Art 279 Dispoziții aplicabile societăților de servicii de investiții financiare | Ordonanță de urgență 99/2006

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

SUPRAVEGHEREA ȘI CERINȚE DE PUBLICARE PENTRU BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI - Dispoziții aplicabile societăților de servicii de investiții financiare -
Art. 279.
- Modificări (1)

În aplicarea dispozițiilor art. 278 se au în vedere următoarele:

a) orice referire la o instituție de credit, persoană juridică română, la o instituție de credit-mamă la nivelul României sau la o instituție de credit-mamă la nivelul Uniunii Europene se consideră a fi făcută la o societate de servicii de investiții financiare, la o firmă de investiții-mamă la nivelul României și, respectiv, la o firmă de investiții-mamă la nivelul Uniunii Europene, cu excepția art. 143 și art. 177 la care numai prima referire a textului la instituții de credit, persoane juridice române, se consideră a fi făcută la societăți de servicii de investiții financiare. Orice referire la Banca Națională a României se consideră a fi făcută la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare;

b) În scopul aplicării dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență în cazul grupurilor din care face parte o societate de servicii de investiții financiare, dar care nu includ o instituție de credit, termenii și expresiile prevăzute la art. 7 alin. (1) pct. 2, 21 și 25 au următoarele semnificații:

1. autoritate competentă - autoritatea națională care este împuternicită cu supravegherea prudențială a firmelor de investiții;

2. societate financiară holding - o instituție financiară ale cărei entități filiale sunt, fie exclusiv, fie în principal, firme de investiții sau alte instituții financiare, cel puțin una dintre ele fiind o firmă de investiții, și care nu este o societate financiară holding mixtă în înțelesul Ordonanței de urgență nr. 98/2006;

3. societate holding cu activitate mixtă - o societate-mamă, alta decât o societate financiară holding, o firmă de investiții sau o societate financiară holding mixtă în înțelesul Ordonanței de urgență nr. 98/2006, ale cărei filiale includ cel puțin o firmă de investiții;

c) în aplicarea dispozițiilor art. 129 alin. (2) Comisia Națională a Valorilor Mobiliare poate recunoaște ca eligibilă o instituție externă de evaluare a creditului fără a mai fi necesară o altă evaluare, dacă aceasta a fost recunoscută ca eligibilă de către Banca Națională a României sau de către autoritatea competentă dintr-un alt stat membru;

d) În aplicarea art. 168 alin. (2) trimiterea la prezenta ordonanță de urgență se consideră a fi făcută la Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;

e) În cazul grupurilor care nu includ o instituție de credit, textul alin. (1) al art. 202 se va citi astfel: "În cazul în care o societate de servicii de investiții financiare, o societate financiară holding sau o societate holding cu activitate mixtă controlează una sau mai multe filiale care sunt societăți de asigurări, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare cooperează în mod strâns cu Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, precum și cu alte autorități responsabile cu supravegherea societăților din domeniul asigurărilor";

f) În aplicarea art. 202 alin. (2) și art. 226 alin. (5) trimiterea la Capitolul V din Titlul III, Partea I se consideră a fi făcută la art. 7 alin. (21) și (22) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările și completările ulterioare;

g) În aplicarea art. 226 alin. (2) lit. g) trimiterea la Capitolul VIII din Titlul III, Partea I se consideră a fi făcută la Titlul IX din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 99/2006:
Art 269 Lichidarea instituțiilor de credit
Art 270 Lichidarea instituțiilor de credit
Art 271 Lichidarea instituțiilor de credit
Art 272 Lichidarea instituțiilor de credit
Art 273 Lichidarea instituțiilor de credit
Art 274 Lichidarea instituțiilor de credit
Art 275 Căi de contestare
Art 276 Căi de contestare
Art 277 Căi de contestare
Art 278 Dispoziții aplicabile societăților de servicii de investiții financiare
Art 279 Dispoziții aplicabile societăților de servicii de investiții financiare
Art 280 Dispoziții aplicabile societăților de servicii de investiții financiare
Art 281 Dispoziții aplicabile societăților de servicii de investiții financiare
Art 282 Dispoziții aplicabile societăților de servicii de investiții financiare
Art 283 Dispoziții aplicabile societăților de servicii de investiții financiare
Art 284 Dispoziții aplicabile societăților de servicii de investiții financiare
Art 285 BĂNCI
Art 286 BĂNCI
Art 287 BĂNCI
Art 288 Dispoziții generale
Art 289 Dispoziții generale
;
se încarcă...