Art 251 Administrarea specială | Ordonanță de urgență 99/2006

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Proceduri speciale - Administrarea specială -
Art. 251.
-

(1) În termen de 2 luni de la numire, administratorul special trebuie să prezinte Băncii Naționale a României un raport scris cu privire la măsurile întreprinse de la instituirea administrării speciale și efectele acestora, la poziția financiară a instituției de credit și posibilitatea redresării situației acesteia din punct de vedere al siguranței financiare, prezentând în acest sens, recomandările sale, inclusiv în ceea ce privește o potențială preluare a instituției de credit, prin fuziune/divizare, de către o altă sau alte instituții de credit. La raport se anexează documente referitoare la evaluarea activelor și pasivelor instituției de credit, situația recuperării creanțelor, costul menținerii activelor și situația lichidării pasivelor.

(2) Raportul prevăzut la alin. (1) trebuie să fie suficient de detaliat pentru a fundamenta recomandările făcute de administrator.

(3) Pentru motive întemeiate, Banca Națională a României poate prelungi termenul prevăzut la alin. (1), la propunerea administratorului special, dar nu mai mult de 1 lună.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 99/2006:
Art 241 Administrarea specială
Art 242 Administrarea specială
Art 243 Administrarea specială
Art 244 Administrarea specială
Art 245 Administrarea specială
Art 246 Administrarea specială
Art 247 Administrarea specială
Art 248 Administrarea specială
Art 249 Administrarea specială
Art 250 Administrarea specială
Art 251 Administrarea specială
Art 252 Administrarea specială
Art 253 Administrarea specială
Art 254 Administrarea specială
Art 255 Lichidarea instituțiilor de credit
Art 256 Lichidarea instituțiilor de credit
Art 257 Lichidarea instituțiilor de credit
Art 258 Lichidarea instituțiilor de credit
Art 259 Lichidarea instituțiilor de credit
Art 260 Lichidarea instituțiilor de credit
Art 261 Lichidarea instituțiilor de credit
;
se încarcă...