
Art 415 Dispoziții tranzitorii
Art 416 Dispoziții tranzitorii
Art 417 Dispoziții finale
Art 418 Dispoziții finale
Art 419 Dispoziții finale
Art 420 Dispoziții finale
Art 421 Dispoziții finale
Art 422 Dispoziții finale
;
se încarcă...