Art 329 INSTITUȚII EMITENTE DE MONEDĂ ELECTRONICĂ | Ordonanță de urgență 99/2006

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

DISPOZIȚII SPECIFICE - INSTITUȚII EMITENTE DE MONEDĂ ELECTRONICĂ -
Art. 329.
-

(1) Banca Națională a României poate excepta o instituție emitentă de monedă electronică de la aplicarea unora sau a tuturor dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență, în următoarele situații:

a) activitatea de emitere de monedă electronică derulată de instituția emitentă de monedă electronică generează o valoare totală existentă în sold a obligațiilor financiare aferente monedei electronice emise care nu depășește, în mod obișnuit, echivalentul în lei a 5 milioane euro și nu depășește niciodată echivalentul în lei a 6 milioane euro;

b) moneda electronică emisă de instituție este acceptată ca mijloc de plată doar de către filialele acesteia, care prestează servicii operaționale sau alte servicii auxiliare legate de moneda electronică emisă sau distribuită de instituția emitentă de monedă electronică, de către orice societate-mamă a instituției emitente de monedă electronică sau de către orice filiale ale societății-mamă respective;

c) moneda electronică emisă de instituția emitentă de monedă electronică este acceptată ca mijloc de plată de un număr limitat de entități, care pot fi distinse în mod clar fie prin situarea acestora în aceeași locație sau pe o arie limitată, fie printr-o relație strânsă de natură financiară sau de afaceri cu instituția emitentă, cum ar fi o rețea comună de marketing sau distribuție.

(2) În situația prevăzută la alin. (1), documentele de natură contractuală care stau la baza emiterii de monedă electronică trebuie să prevadă că suma care poate fi stocată pe dispozitivul electronic aflat la dispoziția deținătorilor în scopul efectuării de plăți este limitată la un nivel maxim, care nu poate depăși echivalentul în lei a 150 euro.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 99/2006:
Art 319 BĂNCI DE CREDIT IPOTECAR
Art 320 BĂNCI DE CREDIT IPOTECAR
Art 321 INSTITUȚII EMITENTE DE MONEDĂ ELECTRONICĂ
Art 322 INSTITUȚII EMITENTE DE MONEDĂ ELECTRONICĂ
Art 323 INSTITUȚII EMITENTE DE MONEDĂ ELECTRONICĂ
Art 324 INSTITUȚII EMITENTE DE MONEDĂ ELECTRONICĂ
Art 325 INSTITUȚII EMITENTE DE MONEDĂ ELECTRONICĂ
Art 326 INSTITUȚII EMITENTE DE MONEDĂ ELECTRONICĂ
Art 327 INSTITUȚII EMITENTE DE MONEDĂ ELECTRONICĂ
Art 328 INSTITUȚII EMITENTE DE MONEDĂ ELECTRONICĂ
Art 329 INSTITUȚII EMITENTE DE MONEDĂ ELECTRONICĂ
Art 330 INSTITUȚII EMITENTE DE MONEDĂ ELECTRONICĂ
Art 331 INSTITUȚII EMITENTE DE MONEDĂ ELECTRONICĂ
Art 332 INSTITUȚII EMITENTE DE MONEDĂ ELECTRONICĂ
Art 333 Sferă de aplicare și definiții
Art 334 Sferă de aplicare și definiții
Art 335 Principii generale
Art 336 Principii generale
Art 337 Principii generale
Art 338 Autorizarea cooperativelor de credit și retragerea autorizației
Art 339 Autorizarea cooperativelor de credit și retragerea autorizației
;
se încarcă...