Art 292 Dispoziții generale | Ordonanță de urgență 99/2006

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

BĂNCI DE ECONOMISIRE ȘI CREDITARE ÎN DOMENIUL LOCATIV - Dispoziții generale -
Art. 292.
-

(1) Băncile de economisire și creditare în domeniul locativ pot desfășura, în limita autorizației acordate, următoarele activități:

a) economisire și creditare în sistem colectiv pentru domeniul locativ;

b) finanțarea anticipată și finanțarea intermediară, pe baza contractelor de economisire-creditare;

c) acordarea de credite pentru activități în domeniul locativ, în condițiile prevăzute la alin. (2);

d) administrarea de portofolii de credite și intermedierea de credite pe contul terților, dacă aceste credite sunt destinate finanțării unor activități în domeniul locativ;

e) emiterea, cu respectarea dispozițiilor alin. (2), de garanții pentru acele tipuri de credite obținute de o persoană, pe care băncile de economii pentru domeniul locativ le pot acorda;

f) efectuarea de plasamente în active cu grad de risc de credit scăzut, potrivit reglementărilor Băncii Naționale a României;

g) acordarea de credite societăților comerciale la care băncile de economii pentru domeniul locativ dețin participații, în condițiile art. 307;

h) emiterea și gestiunea instrumentelor de plată și de credit;

i) operațiuni de plăți;

j) consultanță financiar-bancară;

k) operațiuni de mandat cu specific financiar-bancar;

l) alte activități, potrivit dispozițiilor art. 18, în măsura în care acestea susțin realizarea obiectului de activitate.

(2) Totalul creanțelor decurgând din creditele și angajamentele prevăzute la alin. (1) lit. c) și, respectiv, lit. e) nu poate depăși nivelul reglementat de Banca Națională a României din valoarea aferentă finanțărilor în baza contractelor de economisire-creditare și a finanțărilor acordate potrivit alin. (1) lit. b).

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 99/2006:
Art 282 Dispoziții aplicabile societăților de servicii de investiții financiare
Art 283 Dispoziții aplicabile societăților de servicii de investiții financiare
Art 284 Dispoziții aplicabile societăților de servicii de investiții financiare
Art 285 BĂNCI
Art 286 BĂNCI
Art 287 BĂNCI
Art 288 Dispoziții generale
Art 289 Dispoziții generale
Art 290 Dispoziții generale
Art 291 Dispoziții generale
Art 292 Dispoziții generale
Art 293 Dispoziții generale
Art 294 Dispoziții specifice privind autorizarea și retragerea autorizației
Art 295 Dispoziții specifice privind autorizarea și retragerea autorizației
Art 296 Dispoziții specifice privind autorizarea și retragerea autorizației
Art 297 Dispoziții specifice privind autorizarea și retragerea autorizației
Art 298 Cerințe specifice de desfășurare a activității
Art 299 Cerințe specifice de desfășurare a activității
Art 300 Cerințe specifice de desfășurare a activității
Art 301 Cerințe specifice de desfășurare a activității
Art 302 Cerințe specifice de desfășurare a activității
;
se încarcă...