Art 278 Dispoziții aplicabile societăților de servicii de investiții financiare | Ordonanță de urgență 99/2006

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

SUPRAVEGHEREA ȘI CERINȚE DE PUBLICARE PENTRU BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI - Dispoziții aplicabile societăților de servicii de investiții financiare -
Art. 278.
- Modificări (1)

(1) Următoarele dispoziții ale prezentei ordonanțe de urgență se aplică în mod corespunzător societăților de servicii de investiții financiare și societăților de administrare a investițiilor care au în obiectul de activitate administrarea portofoliilor individuale de investiții, definite conform Legii nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, în condițiile prevăzute în articolele care urmează:

a) Secțiunea a 2-a a Capitolului I din Titlul I, Partea I;

b) art. 23 și art. 24;

c) Secțiunile 1-8 și art. 150 alin. (1) lit. b) și c) din Secțiunea a 9-a a Capitolului III din Titlul II, Partea I, cu precizarea că dispozițiile art. 137 se aplică numai societăților de servicii de investiții financiare autorizate să desfășoare activități de tranzacționare cu instrumente financiare în cont propriu și subscriere de instrumente financiare și/sau plasamentul de instrumente financiare în baza unui angajament ferm;

d) Capitolul V din Titlul II, Partea I;

e) art. 164-168 din Capitolul I și Capitolul II din Titlul III, Partea I; Puneri în aplicare (1)

f) art. 226 și 227 din Capitolul VII, Titlul III, Partea I.

(2) Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare îi sunt aplicabile în mod corespunzător dispozițiile Capitolului VI din Titlul III, Partea I.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 99/2006:
Art 268 Lichidarea instituțiilor de credit
Art 269 Lichidarea instituțiilor de credit
Art 270 Lichidarea instituțiilor de credit
Art 271 Lichidarea instituțiilor de credit
Art 272 Lichidarea instituțiilor de credit
Art 273 Lichidarea instituțiilor de credit
Art 274 Lichidarea instituțiilor de credit
Art 275 Căi de contestare
Art 276 Căi de contestare
Art 277 Căi de contestare
Art 278 Dispoziții aplicabile societăților de servicii de investiții financiare
Art 279 Dispoziții aplicabile societăților de servicii de investiții financiare
Art 280 Dispoziții aplicabile societăților de servicii de investiții financiare
Art 281 Dispoziții aplicabile societăților de servicii de investiții financiare
Art 282 Dispoziții aplicabile societăților de servicii de investiții financiare
Art 283 Dispoziții aplicabile societăților de servicii de investiții financiare
Art 284 Dispoziții aplicabile societăților de servicii de investiții financiare
Art 285 BĂNCI
Art 286 BĂNCI
Art 287 BĂNCI
Art 288 Dispoziții generale
;
se încarcă...