Art 3 Domeniul de aplicare | Ordonanță de urgență 99/2006

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Domeniul de aplicare și definiții - Domeniul de aplicare -
Art. 3.
- Jurisprudență, Doctrină (1)

Instituțiile de credit, persoane juridice române, se pot constitui și funcționa cu respectarea dispozițiilor generale aplicabile instituțiilor de credit și a cerințelor specifice prevăzute în Partea a II-a a prezentei ordonanțe de urgență, în una din următoarele categorii:

a) bănci;

b) organizații cooperatiste de credit;

c) bănci de economisire și creditare în domeniul locativ;

d) bănci de credit ipotecar;

e) instituții emitente de monedă electronică.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
    Conform O.U.G. nr. 99/2006, instituțiile de credit se constituie și funcționează în condițiile prevăzute de legislația aplicabilă societăților comerciale - Legea nr. 31/1990 - sub forma societăților pe acțiuni și cu respectarea prevederilor ordonanței de urgență. 
    Prin urmare, organele acestora sunt aceleași cu organele specifice societății pe acțiuni, și anume adunarea generală; administratorul unic sau consiliul de administrație, dacă societatea este administrată în sistem unitar, sau directoratul și consiliul de supraveghere, dacă socie­tatea este administrată în sistem dualist; cenzorii(71) (în număr de trei, fiind numit obligatoriu și un cenzor supleant). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 99/2006:
Art 1 Domeniul de aplicare
Art 2 Domeniul de aplicare
Art 3 Domeniul de aplicare
Art 4 Domeniul de aplicare
Art 5 Domeniul de aplicare
Art 6 Domeniul de aplicare
Art 7 Definiții
Art 8 Definiții
Art 9 Definiții
Art 10 Necesitatea obținerii unei autorizații și condiții minime de autorizare
Art 11 Necesitatea obținerii unei autorizații și condiții minime de autorizare
Art 12 Necesitatea obținerii unei autorizații și condiții minime de autorizare
Art 13 Necesitatea obținerii unei autorizații și condiții minime de autorizare
Doctrină:
Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
;
se încarcă...