Art 284 Dispoziții aplicabile societăților de servicii de investiții financiare | Ordonanță de urgență 99/2006

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

SUPRAVEGHEREA ȘI CERINȚE DE PUBLICARE PENTRU BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI - Dispoziții aplicabile societăților de servicii de investiții financiare -
Art. 284.
- Modificări (1), Referințe (1)

(1) Comisia Națională a Valorilor Mobiliare este competentă să dispună față de o societate de servicii de investiții financiare sau față de persoanele responsabile, care încalcă dispozițiile legii, ale reglementărilor sau ale altor acte emise în aplicarea acesteia, referitoare la cerințele prudențiale și de adecvare a capitalului sau nu se conformează recomandărilor formulate, măsurile necesare și/sau să aplice sancțiuni, în scopul înlăturării deficiențelor și a cauzelor acestora.

(2) Măsurile ce pot fi dispuse de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare pentru a asigura redresarea, în cel mai scurt timp, a situației entităților prevăzute la alin. (1) sunt cele prevăzute la art. 226, cu aplicarea în mod corespunzător a dispozițiilor art. 227.

(3) În cazurile în care cerințele prudențiale și de adecvare a capitalului prevăzute în prezenta ordonanță de urgență, în reglementările ori în alte acte emise în aplicarea acesteia nu sunt respectate sau nu s-a dat curs recomandărilor formulate, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare poate aplica sancțiuni în conformitate cu prevederile Titlului X din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 99/2006:
Art 274 Lichidarea instituțiilor de credit
Art 275 Căi de contestare
Art 276 Căi de contestare
Art 277 Căi de contestare
Art 278 Dispoziții aplicabile societăților de servicii de investiții financiare
Art 279 Dispoziții aplicabile societăților de servicii de investiții financiare
Art 280 Dispoziții aplicabile societăților de servicii de investiții financiare
Art 281 Dispoziții aplicabile societăților de servicii de investiții financiare
Art 282 Dispoziții aplicabile societăților de servicii de investiții financiare
Art 283 Dispoziții aplicabile societăților de servicii de investiții financiare
Art 284 Dispoziții aplicabile societăților de servicii de investiții financiare
Art 285 BĂNCI
Art 286 BĂNCI
Art 287 BĂNCI
Art 288 Dispoziții generale
Art 289 Dispoziții generale
Art 290 Dispoziții generale
Art 291 Dispoziții generale
Art 292 Dispoziții generale
Art 293 Dispoziții generale
Art 294 Dispoziții specifice privind autorizarea și retragerea autorizației
;
se încarcă...