Art 312 Stimularea economisirii și creditării în sistem colectiv pentru domeniul locativ | Ordonanță de urgență 99/2006

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

BĂNCI DE ECONOMISIRE ȘI CREDITARE ÎN DOMENIUL LOCATIV - Stimularea economisirii și creditării în sistem colectiv pentru domeniul locativ -
Art. 312.
- Modificări (1)

(1) Prima de stat se stabilește la 15% din suma economisită în anul respectiv de către client.

(2) Prima de stat nu poate depăși echivalentul în lei a 120 euro, calculat la rata de schimb leu/euro comunicată de Banca Națională a României pentru ultima zi lucrătoare a anului de economisire.

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1) și (2), pentru persoanele în vârsta de până la 35 de ani, precum și pentru cele care au în întreținere copii minori, nivelul maxim al primei de stat nu poate depăși 150 euro, după cum urmează: Modificări (1)

a) persoanele în vârsta de până la 35 de ani, fără copii în întreținere: 135 euro;

b) persoanele cu un copil în întreținere: 140 euro;

c) persoanele cu 2 copii în întreținere: 145 euro;

d) persoanele cu 3 sau mai mulți copii în întreținere: 150 euro.

(4) În cazul în care clientul încheie mai multe contracte de economisire-creditare cu banca de economisire și creditare în domeniul locativ și primele stabilite depășesc prima maximă admisă pentru anul de economisire, suma primelor trebuie limitată la nivelul prevăzut la alin. (2).

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 99/2006:
Art 302 Cerințe specifice de desfășurare a activității
Art 303 Cerințe specifice de desfășurare a activității
Art 304 Cerințe specifice de desfășurare a activității
Art 305 Cerințe specifice de desfășurare a activității
Art 306 Cerințe specifice de desfășurare a activității
Art 307 Cerințe specifice de desfășurare a activității
Art 308 Cerințe specifice de desfășurare a activității
Art 309 Reglementări și măsuri specifice
Art 310 Reglementări și măsuri specifice
Art 311 Stimularea economisirii și creditării în sistem colectiv pentru domeniul locativ
Art 312 Stimularea economisirii și creditării în sistem colectiv pentru domeniul locativ
Art 313 Stimularea economisirii și creditării în sistem colectiv pentru domeniul locativ
Art 314 Stimularea economisirii și creditării în sistem colectiv pentru domeniul locativ
Art 315 Stimularea economisirii și creditării în sistem colectiv pentru domeniul locativ
Art 316 Stimularea economisirii și creditării în sistem colectiv pentru domeniul locativ
Art 317 Stimularea economisirii și creditării în sistem colectiv pentru domeniul locativ
Art 318 BĂNCI DE CREDIT IPOTECAR
Art 319 BĂNCI DE CREDIT IPOTECAR
Art 320 BĂNCI DE CREDIT IPOTECAR
Art 321 INSTITUȚII EMITENTE DE MONEDĂ ELECTRONICĂ
Art 322 INSTITUȚII EMITENTE DE MONEDĂ ELECTRONICĂ
;
se încarcă...